Βιο-παλίμψηστο στην Ισπανία. Βυθίζοντας τον επισκέπτη σε έναν άλλο κόσμο

Τα Διεθνή Βραβεία LafargeHolcim αναδεικνύουν έργα και ιδέες από τους κλάδους της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής, του πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και της τεχνολογίας υλικών και κατασκευών, που συνδυάζουν τις αειφόρες και αποδοτικές λύσεις με την αρχιτεκτονική αριστεία.
Η διοργάνωση με βραβεία ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων παρέχει τη δυνατότητα υποβολής συμμετοχής σε δύο κατηγορίες, την Κύρια Κατηγορία που αναζητά κορυφαία έργα αειφόρων κατασκευών από επαγγελματίες και την κατηγορία «Επόμενη Γενιά», φοιτητές και νέοι επαγγελματίες μέχρι 30 ετών έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν φρέσκες, τολμηρές και πρωτοποριακές ιδέες που βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο μελέτης.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα
https://www.lafargeholcim-foundation.org/awards/6th-cycle.

Το έργο Βιο-παλίμψηστο στην Ισπανία, αντιμετωπίζει τους αρχαιολογικούς χώρους ως ολόκληρα περιβάλλοντα με ιδία οντότητα και όχι μόνο ως μια περιοχή ανασκαφής.
Η πρόταση αποτελεί μια ολοκληρωμένη οικολογική προσέγγιση για την ανάκτηση των αρχαιολογικών χώρων της Γαλικίας-Ρώμης. Οι αρχαιολογικοί χώροι της Ποντεβέδρας έχουν υψηλή επιστημονική, τουριστική και κοινωνικοοικονομική αξία και η μελέτη επανάχρησή τους είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί με ένα ολοκληρωμένο τρόπο.

Μέσω δημόσιου διαγωνισμού, οι τοπικές αρχές μαζί με την κυβέρνηση επέλεξαν αυτό το έργο, το οποίο στοχεύει να διατυπώσει μια επιστημονική κατανόηση της Γαλικίας στην αρχαιότητα, να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής ανάκαμψης και να συντελέσει στην συγκέντρωση εποχιακού τουρισμού υψηλής ποιότητας. Οι αρχιτέκτονες της AGi που σχεδίασαν την πρόταση, έχουν μελετήσει σε βάθος τον κάθε ξεχωριστό τόπο με θραύσματα και έχουν μεταφέρει ad hoc γνώσεις για κάθε μία από τις τοποθεσίες, ενσωματώνοντάς τις σε ένα μοναδικό δίκτυο για την ερμηνεία του τοπίου της Γαλικίας.

Το έργο προτείνει την αποκατάσταση της βλάστησης από τους ρωμαϊκούς χρόνους, όταν τα ερείπια συνιστούσαν μια συνθήκη κατοίκησης. Οχυρωμένοι οικισμοί έχουν επανασχεδιαστεί για την πρόσβαση επισκεπτών. Έχουν επιλεγεί οι σταυροειδείς θέσεις του κανάβου που χρησιμοποιήθηκε για την ανασκαφή, ως θέσεις οι οποίες παρέχουν ηχητικά κομμάτια που αναφέρουν ιστορίες, δίνουν γραπτές πληροφορίες και περιέχουν φωτισμό. Μια σειρά από μονοπάτια οδηγεί τον επισκέπτη μέσω του τοπίου και μεταξύ των σημείων από το χώρο στον τόπο. Τα διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης – το τοπίο, το πλέγμα και το μονοπάτι – παράγουν ένα πλούσιο πλαίσιο για αρχαιολογική σκέψη.
Δημιουργώντας μια απεικόνιση του τοπίου της Γαλικίας-ρωμαϊκής γύρω από τα τεχνουργήματα, το έργο βυθίζει τον επισκέπτη σε έναν άλλο κόσμο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές των Lafarge Holcim Awards, η κριτική επιτροπή γοητεύτηκε από τα υποβλητικά σχέδια που σαφώς διατυπώνουν την πρόθεση του σχεδιασμού. Αντί να επικεντρώνονται στα ερείπια ως αντικείμενα που διαχωρίζονται από το περιβάλλον τους, το έργο τα ενσωματώνει ξανά μέσα σε ένα ολόκληρο περιβάλλον. Δημιουργεί πολυπλοκότητα με έναν απλό, εύκολο και επιτεύξιμο τρόπο.

Φυσικές και παραδοσιακές τεχνικές για την αποκατάσταση και διατήρηση ενός αρχαίου περιβάλλοντος
Το έργο κατανοεί το ανθρώπινο και το φυσικό ως ένα σύστημα που λειτουργεί από κοινού. Ο νέος τόπος σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει συνθήκες δράσης που περιλαμβάνουν τον καθαρισμό και την ανασκαφή των οικισμών και τη θέσπιση μεθόδων διατήρησης των οικισμών. Πρόσθετα, η διάδοση του νέου ανασχεδιασμένου χώρου, η προώθηση του και η ενσωμάτωσή του σε ένα μουσείο, τόσο σε εικονικό επίπεδο όσο και σε φυσικό επίπεδο, για το οποίο έχει προταθεί ένα σύστημα καθοδήγησης αποτελούν στοιχεία της αρχιτεκτονικής πρότασης.

Οι πλαγιές, οι ανασκαφές και τα είδη βλάστησης θα αποκατασταθούν με οικολογικά φυσικούς τρόπους. Η λειτουργικότητα του κτιρίου σε συνδυασμό με την οικολογική ανασύσταση του τόπου θα συντελέσουν στη δημιουργία μιας νέας ανάγνωσης που θα αποσαφηνίζει τις διάφορες τοπικές μονάδες τοπίου: τα κλειστά δάση, τα ανοιχτά άγρια βοσκοτόπια, οι θάμνοι, η βλάστηση και τα βράχια.

