text in EN, GR

Οι αρχιτέκτονες των USE Architecture, Μαρία Κούτσαρη και Βασίλειος Ντόβρος σχεδιάζουν μια εξαώροφη πολυκατοικία με υπόγειο στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, γύρω από τις αρχές τις εργονομίας, της λειτουργικότητας και του σωστού προσανατολισμού των χώρων. Η αρχιτεκτονική μορφή συντίθεται με καθαρούς όγκους, εναλλαγή ημιυπαίθριων-στεγασμένων χώρων και την διάταξη-αναλογία των ανοιγμάτων, καταλήγοντας σε ένα αρμονικά δομημένο αρχιτεκτονικό σύνολο. 

Η εξαώροφη πολυκατοικία με υπόγειο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Εφέσου και Αγ.Ιωάννου 10, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την κεντρική είσοδό της να τοποθετείται στην βορεινή πλευρά της οικοδομής. Το κτίριο αποτελείται από πέντε όμοια οροφοδιαμερίσματα και μία μεζονέτα που αναπτύσσεται στους τελευταίους δύο ορόφους.

Η αρχιτεκτονική μελέτη αξιοποιεί τα ιδιαίτερα δεδομένα του οικοπέδου με γνώμονα τη βασική χρήση της πολύ-κατοίκησης, βάζοντας προτεραιότητες όπως εργονομία, λειτουργικότητα και σωστό προσανατολισμό των χώρων.

Ως προς τον σχεδιασμό, επιδιώκεται η βέλτιστη χρήση του περιορισμένου χώρου της κάτοψης όσον αφορά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών. Προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργείται ένας ενιαίος χώρος διημέρευσης – καθιστικό, τραπεζαρία και κουζίνα, ο οποίος επικοινωνεί άμεσα οπτικά και λειτουργικά με τον εξωτερικό χώρο.

Ταυτόχρονα, οι ιδιωτικοί χώροι διαχωρίζονται από τους χώρους διημέρευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες ηρεμίας και αποκοπής από τις κοινές δραστηριότητες του σπιτιού και εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους εξωτερικούς χώρους. 

Αποφεύγοντας εξεζητημένα υλικά και πολύπλοκες κατασκευαστικές πρακτικές, η αρχιτεκτονική μορφή συντίθεται με καθαρούς όγκους, εναλλαγή ημιυπαίθριων-στεγασμένων χώρων και την διάταξη-αναλογία των ανοιγμάτων. Η επιλογή της στέγης για τη στέψη του κτιρίου, αφενός προσφέρει ένα ιδιαίτερο μορφολογικό στοιχείο, αφετέρου προσθέτει επιπλέον χώρο και ύψος στο τελευταίο διαμέρισμα-ρετιρέ.

Η χρήση αρχιτεκτονικών προεξοχών, ως ένα ακόμη εργαλείο διαμόρφωσης των όψεων, επιτυγχάνει την ενσωμάτωση των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και οδεύσεων δικτύων, επιτρέποντας ένα αρμονικά δομημένο αρχιτεκτονικό σύνολο.

Στοιχεία έργου
Τίτλος Πολυκατοικία στη Ν. Φιλαδέλφεια
Τυπολογία Αρχιτεκτονική 
Τοποθεσία Ν. Φιλαδέλφεια, Αττική
Κατάσταση Ολοκληρωμένο, 2023
Αρχιτεκτονική μελέτη USE architecture, Ντόβρος Βασίλειος
Αρχιτέκτονες
Μαρία Κούτσαρη, Βασίλειος Ντόβρος
Ομάδα μελέτης Νίκος Λάμπρου (Αρχ. Μηχανικός)
Στατική μελέτη
Σταυρούλα Σουρτζή (Πολ. Μηχανικός)
Η/Μ μελέτη Κώστας Σουρίλας (Μηχ. Μηχανικός) – ΚΝΣ τεχνικό γραφείο
Φωτογραφία Νίκος Καραμπίνης
Κείμενο από τους δημιουργούς 


The team of USE architecture, Maria Koutsari and Vassilios Dovros are designing a six-storey apartment building with a basement in Nea Filadelfia Attica, around the principles of ergonomics, functionality and the correct orientation of spaces. The architectural form is composed with clear volumes, alternation of semi-outdoor-covered spaces and the arrangement-proportion of the openings resulting in a harmoniously structured architectural ensemble.

The six-storey apartment building with a basement is located at the junction of Efessou and Ag. Ioannou streets in Nea Filadelfia, with its central entrance located on the north side of the plot. The building consists of five identical apartments and a maisonette which is developed on the last two floors.

The architectural study takes into consideration the unique characteristics in relation to the main useof multi-dwelling and sets priorities such as ergonomics, functionality and optimal orientation of the rooms.

In terms of design, the goal is the efficient use of the limited space of the floor plan in order to serve the needs of habitat. In this direction, a single living space is created – living room, dining room and kitchen– which communicate directly with the outdoor space, both in a visual and functional way.

At the same time, the private spaces are separated from the common ones for tranquility and privacy and they are directly connected with their own external spaces.

Avoiding expensive materials and complex construction practices, the architectural form is composed with clean volumes, alternation of semi-outdoor covered spaces and the arrangement of the openings. On the one hand, the roof of the building adds a special morphological element, on the other hand, it adds additional space and height to the last penthouse apartment.

The use of architectural protrusions, as another tool for shaping the facades, achieves the integration of the external air conditioning units and network routing into the overall design, allowing a harmoniously structured architectural ensemble.

Facts & Credits
Title Apartment building in N. Filadelfia
Typology Architecture 
Location
N. Filadelfia, Attiki
Status Completed, 2023
Architecture USE architecture, Ntovros Vasileios
Architects Maria Koutsari, Vasileios Ntovros 
Design team
Nikos Lambrou (Architect Engineer)
Structural Engineering Stavroula Sourtzi (Civil Engineer)
E/M Engineering Kostas Sourilas (Mechanical Engineer) –  KNS (Engineering office)
Photography Nikos Karampinis
Text by the authors


RELATED ARTICLES