Εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης του βιβλίου "Αρχιτεκτονικά Σχέδια ως Μηχανισμοί Διερεύνησης" της Μαριάννας Χαριτωνίδου

text in EN, GR

Η βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου “Αρχιτεκτονικά Σχέδια ως Μηχανισμοί Διερεύνησης (Architectural Drawings as Investigating Devices)” της Μαριάννας Χαριτωνίδου θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Γκαίτε/Goethe-Institut στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου 2024 στις 18:00. H συγγραφέας μάς εξηγεί συνοπτικά το περιεχόμενο του βιβλίου της, στο οποίο εντοπίζει και αναλύει τις κυρίαρχες επιστημολογικές προσεγγίσεις στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία ενώ μελετά τους μετασχηματισμούς των αρχιτεκτονικών σχεδίων και την σχέση τους με την αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική. 

-κείμενο της Μαριάννας Χαριτωνίδου

Το βιβλίο “Αρχιτεκτονικά Σχέδια ως Μηχανισμοί Διερεύνησης” (Architectural Drawings as Investigating Devices) της Μαριάννας Χαριτωνίδου διερευνά τους μετασχηματισμούς των μεθόδων αναπαράστασης στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία.

Εντοπίζει και αναλύει τις κυρίαρχες επιστημολογικές προσεγγίσεις στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία κατά τον 20ό και 21ο αιώνα.

Εξετάζει τους λόγους για τους οποίους οι αρχιτέκτονες Le Corbusier και Ludwig Mies van der Rohe πριμοδοτούσαν στην αρχιτεκτονική πρακτική τους τη χρήση της προοπτικής αναπαράστασης. Στο επίκεντρο του βιβλίου βρίσκονται η έμφαση που έδιναν οι μεταπολεμικοί αρχιτέκτονες που ανήκαν στην Team 10 στα διαγράμματα, οι κριτικές του λειτουργισμού από τους αρχιτέκτονες Aldo Rossi, John Hejduk, Peter Eisenman και Oswald Mathias Ungers και η επανεφεύρεση του αρχιτεκτονικού προγράμματος από τους Bernard Tschumi και Office for Metropolitan Architecture (OMA).

PETER EISENMAN, AXONOMETRIC DRAWING FOR HOUSE VI, 1972. MEDIUM: BLACK INK, COLOURED INK, AND ADHESIVE VINYL ON MYLAR. DIMENSIONS: 609 X 609 MM. IMAGE COURTESY OF DRAWING MATTER. COLLECTION NO: 1280. PROVENANCE: PETER EISENMAN; MAX PROTETCH; PRIVATE COLLECTION; EDWARD CELLA.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πνεύμα της αλήθειας και της σαφήνειας στη μοντερνιστική αρχιτεκτονική, στη σχέση μεταξύ ατόμου και κοινότητας στη μεταπολεμική αρχιτεκτονική, στην αποκωδικοποίηση της σχεδιαστικής διαδικασίας ως συντακτικής αναλογίας και στο παράδειγμα της αυτονομίας στην αρχιτεκτονική των δεκαετιών του 1970 και του 1980, και στο ενδιαφέρον για τον δυναμικό χαρακτήρα των αστικών συνθηκών και τις δυνατότητες που κρύβει το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα στο έργο των Bernard Tschumi και Office for Metropolitan Architecture (OMA).

BERNARD TSCHUMI, DRAWING FOR THE COMPETITION FOR THE PARC DE LA VILLETTE, 1982. DIMENSIONS: 74 × 60 CM. COURTESY BERNARD TSCHUMI ARCHITECTS © BERNARD TSCHUMI ARCHITECTS.

Το βιβλίο βασίζεται σε εκτεταμένη αρχειακή έρευνα στον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και θα ενδιαφέρει αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, ερευνητές και φοιτητές αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικής ιστορίας, θεωρίας, πολιτισμικής θεωρίας, φιλοσοφίας και αισθητικής.

JOHN HEJDUK, PROJECT FROM ALBUM OF PHOTOGRAPHS OF THE MODELS FOR PROJECT A, 1969. MEDIUM: SILVER GELATIN PRINT PHOTOGRAPHS. DIMEN- SIONS: 900 × 1400 × 150 MM. DESCRIPTION: ALBUM OF PHOTOGRAPHS OF THE MODELS FOR PROJECT A. SMALL RING-BOUND ALBUM WITH RED COVER OF BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS OF MODELS, ELEVATION AND FLOOR PLANS FOR DISPOSI- TION OF FURNISHINGS. IMAGE COURTESY OF DRAWING MATTER. COLLECTION NO: 2304. PROVENANCE: MAX PROTETCH.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η συγγραφέας του βιβλίου Μαριάννα Χαριτωνίδου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΑΣΚΤ), ο Κωνσταντίνος Μωραΐτης (Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ), ο Αναστάσιος Κωτσιόπουλος (Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ), ο Λόης Παπαδόπουλος (Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ), και ο Δημήτρης Φράγκος (Καθηγητής ΑΠΘ). Θα συντονίσει ο αρχισυντάκτης του ηλεκτρονικού περιοδικού Archetype Μανώλης Οικονόμου.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο στον εξής ιστότοπο: http://tinyurl.com/mvhyhu64

Για πληροφορίες για τη συγγραφέα: https://charitonidou.com/


The book launch event of Dr. Ing. Marianna Charitonidou’s book Architectural Drawings as Investigating Devices: Architecture’s Changing Scope in the 20th Century will take place at the Goethe-Institut Amphitheater in Athens on Monday 22 January 22 at 18:00. The author briefly explains the content of her book, in which she identifies and analyzes the dominant epistemological approaches in architecture and urbanism while studying the transformations of architectural drawings and their relationship with architectural thought and practice. 

