ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Αντικείμενο του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών νέων αρχιτεκτόνων ήταν η σύνταξη μελέτης για την ανάπλαση συγκεκριμένου τμήματος της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ραφήνας, από λειτουργική, αισθητική, τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη και η απόδοσή του στους μόνιμους κατοίκους, παραθεριστές και επισκέπτες.

Στόχοι της Πρότασης – Κεντρική ιδέα.

Η πρόταση έχει ως βασικό στόχο την ποιοτική αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου της πόλης της Ραφήνας ώστε να καταστεί ένα ζωντανό, βιώσιμο καιελκυστικό περιβάλλον όχι μόνο κατά τη θερινή περίοδο αλλά καθόλη τη διάρκεια του χρόνου τόσο για τους μόνιμους κατοίκους κάθε ηλικίας όσο και για τους επισκέπτες (παραθεριστές, ταξιδιώτες, τουρίστες).

Η κεντρική ιδέα της πρότασης είναι η δημιουργία ενός αναγνωρίσιμου και πολυλειτουργικού δικτύου που αναπτύσσεται με αμφίδρομη δυναμική ροή και αλληλουχία νέων και υφιστάμενων λειτουργιών, εγκαταστάσεων και δράσεων αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας την παραλιακή ζώνη. Μέσω αυτού του δυναμικού δικτύουεπιτυγχάνονται:

η διείσδυση της «ροής» του παραλιακού μετώπου στον ιστό της πόλης και γίνεται πιο ουσιαστική η σχέση, καθώς και η εκτόνωση της πόλης στη θάλασσα.

η ενοποίηση όλου του παραλιακού μετώπου μέσω της διαδοχής πόλων χρηστικού ενδιαφέροντος και υπαίθριων δραστηριοτήτων.

μια αναγνωρίσιμη επέμβαση με κοινές συνθετικές αρχές και κοινό κατασκευαστικό σύστημα των όψεων των υφιστάμενων κτιρίων της παραλιακής ζώνης (παλιό λιμάνι, παραλία, μπλε λιμανάκι) καθώς και των νέων κατασκευών που χωροθετούνται, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια ενιαία και αισθητικά αναβαθμισμένη εικόνα του παραλιακού μετώπου.

η λειτουργική και αισθητική αναμόρφωση των δημόσιων ελεύθερων χώρων χρησιμοποιώντας ένα αναγνωρίσιμο λεξιλόγιο υπαίθριων διαμορφώσεων, εξοπλισμού και υλικών καθώς και χρήσης πρασίνου.

υπαίθριες πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες θα καταστούν ελκυστικές τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

η χωροθέτηση χρήσεων στα κελύφη του παλιού λιμανιού (κτίριο Ο.Λ.Ρ., κτίριο λιμεναρχείου) που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα της παραλιακής ζώνης και της πόλης, ενταγμένες σε ένα αναβαθμισμένο αισθητικά περιβάλλον.

Ανάλυση της Πρότασης.

Το αναγνωρίσιμο και πολυλειτουργικό δίκτυο (κεντρική ιδέα της Πρότασης) συγκροτείται από επιμέρους στοιχεία:

έναν ευανάγνωστο άξονα που συνιστά τον κεντρικό ενοποιητικό περίπατο του δικτύου, ο οποίος ως μορφή, υλική υπόσταση και συνέχεια-ροή είναι αναγνωρίσιμος σε όλο το εύρος της επέμβασης.

δευτερεύουσες διαδρομές σε συνάρτηση με τον κεντρικό περίπατο κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.

διαδρομές-ζώνες εγκάρσιες στο παραλιακό μέτωπο που αποτελούν συνέχεια του ιστού της πόλης είτε ως προέκταση των πεζοδρομίων των οδών έως την ακτογραμμή, είτε ως επέκταση της πλατείας από το υπερυψωμένο επίπεδο της πόλης στο υποβαθμισμένο επίπεδο του παλιού λιμανιού με ομοιογένεια χαράξεων, κινήσεων, χώρων στάσης, υλικών.

πλατείες και μικρότερα πλατώματα κατά μήκος του κεντρικού περιπάτου με διαφορετικές χρήσεις όπως χώροι στάσης και ενδιαφέροντος, εξέδρες θέασηςτου τοπίου και της θάλασσας και χώροι εκτόνωσης δραστηριοτήτων.

