Στέφανος Παρασκευόπουλος 1926-1976 - Πρωτοπορία στην Αρχιτεκτονική υπό την επιμέλεια της Σοφίας Παρασκευοπούλου | Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το σύγγραμα “Στέφανος Παρασκευόπουλος 1926-1976 – Πρωτοπορία στην Αρχιτεκτονική” από τις εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, υπό την επιμέλεια της  Σοφία Παρασκευοπούλου,Αρχιτέκτων και πρόλογο από τον Δημήτρη Φιλιππίδη, Ομ. Καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,. Πρόκειται για μια καταγραφή και παρουσίαση της πορείας και του πρωτοποριακού έργου του αρχιτέκτονα Στέφανου Παρασκευόπουλου, που μεταξύ άλλων υπήρξε καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή στο Πανεπιστήμιο του Michigan.

Κτίριο του Παναµερικανικού Οργανισµού Υγείας στην Ουάσιγκτον, 1961 – κάτοψη συνεδριακού κέντρου. / Pan-American Health Organization Building in Washington D.C. , 1961 – conference level plan.

Πολυώροφο κτίριο της εταιρείας Peugeot στο Μπουένος Άιρες, αρχιτεκτονικός διαγωνισµός 1962 – κτίριο γραφείων, καταστηµάτων και κατοικιών 70 ορόφων. / Multi-story building of the Peugeot company in Buenos Aires, architectural competition 1962 – 70-story office building with commercial and residential use.

Σε αυτή την καταγραφή και παρουσίαση της πορείας και του έργου του αρχιτέκτονα Στέφανου Παρασκευόπουλου, καθηγητή στην Αρχιτεκτονική Σχολή στο Πανεπιστήμιο του Michigan από το 1954 έως το1976, τεκμηριώνεται η πολύπλευρη δράση του ως δασκάλου, ερευνητή, εφευρέτη και οραματιστή.

Προοπτική απεικόνιση οικιστικής κοινότητας. / Residential community perspective.

Το ενδιαφέρον του για τη διεθνή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και την έρευνα για τη βιομηχανική παραγωγή νέων υλικών και μεθόδων δόμησης, ιδιαιτέρως των πλαστικών, τον οδήγησε σε πρωτοπόρες εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία.

Συγκρότηµα διαµερισµάτων µε µονάδες από το σύστηµα περιέλιξης νηµάτων οι οποίες στηρίζονται σε κατακόρυφες επιφάνειες δηµιουργώντας ένα πολυώροφο συγκρότηµα. Οι µονάδες προβάλλουν σαν πρόβολοι από ένα πυρήνα από οπλισµένο σκυρόδεµα. / Design of an apartment compex with filament tubes that are attached to vertical surfaces forming high rise complexes. The tubes are cantilevered from a reinforced concrete core element.

Σύστηµα περιέλιξης – Υποσυστήµατα
1. Κέλυφος. 2. Εξωτερικοί τοίχοι 3. Εσωτερικοί τοίχοι 4. Συναρµολόγηση δαπέδου 5. Μονάδες αποθήκευσης 6. Λουτρό και υδραυλικά 7. Θέρµανση, ψύξη και εξαερισµός 8. Ηλεκτρικό σύστηµα 9. Θεµελίωση
Filament winding – Subsystems
1. Shell 2. End wall Enclosure 3. Interior panels 4. Floor Assembly 5. Storage Units 6. Bathroom and Plumbing 7. Heating, Cooling and Ventilating 8. Electrical system 9. Supports

 

Σύστηµα περιέλιξης – Διαδικασία παραγωγής. / Filament winding – Production process.

«το ερευνητικό πρόγραμμα για πλαστικά δεν βασίζεται στα αφρώδη πλαστικά αλλά είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που αφορά οικιστικά θέματα σε υπανάπτυκτες χώρες … τα πλαστικά είναι απλώς ένα μέσο για την επίλυση του προβλήματος της στέγασης” Στέφανος Παρασκευόπουλος ,ομιλία στην Αρχιτεκτονική Σχολή στο Πανεπιστήμιο του Michigan, Μάρτιος 1966.

Μονάδες συνδεδεµένες καθ’ ύψος και πλευρικά – κάτοψη, όψη, τοµή. / Top-and side-connected units – plans, elevation, section.

Η έκδοση επικεντρώνεται σε έργα και ερευνητικές εργασίες όπως:

· Σύστημα Τρισδιάστατου Χωροδικτυώματος UNISTRUT, 1954-1959
· Το Περιφερειακό Κέντρο Οικισμού στο Μπαντούνγκ της Ινδονησίας , Ιούλιος 1956 – Ιούνιος 1957
· Εκθέσεις ,1957-1960
· Ιδέες και Αρχιτεκτονική κατά τον 19ο αιώνα , 1960
· Προκατασκευασμένο και Προεντεταμένο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα – Διαμόρφωση Δικτυώματος , 1961-1963
· Η επίδραση των αιθουσών χωρίς παράθυρα σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου , 1961-1966
· Διογκωμένα Πλαστικά , 1962-1973
· Οικία- Λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια AMERICANA – 1962
· Προγράμματα Εργασίας-Μελέτης για Μειονότητες στον Σχεδιασμό και σε Συναφή Πολεοδομικά Επαγγέλματα – 1969-1970
· Οικιστική Ανάπτυξη – 1972
· Γεροντολογία και Αρχιτεκτονική – 1974-1976

Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της εξ αντανακλάσεως οµπρέλας. / Detail drawings of the anticlastic umbrella.

