Health resort & active exploration| Διπλωματική Εργασία από την Μαρία Κυριακή Παπαδοπούλου και την Αλεξάνδρα Σπανογιάννη

text in EN, GR

Η διπλωματική εργασία με τίτλο ‘Health resort & active exploration’ προσπαθεί να προσεγγίσει την έννοια της ολιστικής πρακτικής, αξιοποιώντας την ιαματική λουτροθεραπεία. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση ολιστικής φροντίδας υγείας φαίνεται να προέρχεται από τα αρχαία Ασκληπιεία, όπου κυρίαρχα στοιχεία ήταν το ιαματικό νερό και το φυσικό κάλλος.

ΠΕΡΙΟΧΗ
Η περιοχή μελέτης μας είναι τοποθετημένη στην βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου και κάτω από τα Γεράνεια Όρη. Πρόκειται για την πόλη του Λουτρακίου, η οποία χαρακτηρίζεται ως η αρχαιότερη λουτρόπολη της Ελλάδος.
Εστιάζοντας στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης, παρατηρήθηκε πως αυτό παραμένει εδώ και δεκαετίες αναξιοποίητο, παρά την σημαντική ιστορική του αξία. Πρόκειται για μια επιμήκη χερσαία λωρίδα που συνδυάζει ένα έντονα βραχώδες ανάγλυφο, με την απεριόριστη θέα της θάλασσας.

ΠΛΟΚΗ
Όραμα μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου θεραπευτικού συγκροτήματος, το οποίο μέσα από ένα τόσο εσωστρεφές όσο και εξωστρεφές σχεδιαστικό λεξιλόγιο, εναρμονίζεται με το έντονο φυσικό τοπίο που υπερισχύει. Το συγκρότημα αυτό συνδιαλέγεται με τον ιδιωτικό και τον δημόσιο χώρο, στα όρια μεταξύ βουνού και θάλασσας. Βασική παράμετρος για τον σχεδιασμό μας είναι η εμπειρία που επιδιώκουμε να αποκτήσει ο εν δυνάμει επισκέπτης. Πρόκειται για βιώματα που δεν αποκτά μόνο με το σώμα του, αλλά με το σύνολο των αισθήσεών του, ώστε να αισθανθεί ολοκληρωτική αναζωογόνηση. Ο επισκέπτης μεταβαίνει σταδιακά από κοινωνικές δραστηριότητες, σε χώρους ενδοσκόπησης και αντίστροφα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία θεραπείας του μέσα από κάποια στάδια βάσει της διαδικασίας των Ασκληπιείων.Στάδιο 1, Προετοιμασία : Δραστηριότητες που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το φυσικό τοπίο
Αρχικά, ο επισκέπτης εισέρχεται στο κτίριο των παλαιών δημοτικών λουτρών, όπου στεγάζεται ο χώρος υποδοχής και εκατέρωθεν υπάρχουν αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που προετοιμάζουν τον επισκέπτη για την εμπειρία που θα βιώσει. Εξερχόμενος από αυτό κτήριο, περνάει μέσω υπαίθριας διαμόρφωσης στο εσωτερικό του βράχου, όπου τοποθετούνται τα αποδυτήρια και η πρώτη δεξαμενή ιαματικού νερού.
Στάδιο 2, Κάθαρση : Το νερό είναι το κυρίαρχο στοιχείο για την ανακούφιση σώματος και πνεύματος
Στη συνέχεια της κίνησής του, ο χρήστης ακολουθεί μια γραμμική πορεία. Κατά μήκος της, συναντάει τις πρώτες δύο πισίνες χλιαρού και θερμού ιαματικού ύδατος, ενώ στην απόληξη της διαδρομής απαντάται ο καταρράκτης με την πισίνα ψυχρού ύδατος.
Στάδιο 3, Εγκοίμηση : Ο επισκέπτης εισέρχεται σε σκοτεινό χώρο με σκοπό την απομόνωση και τη χαλάρωση του
Τα καμπύλα τοιχία δημιουργούν συνθήκες εσωστρέφειας και εξωστρέφειας στον ίδιο χώρο, επιτρέποντας παράλληλα την συνεχή επαφή του χρήστη με το φυσικό τοπίο. Ο χρήστης εισέρχεται και πάλι μέσα στον βράχο όπου βρίσκονται χώροι σάουνας, χαμάμ, θεραπείας με άλατα. και δωμάτια με ατομικές πισίνες υδρομαλάξεων, καθώς και υπαίθριες δεξαμενές θερμού ύδατος, εμπλουτισμένες με εκχυλίσματα ευκαλύπτου.
Στάδιο 4, Ίαση : Πνευματική θεραπεία
Ύστερα από την σωματική άσκηση και την κόπωση που μπορεί να επιφέρει η λουτροθεραπεία, ο αναγεννημένος πλέον επισκέπτης έχει την δυνατότητα να φτιάξει το αφέψημά του από τοπικά βότανα και να γεμίσει τον ελεύθερο του χρόνο καλλιεργώντας την δημιουργικότητά του μέσα από τα εργαστήρια τέχνης.
Στάδιο 5, Αναγέννηση : Τελική έξοδος, ο θεραπευμένος έτοιμος για μια «νέα ζωή»
Κατά την έξοδο του ο θεραπευμένος έχει την επιλογή να φιλοξενηθεί από μονάδες κατοίκησης, οι οποίες εισέρχονται μέσα στο βουνό (ειδικά διαμορφωμένες για άτομα με κινητικά προβλήματα), ή από τοπικά ξενοδοχεία. Η άλλη επιλογή είναι να επισκεφτεί το εστιατόριο, το οποίο στηρίζεται σε μια πλατφόρμα η οποία βρίσκεται πάνω στη θάλασσα. Διαθέτει ένα «θαλάσσιο» μπαλκόνι, όπου κανείς μπορεί να απολαύσει εκεί το ηλιοβασίλεμα της περιοχής.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που έχει ως στόχο την διακριτική ένταξη των αρχιτεκτονικών όγκων στο φυσικό περιβάλλον. Διατηρεί μια γραμμικότητα και μετατρέπει το παραλιακό μέτωπο πόλο έλξης της πόλης. Εν κατακλείδι, από το σύνολο της μελέτης και της σχεδίασης μας, επιδιώκουμε την ανάδειξη τόσο του ιδιαίτερου τοπίου του Λουτρακίου, όσο και τον επαναπροσδιορισμό του λουτρικού του χαρακτήρα.

