To γραφείο Amalgama Architects ανέλαβε τον ανασχεδιασμό ενός διαμερίσματς στην Αθήνα. Το διαμέρισμα, μεγέθους 120 τ.μ. στεγάζεται σε ένα κτίριο του 1950 στα Eξάρχεια. Στόχος του σχεδιασμού υπήρξε η δημιουργία χώρων που θα ενθαρρύνουν τη χαλάρωση, τη θετική ενέργεια και την ευεξία. Η χρήση έντονων χρωμάτων, όπως το γαλάζιο και το μπλε του κοβαλτίου καθώς και τα φυσικά πράσινα σε συνδοισμό με το ξύλο δημιουργούν έναν χώρο που αντικατοπτρίζει τη φρεσκάδα της φύσης και προσφέρει ευκαιρίες για χαλάρωση και ανανέωση.

Η παλέτα των χρωμάτων επιλέχθηκε με προσοχή σε συνδυασμό με ταπετσαρίες, γεωμετρικούς όγκους και έμμεσο φωτισμό. Η ψυχρή και ζεστή αντίθεση των χρωμάτων στους διάφορους χώρους προσθέτει πολυφωνία και διαχωρίζει τις χρήσεις. Με αυτό τον τρόπο, ο σχεδιασμός επιδιώκει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου οι χρωματικοί τόνοι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας θετικής και ενεργητικής κατοικίας.

Σε επίπεδο κάτοψης οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν επικεντρώνονται στην ενοποίηση του καθιστικού, της τραπεζαρίας και του χώρου ανάγνωσης-εργασίας. Στόχος υπήρξε η δημιουργία ένας λειτουργικού, συνδεδεμένου χώρου που προάγει την αλληλεπίδραση και την αίσθηση της ενότητας. Την ίδια λογική ακολουθεί και το άνοιγμα της κουζίνας προς τους χώρους διημέρευσης.

Στην τραπεζαρία δημιουργούνται προθήκες με φωτισμό οι οποίες φιλοξενούν πήλινα κειμήλια της οικογένειας και ενθίμια απο διάφορα σημεία του κόσμου. Στην άλλη άκρη του καθιστικού ο χώρος της βιβλιοθήκης -η οποία καλύπτει όλο το ύψος του χώρου- σε τόνους ανοιχτού γαλάζιου αποτελει έναν ατμοσφαιρικό χώρο που προσελκύει και παρέχει έναν ιδανικό τόπο για στιγμές χαλάρωσης και ανάγνωσης. Όλα τα δάπεδα απο ξύλο και μωσαικό διατηρούνται και αποκαθιστώνται.

Το Retroscena Apartment με τους έντονους χρωματισμούς και τους γεωμετικούς όγκους είναι μια οικεία και σύγχρονη κατοικία που αντικατοπτρίζει ενέργεια και ζωντάνια.

Στοιχεία έργου

Έργο: Retroscena Apartment

Αρχιτεκτονική μελέτη | Κατασκευή: Amalgama-Architects

Εμβαδόν: 120 τ.μ.

Τοποθεσία: Εξάρχεια, Αθήνα

Ολοκλήρωση έργου: 2022

Κείμενο: Από τους αρχιτέκτονες

Φωτογραφία: Γιάννης Ζινδριλής


Amalgama Architects took over the redesign of an apartment in Athens. The 120 sq.m. apartment is located in a building from 1950 in Exarchia. The design aimed to create spaces that would encourage relaxation, positive energy, and well-being. The use of vibrant colors, such as cobalt blue and natural greens, combined with wood, creates a space that reflects the freshness of nature and offers opportunities for relaxation.

The color palette was carefully chosen in combination with wallpapers, geometric volumes, and indirect lighting. In this way, the design aims to provide a holistic experience, where color tones play a crucial role in shaping a positive and dynamic residence.

On a sectional level, the changes focus on integrating the living room, dining area, and reading-workspace. The goal was to create a functional, connected space that promotes interaction and a sense of unity. The opening of the kitchen towards the living spaces follows the same logic.

 

In the dining area, shelves with lighting are created to showcase family heirlooms and souvenirs from various parts of the world. At the other end of the living room, the library space – which covers the entire height of the room – in shades of light blue, provides an atmospheric space that attracts and provides an ideal place for relaxation and reading.

All the floors, made of wood and mosaic, are maintained and restored. The Retroscena Apartment, with its bold colors and geometric volumes, is a cozy and modern residence that reflects energy and vitality.

Facts & Credits

Project: Retroscena Apartment

Architecture | Construction: Amalgama-Architects

Area: 120 m2

Location: Exarcheia | Athens

Completion Date: 2022

Text: Provided by the authors

Photography: Yannis Zindrilis


RELATED ARTICLES