text in EN, GR

Τα Διεθνή Βραβεία LafargeHolcim αναδεικνύουν έργα και ιδέες από τους κλάδους της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής, του πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και της τεχνολογίας υλικών και κατασκευών, που συνδυάζουν τις αειφόρες και αποδοτικές λύσεις με την αρχιτεκτονική αριστεία. Η διοργάνωση με βραβεία ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων παρέχει τη δυνατότητα υποβολής συμμετοχής σε δύο κατηγορίες, την Κύρια Κατηγορία που αναζητά κορυφαία έργα αειφόρων κατασκευών από επαγγελματίες και την κατηγορία «Επόμενη Γενιά», φοιτητές και νέοι επαγγελματίες μέχρι 30 ετών έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν φρέσκες, τολμηρές και πρωτοποριακές ιδέες που βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο μελέτης.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα
https://www.lafargeholcim-foundation.org/awards/6th-cycle.

To έργο διερευνά μια σειρά μορφολογιών του υγρού στοιχείου για να αντλήσει μια κατανόηση της αρχιτεκτονικής σε σχέση με το περιβάλλον.
Το έργο έχει ως στόχο την έναρξη μια συζήτησης σχετικά με τις πιθανές μορφές σχέσεων μεταξύ του οικοδομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος έχοντας ως επίκεντρο την αρχιτεκτονικής που βρίσκεται σε μια μορφή συνεχούς δράσης με τη φύση. Στο πλαίσιο του έργου ανεγείρονται ερωτήματα σχετικά με το πιθανόν μέλλον της πόλης όπως το: Πώς μπορούμε, αρχιτέκτονες, να είμαστε τόσο σίγουροι ότι η βιωσιμότητα στο μέλλον θα εξακολουθεί να βρίσκεται στα τούβλα και τα κονιάματα;Μαθαίνοντας από τις διαδικασίες αυτό-ρύθμισης της φύσης, ο συγγραφέας διερευνά μια σειρά μορφολογιών του υγρού στοιχείου για να αντλήσει μια κατανόηση της αρχιτεκτονικής ακολουθώντας το παράδειγμα του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον μελετητή η αρχιτεκτονική μπορεί να αναπαράγει ψηφιακά αρχιτεκτονικές δομές που παράγει η φύση, ενώ βρίσκονται σε συμβίωση με τη φύση. Αυτές οι φόρμες και οι χώροι (κατασκευασμένοι από «ψηφιακά πολυ-υλικά, νανο-σύνθετα υλικά, φυσική βλάστηση και ολογραφικά λέιζερ»), στη συνέχεια δοκιμάζονται σε ένα πραγματικό πλαίσιο – στην πόλη του Καζάν. Οι νέες δομές υπερβαίνουν το ετερογενές υλικό της πόλης και δημιουργούν ένα υβριδικό αμάλγαμα εντροπίας.


Καινοτομία
Η πρόθεση του μελετητή είναι η μετατροπή μιας έξυπνης πόλης σε μια πόλη με επίγνωση. Η αυτοματοποίηση και η κοινωνικο-συναισθηματική νοημοσύνη των πολιτών της διασυνδέεται με τα συστήματα υποδομής της. Στην νέα ψηφιακή λογική δημιουργούνται νέα μοντέλα χωρικής οργάνωσης, όπου το αστικό περιβάλλον επαναπροσδιορίζεται και μετατρέπεται σε έξυπνο με ευέλικτους και συμπυκνωμένους χώρους. Στην τυπολογία των δομικών στοιχείων της πόλης (σημείο, γραμμή, επιφάνεια, όγκος) εισάγεται η έννοια προγραμματικού χρόνου και έτσι μετατρέπεται σε υβριδικό τοπίο. Ο συνδυασμός της άμεσης επικοινωνίας με τον συντονισμό των συστημάτων υποδομών μετατρέπει την πόλη σε ένα βιώσιμο και έξυπνο οργανισμό.


Ηθικά πρότυπα και κοινωνική ένταξη: Δημιουργική πόλη
Η παραγωγή είναι διαδεδομένη και πανταχού παρούσα, αλλά ταυτόχρονα εξατομικευμένη. Η εργασία ισούται με την εκπαίδευση, ισούται με την καλλιτεχνική δραστηριότητα και ισούται με την ψυχαγωγία. Η αξία της ανταλλαγής, της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας τονίζονται από την υποδομή του δικτύου. Ο χώρος σε μια πόλη δρα δημιουργικά ως καταλύτης σκέψης. Με τις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και μια ψηφιακή μοντελοποίηση των πραγματικών φυσικών νόμων μπορούν να κατασκευαστούν εικονικά αντικείμενα που αλληλεπιδρούν με την πόλη και τους πολίτες. Η πόλη γίνεται μια διεπαφή για αυτο-έκφραση.

