ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών με θέμα «Ανάπλαση Παλαιού Λιμένα Πατρών», που συνδιοργανώθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας και την εφημερίδα «Πελοπόννησος». Την κριτική επιτροπή αποτέλεσαν οι:
 
Λάζαρης Ανδρέας, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας ως εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής,
Σερράος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, αν. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ,
Δρούγα Ιουλία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, στέλεχος ΥΠΕΝ,
Πάγκαλος Παναγιώτης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, εντεταλμένος διδάσκων Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Πολυζωϊδης Αθανάσιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας.
 
1) Χαρακτηριστικός αριθμός μελέτης 04170204GA (Α’ βραβείο)
Ολοκληρωμένη πρόταση σχεδιασμού του χώρου που αναδεικνύει τις δυναμικές του θαλάσσιου μετώπου και είναι ρεαλιστική στην υλοποίηση της. Επιτυχής αντιμετώπιση της σχέσης με την πόλη και της αστικής συνέχειας λαμβάνοντας υπόψη τις εγκάρσιες συνδέσεις ως πράσινους διαδρόμους που ενοποιούνται με το θαλάσσιο μέτωπο ως ένα ενιαίο σύνολο αστικού πρασίνου που προωθεί την αντιληπτική συνέχεια. 
 
Ευαίσθητη και επιτυχημένη η ανάγνωση του πνεύματος και των δυναμικών του τόπου και η μεταγλώττισή τους σε νέες ευρύτερες κατανομές χρήσεων (ανάλυση ποιοτήτων νερού, αμφίδρομες πιέσεις θάλασσας και πόλης, κ.α.) Ενδιαφέρουσες επιμέρους συνθετικές επιλογές ως προς το σχεδιασμό των δημοσίων χώρων και κτιρίων, την κατανομή μαλακών και σκληρών επιφανειών, τη διαχείριση υψηλού πρασίνου και των επιλογών φυτικού υλικού. Ενδιαφέρουσα και επιτυχής η γραμμική ανάγνωση του δημοσίου χώρου με τη δημιουργία γραμμικού περιπάτου και επάλληλων σκιασμένων χώρων πρασίνου και δραστηριοτήτων. 
 
Αξιόλογη επεξεργασία των επιμέρους ποιοτήτων δημοσίου χώρου. Επιτυχημένη σύνδεση και ενσωμάτωση στην πόλη και διαχείριση και επεξεργασία κυκλοφοριακών παρεμβάσεων. Είναι μια πρόταση που δίνει έμφαση στον οικολογικό σχεδιασμό του χώρου, στην οικολογία τοπίου, στην αειφορία, στην βιωσιμότητα με αστική ένταση και έμφαση στις σύγχρονες οικολογικές αρχές και στον σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη παράλληλα τις νέες τεχνολογίες. Υλοποιήσιμη πρόταση με δυνατότητα εφαρμογής σε φάσεις, όμως και με σχετικά ερωτηματικά ως προς την ανάπτυξη μεγάλου ποσοστού υψηλού πρασίνου σε σκληρά εδάφη κρηπιδωμάτων. Περαιτέρω διαπιστώνεται η ανάγκη επαρκέστερης σύνδεσης μεταξύ του δομικού πρασίνου και της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.
 
 
2) Χαρακτηριστικός αριθμός μελέτης 25777709ΟΑ (Β’ βραβείο)
Αξιόλογη προσέγγιση σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός δυναμικού «ροϊκού» τοπίου με δυναμικότητα στις σχεδιαστικές επιλογές, ισχυρών τοποσήμων και μελετημένες οπτικές φυγές. Η επιλογή της έννοιας της «σερπαντίνας» ως βασικού συνθετικού στοιχείου δημιουργεί μια αντίστιξη στην ορθοκανονικότητα της πόλης, που διαπλάθει μια εμβληματικότητα και μοναδικότητα, καθιστώντας το θαλάσσιο μέτωπο ισχυρό στοιχείο οπτικής ταυτότητας. 
 
