Recalling the Past: A redevelopment in Marina of Aretsou | Thesis by Vassiliki Tzigkoura

Η διπλωματική εργασία της Βασιλικής Τζιγκούρα πραγματεύεται την αναβίωση της μαρίνας της Αρετσούς μέσω μίας νέας εγκατάστασης, , με κύριο άξονα το στοιχείο του νερού και της θάλασσας.

Η Καλαμαριά αποτελεί περιοχή και δήμο στο νοτιοανατολικό άκρο της Θεσσαλονίκης και θεωρείται κατεξοχήν γειτονιά προσφύγων της Μικράς Ασίας. Από το 1925 και μόλις μέσα σε λίγα χρόνια οι πρόσφυγες που κουβάλησαν μαζί τους τη γνώση και το μεράκι τους για την αλιεία, κατάφεραν να μετατρέψουν την Αρετσού σε παραθεριστικό προορισμό. Τα καλοκαίρια οι παραλίες σφύζουν από κόσμο και δεκάδες χώροι διασκέδασης και εστίασης διαμορφώνονται στο παραλιακό μέτωπο. Τη δεκαετία του ’60, ο ΕΟΤ δημιουργεί την πλαζ της Αρετσούς, η οποία αποτελεί αγαπημένο προορισμό των Θεσσαλονικιών, ενώ τη δεκαετία του ’70 δημιουργείται και η μαρίνα της Αρετσούς. Η κολύμβηση σταδιακά απαγορεύεται, αλλά η Αρετσού εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους προορισμούς για διασκέδαση μέχρι και τις αρχές του 2000. Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την έλλειψη συντήρησης των εγκαταστάσεων προκαλεί τεράστια ύφεση και η περιοχή χάνει την αίγλη της.

Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως στόχο να δημιουργήσει μία νέα εγκατάσταση, που θα απευθύνεται στους κατοίκους της περιοχής, με κύριο άξονα το στοιχείο του νερού και της θάλασσας, η οποία θα προσελκύσει και πάλι το ευρύ κοινό. Το σημείο επέμβασης που έχει επιλεγεί, βρίσκεται μακριά από την πλαζ, συγκεκριμένα σε τμήμα της μαρίνας, καθώς ο χαρακτήρας της επέμβασης είναι διαφορετικός από αυτόν που διέθετε κάποτε η περιοχή.

Ζητήματα που θεωρήθηκαν σημαντικά και τέθηκαν προς επίλυση ήταν η μεγάλη υψομετρική διαφορά μεταξύ της κεντρικής αρτηρίας Νικολάου Πλαστήρα και της Μαρίνας (14μ.), η έλλειψη δραστηριοτήτων τους χειμερινούς μήνες, η προστατευόμενη δασική -παράλληλη της κεντρικής αρτηρίας- έκταση, που αποτελεί ωστόσο σκληρό όριο, καθώς και η αδυναμία κάλυψης των αναγκών από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Η ανάπλαση δεν αποτελεί ένα ακόμα αστικό τοπίο, αλλά ούτε μία απλή σύνθεση. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών δημιουργήθηκε μία υβριδική εγκατάσταση, ικανή να λειτουργεί για τις εκάστοτε ανάγκες.

Με κύριες χρήσεις τις λουτρικές εγκαταστάσεις -τόσο εσωτερικές όσο εξωτερικές-, χώρους εστίασης, αλλά και ένα κέντρο πολιτισμού (βιβλιοθήκη, αίθουσα απασχόλησης παιδιών, χώρος έκθεσης, χώρος πολλαπλών χρήσεων, πολιτιστικός σύλλογος, υπαίθριο σινεμά), καθώς και πολλαπλές υπαίθριες και ημιυπαίθριες εγκαταστάσεις (χώρος εκγύμνασης, πάρκο ζώων, χώρος για παιχνίδι, βοτανικός κήπος, αμφιθέατρο) η πρόταση καλύπτει ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, διατηρώντας την κινητικότητα και τους χειμερινούς μήνες. Με τον τρόπο αυτό δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία στην περιοχή να επαναναδειχθεί σε ελκυστικό προορισμό για το κοινό, αλλά και στους κατοίκους να αλληλοεπιδράσουν και πάλι με το υδάτινο στοιχείο.

Τίτλος  «Αναπολώντας το παρελθόν: Μία ανάπλαση στη Μαρίνα της Αρετσούς»

Όνομα Φοιτήτριας Τζιγκούρα Βασιλική

Χρονολογία Ιούνιος 2018

Μάθημα Διπλωματική εργασία

Επιβλέποντες  Πολυχρονόπουλος Δημήτρης, Νίκος Θωμάς, Γρηγοριάδου Μαρία

Σχολή/τμήμα  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

 Kalamaria is an area and municipality on the southeastern end of Thessaloniki and is considered to be primarily a neighborhood of refugees from Asia Minor. Since 1925 and in just a few years the refugees who carried their knowledge and love for fishing have managed to turn Aretsou into a holiday destination.In the summers, the beaches were bustling with people and dozens of entertainment and focus areas were formed on the coastal front. In the 1960s, the Greek National Tourism Organization created the plage of Aretsou, which was a favorite destination and in the 1970s a marina was created.Bathing was gradually banned, but Aretsou was still one of the most famous entertainment destinations until the beginning of 2000. The economic crisis, coupled with a lack of maintenance, caused a huge recession and the region graduallylost its glory.


This diploma thesis aims to create a new facility, aimed at the inhabitants of the area, with the main axis the water and the sea, which will attract the general public again. The intervention site selected is far from the plage, particularly in a part of the marina, since the character of the operation is different from what the area once had. 

Issues that were considered important and solved were the high altitude difference between the central artery of NikolaouPlastiras and the Marina (14m), the lack of activity during the winter months, the protected forest – parallel to the central artery – area, which is a tough limit , as well as the failure to meet the needs of the existing facilities.

Remodeling is not yet an urban landscape, nor a simple composition.

ROOF PLAN
GROUND FLOOR PLAN
1ST FLOOR PLAN

To meet these needs, a hybrid facility was created, capable of meeting the needs. Mainly the bathing facilities – both indoor and outdoor -, a restaurant and a culture center (library, children’s room, exhibition area, multi-purpose venue, cultural club, outdoor cinema), as well as multiple open-air and semi-outdoor facilities (playground, botanical garden, amphitheater) the proposal meets several needs throughout the year, while maintaining mobility during the winter months. This provides a second opportunity for the region to be re-emerged as an attractive destination for the public, but also for the inhabitants to interact with the water element again.

S-W ELEVATION
N-W & S-E ELEVATIONS
SECTIONS A-A’ & B-B’

Facts

title «Recalling the Past: A redevelopment in Marina of Aretsou»

student name TzigkouraVasiliki

date June 2018

supervisors Polychronopoulos Dimitris, Nikos Thomas, Grigoriadou Maria

school/department  Democritus University of Thrace, Polytechnic School, Department of Architecture

See Also: Urban crossings towards the Spree River: multiple ways of living in Berlin here!


RELATED ARTICLES