Πόροι και περιβαλλοντικές επιδόσεις: Υγιής πόλη
Το υγιές περιβάλλον παρέχει στους πολίτες το καλύτερο φαγητό, το νερό, τον αέρα, τον τρόπο ζωής και την ψυχική άνεση. Η ζωντανή πόλη εισάγει νέους ψηφιακούς πολίτες, που διατηρούν ολόκληρο το οικοσύστημα. Χάρη στα προγραμματισμένα βιοτικά υλικά και στοιχεία, η ενέργεια για τον κεραυνό και τη θέρμανση δεν παρέχεται πλέον, αλλά παράγεται μέσα στα κτίρια. Με τον ίδιο τρόπο, τα αγαθά και τα τρόφιμα δεν συλλέγονται από τον εξωτερικό παγκόσμιο κόσμο, αλλά παράγονται τοπικά.

Πρόσθετα, η πόλη έχει το δικό της ημερολόγιο, το οποίο επιτρέπει την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων κάθε έτους, εποχής, μήνα, εβδομάδας και ακόμη και ημέρας με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Οι πόλεις δεν θα παρέχουν μόνο ενέργεια, αλλά θα εφαρμόζουν και βιολογικές μεθόδους διατήρησής της. Μια πόλη συνειδητοποιεί τις ανάγκες της και αυτό-παράγει τα μέσα για τις ικανοποιήσει.


Η κριτική επιτροπή του Lafarge Holcim απένειμε το βραβείο στον μελετητή καθώς το έργο μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για μια συζήτηση σχετικά με τις νέες πιθανές μορφές σχέσεων μεταξύ του χτισμένου και του φυσικού περιβάλλοντος. Πρόσθετα, ο οραματικός χαρακτήρας του σχεδίου φέρει νέους προβληματισμούς σχετικά με τις νέες δυνατότητες των υλικών κατασκευής που συνδυάζουν φυσικά και ψηφιακά κατασκευασμένα στοιχεία.

Στοιχεία έργου
Τίτλος έργου: Υγρή εποχή στη Ρωσία. Νέες χωρικές έννοιες για την πόλη του μέλλοντος
Τοποθεσία: Kαζάν, Ρωσία
Ομάδα μελέτης: Anna Andronova, student, Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russia
Τύπος: Ερευνητικό project

Next generation 3rd prize 2017

The LafargeHolcim Awards seek leading projects of professionals as well as bold ideas from the Next Generation that combine sustainable construction solutions with architectural excellence. The 6th cycle of the international competition is open for entries until February 25, 2020. The Awards foreground projects and concepts from architecture, engineering, urban planning, materials science, construction technology, and related fields. Prize money totals USD 2 million.
Submit your project here!

Liquid Era New spatial concepts for the city of the future, Kazan, Russia
The project explores a series of fluid morphologies in order to gain an understanding of architecture in relation to the environment. The project aims to initiate a discussion on possible forms of relationships between the built and the natural environment, focusing on architecture that is in continuous action with nature. The project raises questions about the possible future of the city such as “How can we, architects, be sure that sustainability in the future will still be based at bricks and mortar?”Learning from nature’s self-regulating processes, the author explores a series of fluid element morphologies to derive an understanding of architecture following the example of the environment. According to the researcher, architecture can reproduce digital architectural structures produced by nature while living in harmony with nature. These forms and spaces (made of digital poly-materials, nano-composites, natural vegetation and holographic lasers) are then tested in a real context – in the city of Kazan. The new structures transcend the heterogeneous material of the city and create a hybrid entropy.Innovation
The intention of the architect is to transform a smart city into a conscious city. Automation and the socio-emotional intelligence of its citizens are interconnected with its infrastructure systems. New spatial organization models are created in the new digital logic, where the urban environment is redefined and transformed into smart with flexible and condensed spaces. In the typology of the building blocks of the city (point, line, surface, volume) the concept of programming time is introduced and thus transformed into a hybrid landscape. The combination of direct communication with the coordination of infrastructure systems transforms the city into a viable and intelligent organization.Ethical standards and social inclusion: A creative city
Production is widespread and ubiquitous, but at the same time personalized. Work equals education, equals artistic activity, and equals entertainment. The value of sharing, trust and cooperation are emphasized by the network infrastructure. Space in a city acts as a catalyst for thought. Augmented reality technologies and a digital modeling of real physical laws can create virtual objects that interact with the city and citizens. The city becomes an interface for self-expression.


Resources and Environmental Performance: Healthy City
A healthy environment provides citizens with the best food, water, air, lifestyle and mental comfort. The vibrant city introduces new digital citizens who maintain the entire ecosystem. Goods and food are not collected from the outside world but are locally produced. Materials and elements, lightning and heating energy are no longer outsourced, but are generated from within the city.
In addition, the city has its own calendar, which makes it possible to reap the benefits of each year, season, month, week and even day in an effective way. Cities will not only generate it own energy, but also apply biological methods of their conservation. A city realizes its needs and it produces the means to satisfy them.
The Lafarge Holcim jury honored the scholar as the project could serve as a launching element for a discussion of new possible forms of relationships between the built and the natural environment. In addition, the vision of the project mirrors new reflections on the new possibilities of construction materials that combine natural and digitally constructed elements.
Project details
Project title: Liquid Era New spatial concepts for the city of the future, Kazan, Russia
Location: Kazan, Russia
Study group: Anna Andronova, student, Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russia
Type: Research project
Next Generation 3rd prize 2017 Europe


RELATED ARTICLES