Ο “πρέσβης” του ιταλικού design στην Αθήνα - O Roberto Palomba συνομιλεί με τον Θανάση Διαμαντόπουλο

1 OF 10
VIEW ALL IMAGES
Archisearch Ο “πρέσβης” του ιταλικού design στην Αθήνα - O Roberto Palomba συνομιλεί με τον Θανάση Διαμαντόπουλο
Archisearch Ο “πρέσβης” του ιταλικού design στην Αθήνα - O Roberto Palomba συνομιλεί με τον Θανάση Διαμαντόπουλο
Archisearch Ο “πρέσβης” του ιταλικού design στην Αθήνα - O Roberto Palomba συνομιλεί με τον Θανάση Διαμαντόπουλο
Archisearch Ο “πρέσβης” του ιταλικού design στην Αθήνα - O Roberto Palomba συνομιλεί με τον Θανάση Διαμαντόπουλο
Archisearch Ο “πρέσβης” του ιταλικού design στην Αθήνα - O Roberto Palomba συνομιλεί με τον Θανάση Διαμαντόπουλο
Archisearch Ο “πρέσβης” του ιταλικού design στην Αθήνα - O Roberto Palomba συνομιλεί με τον Θανάση Διαμαντόπουλο
Archisearch Ο “πρέσβης” του ιταλικού design στην Αθήνα - O Roberto Palomba συνομιλεί με τον Θανάση Διαμαντόπουλο
Archisearch Ο “πρέσβης” του ιταλικού design στην Αθήνα - O Roberto Palomba συνομιλεί με τον Θανάση Διαμαντόπουλο
Archisearch Ο “πρέσβης” του ιταλικού design στην Αθήνα - O Roberto Palomba συνομιλεί με τον Θανάση Διαμαντόπουλο
Archisearch Ο “πρέσβης” του ιταλικού design στην Αθήνα - O Roberto Palomba συνομιλεί με τον Θανάση Διαμαντόπουλο