H πρόταση του γραφείου Plaini and Karahalios Architects για το νέο κτίριο τεχνών Δ. Δασκαλόπουλος του Κολλεγίου Αθηνών

text in EN, GR

Η πρόταση για το «Δ.Δασκαλόπουλος Κτίριο Τεχνών»από το αρχιτεκτονικό γραφείο Plaini and Karahalios Architects ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στο ιστορικό campus του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Το κτίριο καλείται να φιλοξενήσει μία νέα διακριτή λειτουργία και να ενταχθεί σε ένα αρχιτεκτονικά πολύπτυχο περιβάλλον. Διαμορφώνεται μία νέα χωρική συνθήκη διαπερατών ορίων, με στόχο να δημιουργηθεί ένας πυρήνας καλλιτεχνικής δημιουργίας και διάχυσης για το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

-text by the authors

Ένα εκ πρώτης όψεως μονολιθικό κτίριο προσκαλεί τους/τις παρατηρητές μέσω των ανοιγμάτων του να μυηθούν στον κόσμο των τεχνών, να εξελιχθούν εντός ενός προστατευόμενου περιβάλλοντος, αλλά και να εκτεθούν δημιουργικά προς την ευρύτερη κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί χώροι αρθρώνονται γύρω από ένα πολυεπίπεδο αίθριο, το οποίο εκτονώνεται σε πολλαπλές εσωτερικές υπαίθριες και ημιυπαίθριες διαδρομές, που αποτελούν τη συνέχεια ενός προϋπάρχοντος δικτύου μονοπατιών που ορίζει τις κινήσεις στο φυσικό τοπίο του campus. Το κτίριο αποκτά έτσι μία διττή σχέση με το περιβάλλον του, αποτελώντας ένα οργανικό μέρος του αλλά δίνοντας τη δυνατότητα να λειτουργήσει και ως αυτόνομος θύλακας εκφραστικού πειραματισμού και δημιουργίας.

Χωροθετώντας την καλλιτεχνική έκφραση σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον

Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού κέντρου αφιερωμένου στις Τέχνες, ειδικά όταν εντάσσεται σε πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλείται να βρει την ιδιαίτερη ισορροπία μεταξύ μίας λειτουργικής χωρικής πλαισίωσης και μίας οικειοποιήσιμης χωρικής συνθήκης. Καλείται να παραγάγει χώρους όπου θα φιλοξενηθεί η εκφραστική ανάπτυξη μαθητών/τριών στα διαμορφωτικά τελευταία χρόνια της εφηβείας, όπου θα ενθαρρύνεται η εξάσκηση χωρίς να καταδικάζεται η αποτυχία, όπου θα ξεπεραστούν προσωπικά και μη όρια στο πλαίσιο της δημιουργικής διαδικασίας, παρέχοντας ταυτόχρονα την κατάλληλη αίσθηση ασφάλειας ώστε να ενθαρρύνεται η ενδοσκοπική ενατένιση που περιλαμβάνει η καλλιτεχνική διεργασία. Καλείται λοιπόν να παρέχει τον κάναβο, αλλά να προάγει και την ανεμπόδιστη εκτύλιξη της πορείας.

Όραμα των αρχιτεκτόνων ήταν ένας χώρος εντός ενός σχολικού campus, όπου οι καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα μπορούν να αποτελέσουν πεδίο δημιουργικής συνδιαμόρφωσης από μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, και ταυτόχρονα έναν χώρο όπου, ειδικά μέσω των μαθητικών εκθέσεων, θα δίνει το βήμα στους παραλήπτες της εκπαίδευσης να εκφραστούν ως αυτόνομα υποκείμενα, απευθυνόμενα τόσο στο σχολικό τους περιβάλλον, όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία.

Το γεγονός ότι το προτεινόμενο κτίριο προβλέπεται να “ανοίγεται” στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και σε όσους σχετίζονται με το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το τοποθετεί σε μία ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα κτίρια του σχολικού campus. Έτσι πεδίο έμπνευσης αποτέλεσε η συμβολική διάσταση και η χωρική συνθήκη του κοινοβιακού μοναστηριού, ενός προστατευμένου χώρου όπου η ενδοσκοπική ενατένιση συναντά την ζύμωση ιδεών και γνώσης. Το σύνολο των εκπαιδευτικών αιθουσών, εργαστηρίων αλλά και των υπαίθριων χώρων θα ορίζεται από το ένα κοινό περίβλημα, το οποίο όμως θα είναι διαπερατό σε διαφορετικά σημεία και επίπεδα.