πολιτιστικούς πόλους έλξης κατά μήκος της παραλιακής ενότητας όπως ένα ανοιχτό θέατρο με αναψυκτήριο, χωρητικότητας περίπου 1500 θεατών, στο επίκεντρο της επέμβασης και ένας θερινός κινηματογράφος στην περιοχή Πανόραμα.

αθλητικές δραστηριότητες που χωροθετούνται κυρίως στον αφιλόξενο και ανοργάνωτο χώρο στάθμευσης (πίσω από την παραλία). Πρόκειται για ένα γήπεδο beach volley και ένα γήπεδο beach soccer διαμορφωμένα με επιφάνεια άμμου, καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις για skate ή ποδήλατα που υποστηρίζονται από αναψυκτήριο, αποδυτήρια, χώρους υγιεινής καθώς και κερκίδες παρακολούθησης των αθλημάτων

χώρους στάθμευσης. Οργανωμένοι χώροι στάθμευσης προτείνονται σε άμεση σχέση με την παραλία, τις αθλητικές δραστηριότητες και το ανοιχτό θέατρο, σε ελαφρώς υποβαθμισμένα επίπεδα, σχετικά με αυτά των προηγούμενων χώρων, έτσι ώστε το «φράγμα» που σχηματίζουν οι κερκίδες των νέων λειτουργιών να ελαχιστοποιεί την οπτική και ηχητική όχληση των αυτοκινήτων.

ζώνες πρασίνου προβλέπονται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, κυρίως στις περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη (παλιό λιμάνι, παραλία). Επιφάνειες πρασίνου, χαμηλές φυτεύσεις καθώς και δεντροφυτεύσεις θα βελτιώσουν την αισθητική εικόνα της περιοχής και θα αποφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη

ενιαία αισθητική αναβάθμιση των όψεων με ένα αναγνωρίσιμο και τυποποιημένο κατασκευαστικό σύστημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για το σκοπό αυτό είναι η απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων και πρόχειρων κατασκευών και η εκ νέου μελέτη αυτών.

επαναφορά του φυσικού τοπίου στην εκβολή του ρέματος της Ραφήνας, καθώς θεωρείται ένας μικρός υγρότοπος όπου καταφθάνουν διάφορα μεταναστευτικά πουλιά άνοιξη και φθινόπωρο και διότι μεγάλο μέρος της βλάστησης έχει αποψιλωθεί, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το μοναδικό και πολύτιμο αγαθό για την πόλη. Θα επιτευχθεί με την απομάκρυνση του χώρου στάθμευσης, που καταλαμβάνει το ευρύτερο κομμάτι της εκβολής του ρέματος, και με την επαναδιαμόρφωση του φυσικού πρανούς.

σημεία πληροφόρησης (info points) σε διάφορες περιοχές της Πρότασης, μέσω αυτόματων μηχανημάτων με οθόνες αφής, έτσι ώστε οποιοσδήποτε κάτοικος ή επισκέπτης να μπορεί να πληροφορηθεί ανά πάσα στιγμή για όλες τις μόνιμες και περιστασιακές δραστηριότητες (πολιτιστικές, αθλητικές, αναψυχής, εμπορικές και άλλες) που λαμβάνουν χώρα στην παραλιακή ζώνη. Η ψηφιακή πληροφόρηση μπορεί να ενισχυθεί με τη δημιουργία διαδικτυακού ιστότοπου.

Αρχιτέκτονες: Γιώργος Παπαϊωάννου

Άλκης Παππάς

Φερενίκη Φωτοπούλου

Χρήστος Μπουραντάς

Archisearch - ΠροοπτικόΠΡΟΟΠΤΙΚΟ
Archisearch - ΠροοπτικόΠΡΟΟΠΤΙΚΟ
Archisearch - Προοπτικό ΠεζογέφυραςΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ
Archisearch - Προοπτική Άποψη ΛιμανιούΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
Archisearch - ΔιαγράμματαΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Archisearch - Προοπτικό διάγραμμα διαδρομήςΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Archisearch - Περιοχή πλατείας - Παλαιό λιμάνιΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ
Archisearch - Περιοχή παραλίαςΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Archisearch - Περιοχή μπλε λιμανάκιΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ
Archisearch - ΔιαγράμματαΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Archisearch - Γενική Άποψη της ΠρότασηςΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

RELATED ARTICLES