Το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών Potiropoulos+Partners αναζητά αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία, με τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρία

POTIROPOULOS+PARTNERS

Το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών Potiropoulos+Partners αναζητά αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία, με τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες σύνθετων κτιριακών έργων μεγάλης κλίμακας. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών...

Το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρία

POTIROPOULOS+PARTNERS

Το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών Potiropoulos+Partners, για το τμήμα μελετών εφαρμογής, αναζητά για μόνιμη συνεργασία αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής σύνθετων κτιριακών έργων μεγάλης κλίμακας. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση ΝΟΚ, εν...

H Τεχνική εταιρεία Metalaxi αναζητά έναν νέο Τεχνολόγο Μηχανικό στην Αθήνα

METALAXI

H Τεχνική εταιρεία Metalaxi αναζητά έναν νέο Τεχνολόγο Μηχανικό στην Αθήνα, με άριστες δεξιότητες σε 2D σχεδίαση, διαχείρισης έργου και σχεδιασμού καθώς και ικανότητες πωλήσεων. Αποστολή βιογραφικών hr@metalaxi.com...

Το αρχιτεκτονικό γραφείο DALIANIS ARCHITECTS ζητά Αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό για μόνιμη εργασία

DALIANIS ARCHITECTS

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Dalianis Architects ζητά άτομο για στελέχωση του γραφείου μας στην Αθήνα. Απαραίτητη γνώση Archicad και εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών και Ν.Ο.Κ καθώς και η επαφή με τις πολεοδομίες / υπηρεσίες. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Θα εκτιμηθεί το δίπλωμα...

FRAMED VISUALISATION | 3D Artist / Visualiser

FRAMED VISUALISATION

Our studio in Thessaloniki, Greece is looking for a talented 3D Artist /  Visualiser to join our team. HOW TO APPLY:  Send us your portfolio, current resume and tell us a few things about yourself at studio@framedviz.com Specific skills [required]: - Minimum 3 years work experience...

Η εταιρεία Compass Engineering & Development Solutions στην Κέρκυρα αναζητά ως συνεργάτη για τη στελέχωση της Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό

COMPASS ENGINEERING AND DEVELOPMENT SOLUTIONS

Η εταιρεία Compass Engineering & Development Solutions στην Κέρκυρα αναζητά ως συνεργάτη για τη στελέχωση της Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό. Απαραίτητη η εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευών, στην έκδοση οικοδομικών αδειών και η άριστη γνώση αγγλικών. Η γνώση δεύτερης γλώσσας...

Το γραφείο KKMK Architects αναζητά εξωτερική συνεργασία με έμπειρο μηχανικό στην έκδοση αδειών και στον ΝΟΚ

KKMK ARCHITECTS

Το γραφείο KKMK Architects αναζητά εξωτερική συνεργασία με έμπειρο μηχανικό στην έκδοση αδειών και στον ΝΟΚ. Προσόντα: Γνώσεις ΝΟΚ Σύνταξη Διαγράμματος Δόμησης Διεκπεραίωση φακέλου πολεοδομίας Διεκπαιρέωση λοιπών εγκρίσεων Διαχείριση ηλεκτρονικου συστήματος αδειών...

Από αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα ζητείται αρχιτέκτονας με τριετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων

Από αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα ζητείται αρχιτέκτονας με τριετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση Autocad, Rhino, V-ray, Photoshop, Αγγλικών και Ms Office (Word-Excel). Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων και portfolio στο e-mail:...