Διακρίνεται ένα αόρατο νήμα που συνδέει τις εργασίες είκοσι ετών. Το κοινό στοιχείο που υπάρχει σε όλο το έργο του και το ενώνει είναι το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο — ο άνθρωπος στις περιοχές που αναπτύσσεται, ο άνθρωπος ως «μειονότητα», ο άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία, ο άνθρωπος και η υγεία του, ο άνθρωπος με τις ανάγκες και τις αδυναμίες του.

Κτίριο του Παναµερικανικού Οργανισµού Υγείας στην Ουάσιγκτον, αρχιτεκτονικός διαγωνισµός, 1961 – κτίριο γραφείων µε συνεδριακό κέντρο. / Pan-American Health Organization Building in Washington D.C., architectural competiton,1961 – office building with conference hall.

Στοιχεία
Τίτλος: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1926-1976
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Επιμέλεια: Σοφία Παρασκευοπούλου, Αρχιτέκτων
Πρόλογος: Δημήτρης Φιλιππίδης, Ομ. Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Εκδόσεις: ΚΑΠΟΝ
Χρονολογία: Φεβρουάριος 2022
204 σελίδες
170 φωτογραφίες
Δίγλωσσο – Ελληνικά / Αγγλικά


The recently published book “STEPHEN PARASKEVOPOULOS 1926-1976 – FOREFRONT IN ARCHITECTURE” by KAPON editions, edited by the architect Sophia Paraskevopoulou, and forwarded by Dimitris Philippides, Professor Emeritus School of Architectural Engineering NTUA, is about the recording and presentation of the life and work of the architect Stephen Paraskevopoulos, professor at the School of Architecture at the University of Michigan.

Τετραώροφο κτίριο κατοικιών στην Υπερείδου 12, Πλάκα. Άποψη από
τον δρόµο. / Four-story residential building in Plaka, Athens, Greece-street view.

This presentation of the life and work of the architect Stephen Paraskevopoulos, professor at the School of Architecture at the University of Michigan from 1954 to 1976 documents
his multifaceted work as a teacher, researcher, inventor and visionary.

Βεράντα Γ΄ ορόφου. / Penthouse verandah.

Εσωτερικό καθιστικού Α΄ ορόφου. / 1st floor interior living space.

His interest in international development, in the optimal use of modern technological means and the need for research for the industrial production of new building materials and methods, especially plastics, led him to pioneering applications in Architecture and Urban Planning.

Τετραώροφο κτίριο κατοικιών στην Υπερείδου 12, Πλάκα. Kατόψεις ορόφων, τοµή, όψη. – Four-story residential building in Plaka, Athens, Greece. Floor plans, section, elevation.

‘Τhe research program on plastics is not based on foamed plastics but is a project on housing in underdeveloped nations …. plastics are merely a means to solve the housing problem’, Stephen Paraskevopoulos, speech at the School of Architecture at the University of Michigan, March 1966

Λέσχη γκολφ, θολωτό κτίριο από διογκωµένο πλαστικό στο Ανν Άρµπορ, Μίσιγκαν, 1963. / Golf Club, plastic foam dome construction, in Ann Arbor, Michigan 1963.

The book focuses on works and research projects such as:

– Unistrut Space -Frame System 1954-1959
– The Regional Housing Centre in Bandung, July 1956-June 1957
– Exhibitions,1957-1960
– Ideas an architecture in the 19th Century, 1960
– Precast Concrete Lattice Truss Structure,1961-1963
– The Effect of windowless Classrooms on Elementary School Children, 1961-1966
– Foam Plastics, 1962-1973
– “HOUSE” -entry in the Encyclopedia Americana, 1962
– Work -Study projects for Minorities in Planning and Related Professions,1969-1970
– Rehabilitation in Housing ,1972
– Gerontology and Architecture, 1974-1976

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Ερευνών-ARL, Ανν Άρµπορ, Μίσιγκαν. / Architectural Research Laboratory Building-ARL , Ann Arbor, Michigan.

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Ερευνών – Σύστηµα επενδύσεων, βόρεια όψη, τοµή. / Architectural Research Laboratory – Enclosure System, north elevation, Section.

One can distinguish an invisible thread that connects his work of 20 years. The common element that exists in all his projects and connects them is his interest in people – people in underdeveloped countries, people as ‘minorities’, elderly people, people and health, people with their needs and weaknesses.

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Ερευνών, Ανν Άρµπορ, Μίσιγκαν – εσωτερικός χώρος. / Architectural Research Building Ann Arbor, Michigan – interior space.

Credits & Details
Title: STEPHEN PARASKEVOPOULOS
1926-1976
FOREFRONT IN ARCHITECTURE

Edited by: Sophia Paraskevopoulou, Architect
Forward by: Dimitris Philippides, Professor Emeritus School of Architectural Engineering NTUA
KAPON editions
Date: February 2022
204 pages
170 Photographs
Bilingual – Greek /English


RELATED ARTICLES