Αναζητώντας ένα χώρο που θα δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας σε μαθητές/τριες ώστε να μυηθούν σε έναν κόσμο καλλιτεχνικών αναζητήσεων, αλλά και έναν χώρο που θα προωθείται η εξωστρεφής καλλιτεχνική έκφραση, η ομάδα θεώρησε ότι το μοντέλο ενός διαπερατού μοναστηριού μπορεί να παρέχει την απαραίτητη χωρική συνθήκη.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

Τέλος το κτίριο, ενώ προκύπτει ως σημείο συνάντησης διαφορετικών πορειών, οργανώνει και προστατεύει τις εν λόγω συμπτώσεις. Εντός του «Δ.Δασκαλόπουλος Κτιρίου Τεχνών» και μέσω της εκπαιδευτικής τους πλαισίωσης, οι μαθητές/τριες θα δημιουργούν τις δικές τους πορείες, οι οποίες θα ορίσουν και τα πρώτα μετασχολικά τους βήματα.

Credits & Details

Τοποθεσία: Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα

Μέγεθος: 4500 m2

Έτος Μελέτης: 2022

Συντελεστές: Plaini and Karahalios Architects (Γιάννης Καραχάλιος, Ελισάβετ Πλαΐνη), Χρήστος Γεώργιος Κρητικός

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας: Νίκος Λάμπρου

Πολιτικός Μηχανικός: Χρήστος Πλαΐνης


The proposal for the “D. Daskalopoulos Arts Building” by Plaini and Karahalios Architects opens a new chapter for the historic campus of the Hellenic American Educational Foundation. The building will be integrated in an architecturally diverse environment, hosting a new discrete educational function. A spatial condition of permeable boundaries will be formed, framing a source of artistic creation and dissemination in the educational institution.

-text by the authors

A seemingly monolithic building invites observers through its openings to be introduced to the world of arts, evolve within its protected environment, and creatively expose itself to the broader society. The educational spaces are articulated around a multi-level atrium, connected to multiply outdoor and semi-outdoor paths. These interior pathways function as part of the pre-existing network of unpaved trails that define the movements in the natural landscape of the campus. Thus, the building establishes a dual relationship with its environment, being an organic part of it and functioning as an autonomous enclave of expressive experimentation and creation.

Situating artistic expression in an educational environment

The design of an educational center dedicated to the Arts, especially when it addresses secondary education, is requested to achieve the special balance between a functional spatial framework and an appropriable spatial condition.

SOUTH-WEST FACADE

It is requested to produce spaces where the expressive development of students in the formative years of adolescence will be hosted, where practice will be encouraged embracing failure as a necessary part of it, and where personal and collective boundaries will be overcome, all the while providing the appropriate sense of security that will encourage the creative contemplation involved in the artistic process. It is therefore called to provide the grid, but also to promote the unhindered unraveling of different paths.

NORTH-WEST FACADE

The team envisioned a space within a school campus, where artistic educational activities will provide a field for the creative co-formation of students and teachers alike – a space where, especially through student exhibitions, will give the recipients of education a chance to express themselves, addressing both their school environment and society as a whole.

A monastery of permeable boundaries

The fact that the proposed building is planned to open up to the artistic world and to the wider Hellenic American Educational Foundation community, underlines its special significance among the other buildings of the school campus. Therefore, its communicational function needs to be accentuated, without however undermining the sense of security that it should provide to its young users.

Therefore, the symbolic connotations and the unique spatial conditions of the cenobitic monastery, a protected space where endoscopic contemplation meets the fermentation of ideas and knowledge, was deemed as a suitable source of architectural inspiration. All educational spaces, workshops, and outdoor spaces will be enclosed within the building boundaries, which will be permeable at different points and levels. Drawing from various monastic structures, the proposed building will give the impression of an enclosed space, harmoniously integrated into its environment, a building whose distinct function will be architecturally expressed, inviting individuals to enter it and interact with its users within its protective boundaries.

Within the “D. Daskalopoulos Arts Building” and through its educational framework, the students will create their own paths, which will define their first post-school steps.

Plans

TOPOGRAPHIC PLAN
GROUND FLOOR PLAN
1ST FLOOR PLAN
2ND FLOOR PLAN
SECTIONS
BUILDING DIAGRAMS

Credits & Details

Title: The D. Daskalopoulos Arts Building (Athens College)

Location: Athens, Greece

Size: 4500 m2

Year: 2022

Credits: Plaini and Karahalios Architects (John Karahalios, Elisavet Plaini), Christos Georgios Kritikos

Collaborator: Nikos Labrou

Civil Engineer: Christos Plainis


RELATED ARTICLES