Διεκδίκησε μία Υποτροφία για Μεταπτυχιακές Σπουδές, από τον ΑΚΤΟ & το ARCHISEARCH.gr!

Ο ΑΚΤΟ, Ακαδημαϊκός Συνεργάτης της 10ης Ημερίδας ΕΣΩ, σε συνεργασία με την Design Ambassador και το Archisearch.gr προσφέρει μια Υποτροφία πλήρους φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών Master of Arts in Design, αξίας 8.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αποτελεί το μοναδικό μεταπτυχιακό στο Design με διακλαδικό χαρακτήρα σε όλη την Ευρώπη, λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2003 και προσφέρεται από τον ΑΚΤΟ σε συνεργασία με το Middlesex University του Λονδίνου.

Η φιλοσοφία του MA in Design (MAD) εδράζεται στους εξής τρεις πυλώνες: Διακλαδικότητα, Καινοτομία και Αειφόρος Ανάπτυξη.Απευθύνεται σε designers και καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων του design προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αναπτυχθούν μέσα από την προσωπική εις βάθος έρευνα του χώρου τους αλλά και, μέσα από την αλληλεπίδραση με τους συμφοιτητές τους, σε ένα διακλαδικό περιβάλλον.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική Γλώσσα και οδηγούν στην απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου Master of Arts, που εκδίδεται και απονέμεται απευθείας από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Middlesex University London.

Προϋποθέσεις – Κριτήρια Συμμετοχής

Την υποτροφία μπορούν να διεκδικήσουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολεγίων καθώς και Απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιμου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία, σε σχετικό αντικείμενο.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτησή τους αποκλειστικά και μόνο online, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και ανεβάζοντας, παράλληλα, το portfolio και το βιογραφικό τους. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως και 30 Ιουνίου 2022, μέσα από τον σύνδεσμο

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων θα γίνει από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή που θα συσταθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Εδώ και 50 χρόνια, ο ΑΚΤΟ υπηρετεί με σεβασμό και υπευθυνότητα την εικαστική παιδεία, αποτελώντας τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό της χώρας στις σπουδές Art & Design. Παρατηρώντας την εξελικτική πορεία του ΑΚΤΟ, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τα σημεία που τον καθιστούν ένα εκπαιδευτήριο κύρους, που συνδυάζει την Παράδοση με την Καινοτομία και τη Θεωρία με την Πράξη.

More info: https://akto.gr/| [email protected]


RELATED ARTICLES

Η πρώτη τεχνική και επιστημονική ημερίδα στον κλάδο της κεραμοποιίας στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε από την Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) και υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