Σχεδιασμός: STAGEDESIGNOFFICE
Concept: Σταύρος Παπαγιάννης, Γιώργος Κυριαζής
Interior Design: Νίκος Λαμπαδίτης
Graphic Design: Βασίλης Παπαδόπουλος

Κατασκευή: Tzortzos Interior Design Group
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαξεβάνης 
Archisearch - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαξεβάνης / Studio PhobiaΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ / STUDIO PHOBIA
Archisearch - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαξεβάνης / Studio PhobiaΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ / STUDIO PHOBIA
Archisearch - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαξεβάνης / Studio PhobiaΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ / STUDIO PHOBIA
Archisearch - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαξεβάνης / Studio PhobiaΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ / STUDIO PHOBIA
Archisearch - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαξεβάνης / Studio PhobiaΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ / STUDIO PHOBIA
Archisearch - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαξεβάνης / Studio PhobiaΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ / STUDIO PHOBIA
Archisearch - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαξεβάνης / Studio PhobiaΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ / STUDIO PHOBIA
Archisearch - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαξεβάνης / Studio PhobiaΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ / STUDIO PHOBIA
Archisearch - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαξεβάνης / Studio PhobiaΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ / STUDIO PHOBIA
Archisearch - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαξεβάνης / Studio PhobiaΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ / STUDIO PHOBIA

RELATED ARTICLES