Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός" | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Παν. Πατρών

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός” για το ακαδημαϊκό έτος 2019‐2020 να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής.

Στόχος του ΠΜΣ “Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός” είναι ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα.

Οι σπουδές έχουν διάρκεια ένα έτος — 12 μήνες (Οκτώβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2020), δηλαδή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα συν θερινή περίοδο και πραγματοποιούνται στην Πάτρα και την Αθήνα σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, μετά από τη σύναψη σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας (MoUs). Οι σπουδές γίνονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην “Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό” (“Master in Architecture and Urban Design”).

Το γενικό ερευνητικό πλαίσιο του προγράμματος είναι “Μεσογειακά Μέλλοντα”/ “Mediterranean Futures.”

Το πλαίσιο αυτό εξετάζει τις ιδιομορφίες των αστικών κέντρων της Μεσογείου, τη φυσιογνωμία των παραθαλάσσιων τοπίων, τη σημασία της ιστορίας και των πολιτισμικών και δημογραφικών ροών, αλλά και τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου. Το ΠΜΣ Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός επιδιώκει να σχεδιάσει τα “μέλλοντα” των φυσικών και κατασκευασμένων τοπίων της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει εργαστήρια, εντατικά εργαστήρια, μαθήματα διαλέξεων και σεμινάρια καθώς και ερευνητική εργασία από καθηγητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από διακεκριμένους επισκέπτες καθηγητές, αρχιτέκτονες και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περιλαμβάνει, επίσης, εκπαιδευτική επίσκεψη ερευνητικού χαρακτήρα σε πόλη του εξωτερικού στη Μεσόγειο, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές και συνοδοί διδάσκοντες (κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 αυτή ήταν η πόλη της Μασσαλίας, κατά το 2017-18 η πόλη της Βηρυτού), και ειδική επιστημονική έκδοση, στη σύνταξη της οποίας συνδράμουν όλοι οι φοιτητές που καταγράφει τη συντελεσθείσα έρευνα μέσω των εργασιών του προγράμματος — ήδη είναι διαθέσιμες, με τη μορφή δίγλωσσου έγχρωμου βιβλίου 120 σελίδων αλλά και ως ψηφιακό αρχείο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, οι εκδόσεις που καταγράφουν τις εργασίες της πρώτης και της δεύτερης χρονιάς 2016-2017 και 2017-2018 του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm), και να αποστείλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας, μέχρι 27/9/2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται στο αρχείο “maud_2019-2020.doc” στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.arch.upatras.gr/maud.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν στο ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» 2019-2020 καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.


RELATED ARTICLES