Στοιχεια Εργου

Τίτλος Έργου: Ιαματικός Τουρισμός και
Φοιτήτριες : Μαρία Κυριακή Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα Σπανογιάννη
Ημερομηνία : Μαρτιος 2019
Επιβλέπουσα : Αικατερίνη Λιάπη
Σχολή : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

 

The diploma thesis by Maria Kuriaki Papadopoulou and Alexandra Spanogianni, entitled Ηealth resort & active exploration’approaches the concept of holistic practice, by utilizing the healing properties of thermal spa. The proposal for holistic health care seems to have come from the ancient Asclepeions, where the thermal waters and nature’s beauty were prevalent.

AREA
Our study area is located on the north coast of the Corinthian Gulf, below the Gerania Mountains. It is named Loutraki, which is considered one of the ancientest Greek cities to have thermal spa’s tradition.
Focusing on the northwest part of the city, it is evident that despite of its historical value, it has been abandoned for a couple of decades. It is an elongated land strip that combines a rocky landscape with a view of the sea.

THE PLOT
Our vision is to create a therapeutic complex, which, through such introvert and extrovert designing tools, coexists in balances with the natural landscape that prevails in the area. This complex interacts with both private and public spaces. Another basic consideration of our design is the experience of the potential visitor. That involvement is not only acquired with his body, but with all of his senses. The visitor moves from social activities, to private places, until the healing process is completed. At the same time, he experiences all those theoretical practices that patients were treated in the Ancient Asclepeions.

Stage 1, Preparation : Activities that are connected with nature
Firstly, the visitor enters in the old public building of thermal baths, where he finds the reception. On eather side of it, there are athletic and recreation activities, such as kayak, swimming, floating theater, yoga etc. These activities prepare the visitor to experience the holistic Asclepeion process. Leaving this building, he passes through an outdoor landscape gardening to the inside of the mountain, where there are located the changing rooms and the first pool of thermal water.

Stage 2, Catharsis : The water is the main element for the relaxation of body and mind
The user moves on a linear path. He encounters the first two outdoor pools with lukewarm and hot thermal water and at the end of this path he can use the pool with cold water below the waterfall.

Stage 3, Enkoimesis : The visitor enters in a dark place for privacy, self-examination and relaxation
The curved walls create introvert and extrovert path conditions that allow a continuous connection with nature. So, the visitor enters the mountain where there are rooms for Shauna, Hammam, Salt-therapy, as well as private rooms with Jacuzzi and outdoor thermal baths with aromatherapy facilities, such as eucalyptus therapy.

Stage 4, Healing : Mental Therapy
After the corporal exercise on thermal baths, the user has the opportunity to relax, while drinking some detoxing local herbs, or to be part of an art workshop in order to express himself and feel part of the community.

Stage 5, Rebirth : The final stage where the cured is ready to go out to his “new life”
On his way out, the cured patient has the choice to be accommodated in some rooms that are designed in the mountain (especially for the disabled) or in the local hotels. The other choice is to visit the floating bar- restaurant. Additionally, it has a balcony where the visitors can enjoy the extraordinary sunset of Loutraki.

This is an intervention that aims towards a discrete integration of the architectural structures into the surrounding natural environment while also maintaining its linearity and transforming the coast into a city attraction. Finally, the whole research and the proposed project aim to highlight the landscape of Loutraki and the redefinition of its thermal bathing character.

Facts and Credits

Project Title: Health Tourism and Active Exploration in Loutraki, Korinthias, Greece
Students: Maria Kuriaki Papadopoulou, Alexandra Spanogianni
Date: March 2019
Supervisor: Aikaterini Liapi
Insitution: Department of Architecture, University of Patras

 


RELATED ARTICLES