Αλέξης Βικέλας: μια συνέντευξη για την οδύσσεια του Μουσείου Γουλανδρή λίγο πριν την συμμετοχή του στην ΕΣΩ 2020

1 OF 6
VIEW ALL IMAGES
Archisearch Αλέξης Βικέλας: μια συνέντευξη για την οδύσσεια του Μουσείου Γουλανδρή λίγο πριν την συμμετοχή του στην ΕΣΩ 2020
Archisearch Αλέξης Βικέλας: μια συνέντευξη για την οδύσσεια του Μουσείου Γουλανδρή λίγο πριν την συμμετοχή του στην ΕΣΩ 2020
Archisearch Αλέξης Βικέλας: μια συνέντευξη για την οδύσσεια του Μουσείου Γουλανδρή λίγο πριν την συμμετοχή του στην ΕΣΩ 2020
Archisearch Αλέξης Βικέλας: μια συνέντευξη για την οδύσσεια του Μουσείου Γουλανδρή λίγο πριν την συμμετοχή του στην ΕΣΩ 2020
Archisearch Αλέξης Βικέλας: μια συνέντευξη για την οδύσσεια του Μουσείου Γουλανδρή λίγο πριν την συμμετοχή του στην ΕΣΩ 2020
Archisearch Αλέξης Βικέλας: μια συνέντευξη για την οδύσσεια του Μουσείου Γουλανδρή λίγο πριν την συμμετοχή του στην ΕΣΩ 2020