Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση "Hard, Soft, and All Lit Up with Nowhere to Go" στο Μουσείο Noguchi της Νέας Υόρκης

1 OF 12
VIEW ALL IMAGES
Archisearch Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση
Archisearch Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση
Archisearch Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση
Archisearch Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση
Archisearch Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση
Archisearch Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση
Archisearch Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση
Archisearch Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση
Archisearch Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση
Archisearch Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση
Archisearch Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση
Archisearch Ο Λεωνίδας Τραμπούκης - Objects of Common Interest μας μιλά για την έκθεση