Ωστόσο η δημιουργία ενός αυτόνομου τόπου, προσθέτει ερωτηματικά ως προς την απρόσκοπτη συνέχεια και σύνδεση με τον αστικό ιστό. Θετική θεωρείται η προσέγγιση του πρασίνου (με ερωτηματικά όμως ως προς την επεξεργασία των τρόπων εισαγωγής πρασίνου στις ζώνες σκυροδέματος), η επιλογή του φυτικού υλικού και η πρόβλεψη για βιοκλιματικό σχεδιασμό. Προτείνονται σημειακές, ενίοτε δραστικές και καίριες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με δυσχερή δυνατότητα πραγματοποίησης. Ιδιαίτερα αξιόλογη κρίνεται η χωροθέτηση των επιμέρους χρήσεων, με καινοτόμες κατά τόπους επιλογές με υπερβολή όμως στη θεαματικότητα του υδάτινου στοιχείου (πλατεία νερού) καθώς και η λεπτομερής επεξεργασία των συνθετικών επιλογών. Θετική κρίνεται η κατανομή σκληρών και μαλακών επιφανειών καθώς και η ποιότητα των επιμέρους νέων δημοσίων χώρων. Πρόταση με ιδιαίτερη μορφολογική επίλυση, υψηλού όμως κόστους.
 
3) Χαρακτηριστικός αριθμός μελέτης 54919738FC (Γ’ βραβείο)
Δυναμική και σύγχρονη άποψη σχεδιασμού παράκτιου μετώπου, η οποία αποδίδει ισχυρή οπτική ταυτότητα στην πόλη. Η ιδιαιτερότητα του δομημένου τοπίου με ισχυρή αρχιτεκτονική άποψη εξασφαλίζει τη συνέχεια του αστικού χώρου και αφήνει ισχυρό αποτύπωμα. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αντιμετώπιση γίνεται όμως εν μέρει εις βάρος της επεξεργασίας του δημοσίου χώρου, της συνολικής πρότασης ως προς την οργάνωση της ευρύτερης παράκτιας περιοχής, των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών και της φύτευσης.
 
Εικόνα εξωφύλλου: 1ο Βραβείο: Λίμπα Ανδριάννα, Μουρατίδου Παναγιώτα
Archisearch - ΕΠΑΙΝΟΣ: ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣΕΠΑΙΝΟΣ: ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Archisearch - ΕΠΑΙΝΟΣ: ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣΕΠΑΙΝΟΣ: ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Archisearch - ΕΠΑΙΝΟΣ: ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣΕΠΑΙΝΟΣ: ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Archisearch - ΕΠΑΙΝΟΣ: ΔΟΥΚΑ ΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΕΠΑΙΝΟΣ: ΔΟΥΚΑ ΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Archisearch - ΕΠΑΙΝΟΣ: ΔΟΥΚΑ ΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΕΠΑΙΝΟΣ: ΔΟΥΚΑ ΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Archisearch - ΕΠΑΙΝΟΣ: ΔΟΥΚΑ ΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΕΠΑΙΝΟΣ: ΔΟΥΚΑ ΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Archisearch - ΕΠΑΙΝΟΣ: ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΠΑΙΝΟΣ: ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Archisearch - ΕΠΑΙΝΟΣ: ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΠΑΙΝΟΣ: ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Archisearch - ΕΠΑΙΝΟΣ: ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΠΑΙΝΟΣ: ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Archisearch - 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ - ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ)3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ – ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ)
Archisearch - 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ - ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ)3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ – ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ)
Archisearch - 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ - ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ)3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ – ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ)
Archisearch - 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΡΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΡΛΑΣ ΘΟΡΒΑΛΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΡΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΡΛΑΣ ΘΟΡΒΑΛΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Archisearch - 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΡΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΡΛΑΣ ΘΟΡΒΑΛΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΡΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΡΛΑΣ ΘΟΡΒΑΛΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Archisearch - 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΡΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΡΛΑΣ ΘΟΡΒΑΛΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΡΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΡΛΑΣ ΘΟΡΒΑΛΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Archisearch - 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΛΙΜΠΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΛΙΜΠΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Archisearch - 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΛΙΜΠΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΛΙΜΠΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

RELATED ARTICLES