Ανάπλαση των όψεων του δημοτικού θεάτρου της Κέρκυρας / Zερεφός – Τέσσας Αρχιτέκτονες / Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός / 1ο βραβείο

1 OF 7
VIEW ALL IMAGES
Archisearch Ανάπλαση των όψεων του δημοτικού θεάτρου της Κέρκυρας / Zερεφός – Τέσσας Αρχιτέκτονες / Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός / 1ο βραβείο
Archisearch Ανάπλαση των όψεων του δημοτικού θεάτρου της Κέρκυρας / Zερεφός – Τέσσας Αρχιτέκτονες / Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός / 1ο βραβείο
Archisearch Ανάπλαση των όψεων του δημοτικού θεάτρου της Κέρκυρας / Zερεφός – Τέσσας Αρχιτέκτονες / Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός / 1ο βραβείο
Archisearch Ανάπλαση των όψεων του δημοτικού θεάτρου της Κέρκυρας / Zερεφός – Τέσσας Αρχιτέκτονες / Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός / 1ο βραβείο
Archisearch Ανάπλαση των όψεων του δημοτικού θεάτρου της Κέρκυρας / Zερεφός – Τέσσας Αρχιτέκτονες / Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός / 1ο βραβείο
Archisearch Ανάπλαση των όψεων του δημοτικού θεάτρου της Κέρκυρας / Zερεφός – Τέσσας Αρχιτέκτονες / Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός / 1ο βραβείο
Archisearch Ανάπλαση των όψεων του δημοτικού θεάτρου της Κέρκυρας / Zερεφός – Τέσσας Αρχιτέκτονες / Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός / 1ο βραβείο