Athens Charting / AREA / Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός "Αθήνα Χ4" / Βραβείο (ένα απο τα πέντε ισότιμα)

ΑθήναΧ4 Διαγωνισμός για Νέους Αρχιτέκτονες

Ένα από Πέντε Ισότιμα Έπαθλα

Αρχιτέκτονες: AREA Architecture Research Athens (Σ.Δαούτη, Γ.Μητρούλιας, Μ.Ραυτόπουλος)

Στον αντίποδα ενός άκαμπτου μανιφέστου όπως η Χάρτα των Αθηνών (Athens Charter), μέσα από τον πιλοτικό κατάλογο δράσεων για την Αθήνα, επιδιώκουμε επεμβάσεις διαφορετικής αναστρεψιμότητας και χρονικού βάθους, στα πλαίσια μιας αποτελεσματικής, ευέλικτης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενοποίηση οικοδομικών τετραγώνων και τη βελτίωση της ζωής στο κέντρο της πόλης. Προτείνονται βραχυπρόθεσμες τακτικές που μπορούν να υλοποιηθούν με ελάχιστο κόστος αύριο κιόλας και άλλες περισσότερο μακροπρόθεσμες που απαιτούν στρατηγική χρηματοδότησης. Η υιοθέτηση των ήπιων επεμβάσεων με αναστρέψιμο χαρακτήρα έχει στόχο την άμεση δημιουργία αστικής ταυτότητας για την νέα αστική μονάδα των 4 οικοδομικών τετραγώνων. Ταυτοχρονα ενεργοποιούν και ενημερώνουν τους κατοίκους για το τι πρόκειται να συμβεί με στόχο τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του σχεδιασμού. Παράλληλα οι δράσεις κατηγοριοποιούνται και ανάλογα με τη χωρική τους σημασία. Οι γραμμικές, σημειακές και επιφανειακές δράσεις στοχεύουν να ενεργοποιήσουν τον δημόσιο χώρο στις τρεις του διαστάσεις.

Σε αντιδιαστολή με την ιδέα της Αθήνας ως μια απέραντη τσιμεντούπολη που καλύπτει το λεκανοπέδιο, η πρότασή μας έχει σκοπό να αναδείξει την ετερογένεια και τον πλούτο του αστικού ιστού και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Αποδεχόμαστε την γειτονιά όπως έχει σήμερα και στοχεύουμε στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών της και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων μέσα από το υπάρχον.Προτείνοντας μια ευέλικτη στρατηγική που μπορεί να τροποποιείται σε βάθος χρόνου αναγνωρίζουμε την διαχρονική διάσταση της πόλης και την ανάγκη διαρκούς προσαρμογής σε νέα δεδομένα.

 
 

Athens Charting

 

AthinaX4 Competition for Young Architects

 

One out of Five Equal Prizes

 

Architects: AREA Architecture Research Athens (S.Daouti, G.Mitroulias, M.Raftopoulos)

 

In contrast to the rigidity of the original Athens Charter manifesto, we propose a matrix of spatial strategies with varied chronological impact and reversibility (from permanent to ephemeral), within the context of a cost-effective, flexible and holistic pilot program for the unification of four Athens city blocks into a single urban entity. The consequent improvement of quality of life in the city center includes short-term actions that can be implemented with minimum cost within a matter of days, and other more long-term investments that require strategic funding. The adoption of mild interventions of reversible nature is initially intended to create a novel urban identity for the four, newly unified city blocks. At the same time, these actions galvanize and inform residents about changes to the community and invite their participation in the design process. All strategies outlined on the chart are simultaneously categorized according to their spatial qualities: single-point, linear and surface-area interventions explore the potential of public space in three dimensions.

As opposed to the view of Athens as an endless sea of concrete covering the Attic basin, our proposal aims to highlight the heterogeneity and social layering of the city`s urban fabric. We accept the chosen pilot neighborhood as it stands today, and our aim is to articulate its characteristics and improve the life of its residents within the framework of the existing. In proposing a chart of strategies that can be altered throughout time, we acknowledge the city`s diachronic dimension and the necessity for continuous adjustment according to future needs.

 

Athens Charting

 
Archisearch -  Πινακίδα παρουσίασης ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Archisearch - Τομή κατά μήκος οδού ΦυλήςΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ ΦΥΛΗΣ
Archisearch - Ο νέος σταυρός Φυλής και ΟλυμπίαςΟ ΝΕΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Archisearch - Επιφανειακές δράσειςΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Archisearch - Σημειακές δράσειςΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Archisearch - Γραμμικές δράσειςΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Archisearch - Στρατηγική εξάπλωσης των σταυρών κατά μήκος της οδού ΦυλήςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΥΛΗΣ
Archisearch - Η θέση του σταυρού στο Δήμο ΑθηναίωνΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Archisearch - Τομή κατά μήκος οδού ΟλυμπίαςΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

RELATED ARTICLES