ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ

1 OF 11
VIEW ALL IMAGES
Archisearch ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Archisearch ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Archisearch ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Archisearch ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Archisearch ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Archisearch ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Archisearch ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Archisearch ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Archisearch ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Archisearch ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Archisearch ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ / Γ . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Α. ΠΑΠΠΑΣ, Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