Ήχος και Φως: Διαδρομές και εδάφη: ενίσχυση της εμπειρίας αποτελούν τις έννοιες που συνθέτουν το νέο τοπίο.

Η διάρθρωση της μουσειογραφίας αναπτύχθηκε βάση ενός ορθογώνιου πλέγματος που είναι παρόμοιου με την μεθοδολογία της αρχαιολογικής ανασκαφής. Στις κορυφές του πλέγματος, το στοιχείο εμφανίζεται: το Pike, το οποίο αφηγείται την εμπειρία του επισκέπτη και δημιουργεί ένα εναλλακτικό οπτικό τοπίο πιο κοντά στον κόσμο του άγνωστου και του θαμμένου. Τα pikes γίνονται οι μάρτυρες που λένε την ιστορική ιστορία του παρελθόντος μέσω του ήχου. Τα πεζοδρόμια κατασκευάζονται από φυσικά τοπικά υλικά, έχουν διαφορετικές πυκνότητες και σκληρότητα, χρώματα και υφές που ενισχύουν την αντίληψη. Αυτή η εμπειρία ολοκληρώνεται με μια πρόταση φωτισμού που οργανώνεται σε δύο επίπεδα: ένα οριζόντιο επίπεδο κεραυνού που εμφανίζεται στο πάτωμα με τη μορφή περιστασιακών φωτογραφιών φωταύγειας και ενός αστερισμού προβολέων.

Στοιχεία έργου
Τίτλος έργου: Bio-Palimpsest in Spain. Immersing the visitor into another world
Τοποθεσία: Spain
Ομάδα μελέτης: Joaquín Pérez-Goicoechea architect, AGi architects
Type: Environmental engineering
Προγραμματισμένη Ημερομηνία εκκίνησης κατασκευής: March 2018
Awards acknowledgement prize 2017

The LafargeHolcim Awards seek leading projects of professionals as well as bold ideas from the Next Generation that combine sustainable construction solutions with architectural excellence. The 6th cycle of the international competition is open for entries until February 25, 2020. The Awards foreground projects and concepts from architecture, engineering, urban planning, materials science, construction technology, and related fields. Prize money totals USD 2 million.
Submit your project here!

Bio-Palimpsest in Spain. Immersing the visitor into another world

The project Bio-Palimpsest in Spain treats archaeological sites as whole environments with a single entity and not just as an excavation site.The proposal is an integrated ecological approach to the recovery of the archaeological sites of Galicia-Rome. The archaeological sites of Pontevedra have a high scientific, tourist and socio-economic value and their re-use needs to be addressed in a comprehensive manner.

Through a public competition, local authorities together with the government have selected this project, which aims to formulate a scientific understanding of Galicia in antiquity, to create conditions of social recovery and to bring together high-quality seasonal tourism. The designers of the AGi who designed the proposal have thoroughly studied each individual site with fragments and have transferred ad hoc knowledge to each of the sites, integrating them into a unique network for interpreting Galicia’s landscape.

The project proposes the restoration of vegetation from the Roman times, when the ruins constituted a condition of habitation. Fortified settlements have been redesigned for guest access. The crosshairs of the grid used for excavation have been selected as sites that provide audio tracks that tell stories, provide written information and contain lighting paths. A series of trails guides the visitor through the landscape and between points from space to place. The different levels of intervention – the landscape, the grid and the path – produce a rich framework for archaeological thought and create a depiction of the Galician-Roman landscape around the artifacts, which immerses the visitor into another world.

According to the organizers of the Lafarge Holcim Awards, the jury was fascinated by the submissive plans that clearly formulated the intention of the design. Instead of focusing on the ruins as objects separated from their surroundings, the work reintroduces them into a whole environment. It creates complexity in a simple, easy and achievable way.

Natural and traditional techniques to restore and preserve an ancient environment. The work understands the human and the natural as a system that works together. The new site was designed to create conditions of action that include the cleaning and excavation of settlements and the establishment of methods for the preservation of settlements. In addition, the dissemination of the new redesigned space, its promotion and incorporation into a museum, both virtual and physical, for which a guidance system has been proposed are elements of the architectural proposal.

The slopes, excavations and vegetation types will be restored in ecologically natural ways. The functionality of the building in conjunction with the ecological reconstruction of the site will contribute to the creation of a new reading that will clarify the various local landscape units: closed forests, open wild pastures, shrubs, vegetation and rocks.

Sound and light, Routes and territories: enhancing the experience are the concepts that make up the new landscape.

The structure of the museography was developed on the basis of a rectangular grid similar to the methodology of archaeological excavation. At the top of the grid, the element appears: Pike, which narrates the visitor’s experience and creates an alternative visual landscape closer to the world of the unknown and buried. The pikes become the witnesses who tell the historical story of the past through sound. The sidewalks are made of natural local materials, have different densities and hardness, colors and textures that enhance perception. This experience is developed with a lighting proposal organized on two levels: a horizontal lightning bolt that appears on the floor in the form of occasional photos of luminescence and a headlamp constellation.

Project details
Project title: Bio-Palimpsest in Spain. Immersing the visitor into another world
Location: Spain
Study group: Joaquín Pérez-Goicoechea architect, AGi architects
Type: Environmental engineering
Scheduled construction start date: March 2018
Awards acknowledgment prize Europe 2017


RELATED ARTICLES