Το αρχιτεκτονικό γραφείο DEZONE αναζητά 2 αρχιτέκτονες για μόνιμη απασχόληση σε Αθήνα και Κόρινθο

DEZONE

Το αρχιτεκτονικό γραφείο DEZONE αναζητά 2 αρχιτέκτονες για μόνιμη απασχόληση με τα παρακάτω προσόντα: – πτυχίο Αρχιτέκτονα μηχανικού – 2+ έτη σε αρχιτεκτονικό γραφείο με εξειδίκευση σε κατοικίες & ξενοδοχειακά έργα – άριστη γνώση προγραμμάτων 2D & 3D: 3D Studio Max, Rhino,...

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects ζητά αρχιτέκτονα μηχανικό για μόνιμη απασχόληση

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects ζητά αρχιτέκτονα μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Archicad και Autocad, η εμπειρία στην αρχιτεκτονική σύνθεση και η οργανωτική ικανότητα. Παρακαλούμε να στείλετε τα βιογραφικά σας συνοδευόμενα...

Το γραφείο «Ε. Παγκάλου & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Τοπίου» αναζητά συνεργάτη με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ

Το γραφείο Αρχιτεκτονικής Τοπίου «Ε. Παγκάλου & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Τοπίου» αναζητά συνεργάτη με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου για θέση πλήρους απασχόλησης. Ο υποψήφιος πρέπει  να διαθέτει συνθετική ευχέρεια στον σχεδιασμό τοπίου, δημιουργική ικανότητα και...

Lighting Designer

L+DG LIGHTING ARCHITECTS

Το γραφείο L+DG Lighting Architects, αναζητά φιλόδοξους συνεργάτες, με έντονα δημιουργικό πνεύμα, ομαδικότητα για να στελεχώσει τη δύο (2) θέσεις Junior Lighting Designer. Οι νέοι συνεργάτες θα πρέπει να έχουν: 1-2 χρόνια προϋπηρεσίας σε έργα, εμπειρία και ενδιαφέρον για το φωτισμό, ...

Ζητείται μηχανικός για τεχνική εταιρεία

Τεχνικη εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει νέο-α μηχανικό για μόνιμη απασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση 2D και 3D προγραμμάτων (Autocad, , 3DSMax, VRay) , Photoshop. Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης και η αριστη γνώση Αγγλικών. Γνωση γαλλικών θα εκτιμηθεί....

Ζητείται μηχανικός

Διακοσμητικό γραφείο  ζητά νέο-α μηχανικό για μόνιμη απασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητη η γνώση AutoCAD , 3d σχεδιασμού, Αγγλικών και δίπλωμα οδήγησης. Η γνώση γαλλικών θα εκτιμηθεί. Παρακαλούμε να στείλετε τα βιογραφικά σας μαζί με δείγμα δουλειάς απαραίτητα στο email...