-text by Marianna Charitonidou

The book explores how the changing modes of representation in architecture and urbanism relate to the transformation of how the addressees of architecture and urbanism are conceived

JOHN HEJDUK, DRAWING FOR WALL HOUSE, 1972. MEDIUM: BLACK AND COLOURED INK ON PAPER – FELT TIP PENS. DIMENSIONS: 85 × 273 MM. IMAGE COURTESY OF DRAWING MATTER. COLLECTION NO: 1808. PROVENANCE: MAX PROTETCH.

The book diagnoses the dominant epistemological debates in architecture and urbanism during the 20th and 21st centuries.

It traces their transformations, paying special attention to Le Corbusier and Ludwig Mies van der Rohe’s preference for perspective representation, to the diagrams of Team 10 architects, to the critiques of functionalism, and the upgrade of the artefactual value of architectural drawings in Aldo Rossi, John Hejduk, Peter Eisenman, and Oswald Mathias Ungers, and, finally, to the reinvention of architectural programme through the event in Bernard Tschumi and the Office for Metropolitan Architecture (OMA).

JOHN HEJDUK, B11 FROM PROJECT B IN ALBUM CONTAINING 35 PAGES ILLUS- TRATING THE THREE PROJECTS, PROJECTS A, B AND C PROJECT, 1969. MEDIUM: OFFSET LITHO. DIMENSIONS: 458 × 458 MM. DESCRIPTION: THIRD LEVEL COLOUR PLATE, AXONOMETRIC. IMAGE COURTESY OF DRAWING MATTER. COLLECTION NO: 2303.B11. PROVENANCE: MAX PROTETCH.

Particular emphasis is placed on the spirit of truth and clarity in modernist architecture, the relationship between the individual and the community in post-war era architecture, the decodification of design process as syntactic analogy and the paradigm of autonomy in the 1970s and 1980s architecture, the concern about the dynamic character of urban conditions and the potentialities hidden in architectural programme in the post-autonomy era.

This book is based on extensive archival research in Canada, the USA and Europe, and will be of interest to architects, artists, researchers and students in architecture, architectural history, theory, cultural theory, philosophy and aesthetics.

REM KOOLHAAS, ELIA ZENGHELIS, ZAHA HADID, AXONOMETRIC DRAWING FOR THE ENTRY TO THE COMPETITION CONCERNING ROOSEVELT ISLAND REDEVEL- OPMENT, 1975. MEDIUM: PENCIL AND GOUACHE ON BOARD. DIMENSIONS: 840 × 1030 MM. IMAGE COURTESY OF DRAWING MATTER. COLLECTION NO: 3070.
REM KOOLHAAS, ZOE ZENGHELIS, ELIA ZENGHELIS, MADELON VRIESENDORP, PHOTO-COLLAGE FOR EXODUS, OR THE VOLUNTARY PRISONERS OF ARCHITECTURE, 1972. FINAL PROJECT, AA SCHOOL OF ARCHITECTURE, LONDON, 1972. ME- DIUM: PEN, INK PHOTO-COLLAGE IN COLOUR AND BLACK AND WHITE, ON SILVER BACKING. DIMENSIONS: 295 × 418 MM. EXODUS STARTED AS AN ANSWER TO A COMPETITION BY CASABELLA IN 1972, ON THE THEME OF “THE CITY AS MEAN- INGFUL ENVIRONMENT”, FOR WHICH THE BERLIN WALL IS TAKEN AS MODEL. IMAGE COURTESY OF DRAWING MATTER. COLLECTION NO: 3151.5. PROVENANCE: ZOE ZENGHELIS.

The author of the book Dr. Ing. Marianna Charitonidou (Senior Lecturer and Senior Researcher in Architecture and Urbanism at the Athens School of Fine Arts), Prof. Konstantinos Moraitis (Professor Emeritus at NTUA), Prof. Anastasios Kotsiopoulos (Professor Emeritus at the Aristotle University of Thessaloniki), Prof. Lois Papadopoulos (Professor Emeritus at the Aristotle University of Thessaloniki) and Prof. Dimitris Frangos (Professor at the Aristotle University of Thessaloniki) will speak about the book. It will be moderated by Manolis Oikonomou, who is editor-in-chief of Archetype Architectural Magazine. The event will be open to the public and will be followed by a wine reception

More information about the book on the following website: http://tinyurl.com/mvhyhu64

For information about the author: https://charitonidou.com/


RELATED ARTICLES