text in EN, GR

Αόρατος ή μόνο ασυνείδητα αντιληπτός, ο ήχος αποτελεί ο ίδιος αρχιτεκτονικό υλικό ή μία διάδραση;

Sound matters_Α Knauf World Event
-curation by the Design Ambassador

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι σημαντική – η οπτική και χωρική αισθητική, η αφή, το ισορροπημένο φως και η ακουστική παίζουν ζωτικό ρόλο στη δημιουργία ενός χώρου που λειτουργεί για την προβλεπόμενη χρήση του και προσφέρει άνετα συναισθήματα. Το παιχνίδι του φωτός και του ήχου είναι αυτό που ζωντανεύει ένα χώρο, καθώς και τη σχέση του με άλλους χώρους μέσα σε ένα κτίριο.

Μέσα στην αρχιτεκτονική, κάθε δομημένος χώρος μπορεί να τροποποιήσει, να τοποθετήσει, να αντανακλά ή να αντηχεί τους ήχους που εμφανίζονται εκεί. Ο ήχος αγκαλιάζει και υπερβαίνει τους χώρους στους οποίους εμφανίζεται, ανοίγοντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για τον ακροατή: η ακουστική πηγή και ο περιβάλλων χώρος περίχωρά της, ενώνουν σε μια μοναδική ακουστική εμπειρία.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, αλλάζουν και οι χώροι. Νέοι πύργοι αναγείρονται στον αστικό ορίζοντα. Οι χώροι φιλοξενίας εστιάζονται στην ιδιωτικότητα, την απομόνωση, το slow living σε αρμονία με τη φύση και την πολυτέλεια. Το future of work απελευθερώνει την εργασία από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αλλάζοντας τη δομή των γραφείων και τη λογική των κύριων αλλά και leisure κατοικιών.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία Knauf έχει συνδέσει το όνομά της με την πρωτοπορία στη βιομηχανία παραγωγής συστημάτων δόμησης με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες, έτοιμων σοβάδων, υλικών μονώσεων, υλικών αρμολόγησης και επεξεργασίας επιφανειών. Με ιδιαίτερη εξειδίκευση στον ακουστικό σχεδιασμό, αποτελεί την πρώτη προτίμηση κορυφαίων αρχιτεκτόνων και κατασκευαστών για την ακουστική άνεση των σύγχρονων κτιρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιεί το event “Sound Matters”, την επιμέλεια του οποίου έχει αναθέσει στην Design Ambassador, σε στρατηγική συνεργασία με το Archisearch.gr. Στο “Sound Matters” αρχιτέκτονες και σύμβουλοι ήχου συζητούν για τη φύση του ήχου στην αρχιτεκτονική, τα αρχιτεκτονικά ζητούμενα της νέας εποχής και τη σχέση τους με τον ήχο, τη λειτουργία και το νέο ρόλο του ήχου, σε κάθε κτίριο και με κάθε τρόπο που αγγίζει τη ζωή μας.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19.10.2021

Εγγραφή στο συνέδριο: εδώ

Oμιλητές

Δανάη Μακρή: Design Ambassador | Opening remarks
Κώστας Κολέτσος: Knauf Greece | It’s a Knauf World
Burak Pekoglou:
BINAA (Building INnovation Arts Architecture) | Trio: Space | Material | Form.
Mathew Carter: Acoustics Middle East | Room Acoustics – The Balancing Act for Interior Designers v’s Acousticians and End-users
Markus Muck: KNAUF | Knauf Ceiling Solutions
Tάσος Γεωργαντζής: Urban Soul Project | Prodea Office Building
Αλέξης Βικέλας: Vikelas Architects | Goulandris Museum of Modern Art
Gottfied Schubert: Acoustic Consultant | Goulandris Museum of Modern Art
Γιώργος Τσολάκης: Tsolakis Architects | Οffice Building at Faliron
Γιάννης Καραγιάννης: Office for acoustic studies | Ακουστικός σχεδιασμός διατηρητέων κτιρίων.

Παραγωγή

Βασίλης Μπαρτζώκας: Design Ambassador
Σίσσυ Τζελεπίδου: Boussias
Κώστας Κολέτσος: Knauf


Invisible or only unconsciously perceived, is sound itself an architectural material or an interaction?

Sound matters_Α Knauf World Event
-curation by the Design Ambassador

Attention to detail is important – visual and spatial aesthetics, touch, balanced light and acoustics play a vital role in creating a space that functions according to its intended use and offers comfortable emotions. The game of light and sound is what animates a space, as well as its relationship to other spaces within a building.

Within architecture, any structured space can modify, position, reflect or resonate the sounds that appear there. The sound embraces and transcends the spaces in which it appears, opening a complete environment for the listener: the acoustic source and the surrounding space unite in a unique acoustic experience.In a world that is changing, so are buildings. New towers are being erected on the urban horizon. The hospitality infrastructures focus on privacy, seclusion, slow living in harmony with nature and luxury. The future of work enables working from anywhere in the world, modifying the structure of offices and the logic of the main and leisure homes.

In Greece, the company Knauf has associated its name with the innovation in the industry of production of building systems with plasterboard and cement boards, ready-made plasters, insulation materials, jointing materials and surface treatment. With a specialization in acoustic design, Knauf is the first choice of leading architects and constructors to achieve acoustic quality in modern buildings. In this context, Knauf presents the event “Sound Matters”, which has been entrusted to be curated by the Design Ambassador, in strategic collaboration with Archisearch.gr. During the event, architects and sound consultants discuss the nature of sound in architecture, the architectural issues of the new era and their relationship with sound, the function and the new role of sound, in every building and in every way that touches our lives.

Date of event: 19.10.2021
Register for the event: here

Speakers

Danai Makri: Design Ambassador | Opening remarks
Konstantinos Koletsos: Knauf Greece | It’s a Knauf World
Burak Pekoglou:
BINAA (Building INnovation Arts Architecture) | Trio: Space | Material | Form.
Mathew Carter: Acoustics Middle East | Room Acoustics – The Balancing Act for Interior Designers v’s Acousticians and End-users
Markus Muck: KNAUF | Knauf Ceiling Solutions
Tasos Georgantzis: Urban Soul Project | Prodea Office Building
Alexis Vikelas: Vikelas Architects | Goulandris Museum of Modern Art
Gottfied Schubert: Acoustic Consultant | Goulandris Museum of Modern Art
George Tsolakis: Tsolakis Architects | Οffice Building at Faliron
Giannis Karagiannis: Office for acoustic studies | Ακουστικός σχεδιασμός διατηρητέων κτιρίων.

Production

Vassilios Bartzokas: Design Ambassador
Sissy Tzelepidou: Boussias
Kostas Koletsos: Knauf


RELATED ARTICLES