text in EN, GR

Η ομάδα CK design Lighting σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες της Avgoustidis Constructions σχεδίασαν το showroom MindYourStyle στην Αθήνα, επιλέγοντας ποικιλία φωτιστικών σωμάτων και διαφορετικές τεχνικές φωτισμού. 

To MindYourStyle πρόκειται για το showroom μιας εταιρείας νεανικών και μοντέρνων ρούχων. Φιλοξενείται σε έναν χώρο 250τμ, με σχετικά χαμηλό ύψος οροφής και μεγάλα ανοίγματα στη μια πλευρά, που όμως δεν αποτελούν βιτρίνα καθώς βρίσκεται σε όροφο. Το έργο θα υλοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, και με ορισμένο προϋπολογισμό.  

To brief ήταν η minimal αισθητική τόσο στο Interior όσο και στο Lighting Design, που να μην έρχεται σε αντίθεση με τις υπόλευκες και ζεστές αποχρώσεις που κυριαρχούν στο χώρο. Ο πελάτης επιθυμούσε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα δοκιμαστήρια ούτως ώστε να αποτελούν σημείο ενδιαφέροντος στο χώρο αλλά και ο φωτισμός του χρήστη να είναι ιδιαίτερα κολακευτικός. Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι ο χώρος θα έπρεπε να είναι instagrammable με επαρκή και κατάλληλο φωτισμό για φωτογραφίες και βίντεο.

Τα lighting tools που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατά κύριο λόγο μικρά σποτ με ποικιλία δεσμών, τοποθετημένα σε μια minimal ράγα επιφανείας για να φωτιστούν τα ρούχα σε συγκεκριμένη διάταξη αλλά και με ευελιξία για μελλοντικές ανακατατάξεις στο χώρο.

Επίσης προστέθηκαν κρυφοί φωτισμοί σε έπιπλα (τραπέζια, ραφιέρες, καθρέπτες, reception desk, κουρτίνες).

Ιδιαίτερα στις λευκές κουρτίνες των μεγάλων παράθυρων που παραμένουν πάντα κλειστές για ιδιωτικότητα, εγκαταστάθηκε ένα ενδοδαπέδιο γραμμικό φωτιστικό στην κάτω μόνο πλευρά (uplighter) ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ενδιαφέρουσα μίξη (ντεγραντέ) μεταξύ του φυσικού και του τεχνητού φωτισμού. Αυτό λειτουργεί και ως φόντο στο μεγαλύτερο μέρος του καταστήματος.

Σαν minimal διακοσμητικά στοιχεία αλλά και για facial lighting των εργαζομένων μπροστά στους πάγκους χρησιμοποιήθηκαν κρεμαστές μπάλες με διάχυτο φωτισμό. Τέλος, σε ένα μικρό μπαλκονάκι με φυτά τοποθετήθηκαν μικρά διακοσμητικά φωτιστικά με εφέ πυγολαμπίδας για μια ευχάριστη αλλαγή στον τόνο.

Τα LED σποτ είναι μικρά και διακριτικά με απομακρυσμένα τροφοδοτικά και σε ράγες που επιτρέπουν κατάλληλη ομαδοποίηση. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε φωτισμό με πολύ χαμηλή θάμβωση, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα accessories οπού ήταν απαραίτητο. 

Η πλειονότητα του φωτισμού είναι υψηλού CRI (90+) ώστε να αποδίδονται στο μέγιστο τα χρώματα στα ρούχα. Σύμφωνα με το brief, ο χώρος πρέπει να είναι κατάλληλος για φωτογραφίες και βίντεο οπότε χρησιμοποιήθηκαν PWM flicker-free τροφοδοτικά. Καθώς το design κινείται σε λευκά και υπόλευκα χρώματα, προδιαγράφηκε φωτισμός 3000Κ σε όλο το έργο και συντονίστηκαν όλα τα εφέ μεταξύ τους ώστε να δίνουν την ίδια αίσθηση, με εξαίρεση το εφέ που έχει δημιουργηθεί στις λευκές κουρτίνες, όπου το φως της ημέρας χρησιμοποιείται για να αποδόσει ένα gradient effect σε συνδυασμό με το θερμό uplighting.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας μικρός και compact χώρος, όπου όμως έχουν συνδυαστεί πολλά lighting effects σε όλες τις επιφάνειες οριζόντιες και κάθετες, διατηρώντας παράλληλα μια ομοιομορφία και οπτική συνέχεια, χωρίς να κουράζει.

Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι διακριτά, ανάλογα με την χρήση τους, και ο φωτισμός τους, εναρμονισμένος με τη διάθεση και την ατμόσφαιρα του showroom, αναδεικνύει την κάθε αρχιτεκτονική λεπτομέρεια. 

Στοιχεία έργου
Τίτλος Mind your style – Showroom
Τυπολογία Interior, Design
Τοποθεσία Αθήνα, Ελλάδα
Κατάσταση Ολοκληρωμένο, 2023
Επιφάνεια
  250 τ.μ.
Αρχιτεκτονική μελέτη Avgoustidis Constructions
Μελέτη φωτισμού CK design Lighting

Φωτογραφία CK design Lighting
Κείμενο από τους δημιουργούς


The CK design Lighting team in collaboration with Avgoustidis Constructions architects designed the MindYourStyle showroom in Athens, choosing a variety of lighting fixtures and different lighting techniques.

‘Mind Your Style Showroom’ in Athens, is a modern clothing showroom catering to young people. The space spans 250m2, featuring a relatively low ceiling height and large openings on one side, which, being on the first floor, do not function as conventional shop windows. The project implementation was constrained by both a tight timeframe and a specific budget. 

The brief emphasized a minimalist aesthetic for the interior and lighting design, complemented by off-white and warm hues in the finishes and materials. The client specifically requested that the changing rooms be highlighted as focal points with flattering lighting. Furthermore, the entire space was to be Instagram-worthy, requiring sufficient and appropriate lighting for photography and videography.

Key lighting fixtures included small spotlights with various beam angles mounted on minimal ceiling-mounted tracks to adequately illuminate the clothing displays while allowing flexibility for future spatial adjustments.

Concealed lighting was integrated into furniture pieces such as tables, shelves, mirrors, and the reception desk to soften the overall lighting scheme.

Notably, floor-recessed linear uplighters were used to illuminate the white curtains of the large openings, creating a gradient effect that serves as a backdrop for the showroom.

White pendant balls above the working counters provided diffused and facial lighting while serving as minimal decorative elements.

Additionally, decorative spike lights were strategically placed to create a star-like effect among the foliage of a small internal balcony.

Discreet LED spotlights were installed on tracks with remote drivers, ensuring proper circuiting and beam angles. Special attention was given to using glare-free luminaires, with appropriate accessories where necessary.

To accurately display the colored clothes and accessories, the majority of the lighting fixtures have a high Color Rendering Index (CRI) of 90+. In line with the requirement for suitability for social media content creation, PWM flicker-free drivers were utilized throughout the space. 

Given the predominantly white and off-white color scheme of the interior design, luminaires with a color temperature of 3000K were specified for consistency. Coordination of all lighting effects aimed to maintain a cohesive ambiance throughout the showroom, with the exception of the white curtain wall, where daylight was used in conjunction with warm uplighting to achieve a gradient effect.

The final result is a compact yet visually engaging space where various lighting effects enhance both horizontal and vertical surfaces, ensuring uniformity and visual continuity without overwhelming the viewer.

Each point of interest is accentuated according to its function, harmonizing with the overall mood and atmosphere of the showroom.

Facts & Credits
Title Mind your style – Showroom
Typology Interior, Design
Location
Athens, Greece
Status Completed, 2023
Area
250 m2
Architecture Avgoustidis Constructions
Lighting Design CK design Lighting
Photography CK design Lighting
Text by the authors


RELATED ARTICLES