Η μοναδική εταιρεία παραγωγής χρώματος πούδρας για αρχιτεκτονικές εφαρμογές στη Ελλάδα | EPD από τη ΝΕΟΚΕΜ

Η ΝΕΟΚΕΜ, η μοναδική εταιρεία παραγωγής χρώματος πούδρας για αρχιτεκτονικές εφαρμογές στη Ελλάδα, συνεχίζει από το 1972 στο δρόμο της ανάπτυξης πιστή πάντοτε στις αξίες της.. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, παράγει χρώματα πούδρας, βελτιστοποιώντας την οικολογική τους ταυτότητα.

-text by the authors

Με απόλυτη προσήλωση στο φυσικό περιβάλλον, παράγουμε χρώματα πούδρας, βελτιστοποιώντας την ασφάλεια των χρωμάτων µας και την οικολογική τους ταυτότητα, χωρίς να χρησιμοποιούμε διαλύτες, βαρέα μέταλλα και λοιπές τοξικές πρώτες ύλες. Αναπτύσσουμε νέες λύσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων βιωσιμότητας έχοντας στόχο μια βιώσιμη επιχείρηση, ενώ σε κάθε μας προσπάθεια φιλοδοξούμε να μειώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα.

Παράλληλα, αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο του αρχιτέκτονα, λαμβάνουμε υπόψη τις υψηλές απαιτήσεις του έργου του και ενστερνιζόμαστε τις σύγχρονες ανάγκες και επιθυμίες του για Πράσινη – Βιώσιμη Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμό. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη του σύγχρονου επαγγελματία για την επιλογή οικοδόμησης πράσινων κτιρίων με οικολογικά οικοδομικά υλικά και υπεύθυνες πρακτικές κατασκευής, που έχουν σκοπό την προστασία του αέρα, του νερού και της γης.

Αναπτύξαμε Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για τις αρχιτεκτονικές πούδρες της ΝΕΟΚΕΜ, παρέχοντας σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος της αλυσίδας αξίας τη δυνατότητα αξιολόγησης των προϊόντων μας ως προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην ελαχιστοποίηση των επιβλαβών επιπτώσεων των κατασκευαστικών έργων, στη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και επενδύουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

“Σεβόμαστε το περιβάλλον, παραγουμε χρώματα πούδρας, βελτιστοποιώντας την οικολογική τους ταυτότητα”

Η EPD® είναι μια πιστοποιημένη και αξιόπιστη περιβαλλοντική δήλωση, η οποία περιλαμβάνει επαληθευμένες και ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του Κύκλου Ζωής των προϊόντων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 14025 και ΕΝ 15804. Για τον προσδιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων εκπονήθηκε μελέτη Αξιολόγησης του Κύκλου Ζωής (LCA) σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 14040 & 14044.

Τα LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) και BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) αποτελούν δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα σχήματα  πιστοποίησης της αειφορίας των κτιρίων, σύμφωνα με τα οποία αξιολογείται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα της κατασκευής. Βασική προϋπόθεση πίστωσης επιπλέον μονάδων βαθμολόγησης της αειφορία του κτιρίου, είναι η χρήση πιστοποιημένων με Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) υλικών.

Τα πιστοποιητικά EPD® των αρχιτεκτονικών και υπερανθεκτικών χρωμάτων πούδρας βρίσκονται διαθέσιμα στη βάση δεδομένων του

International EPD® System. Το International EPD® System είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη, εγγραφή και δημοσίευση EPD για διάφορα είδη προϊόντων και υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ. 


RELATED ARTICLES