Το κατάστημα, σχεδιασμένο από το γραφείο Plaini and Karahalios architects έχει μέγεθος 35 m2 και βρίσκεται πάνω στην κεντρική οδική αρτηρία του Γέρακα. Σε ένα μέτωπο κατακερματισμένο από την οπτική όχληση των πινακίδων και την επικράτηση της προσωπικής έκφρασης ακόμα και στο δημόσιο χώρο, μια βασική αρχή υπήρξε η εγκράτεια της επέμβασης στα αυστηρά όρια της ιδιοκτησίας.

-κείμενο από τους δημιουργούς

Η όψη του καταστήματος αποτελεί σημείο γένεσης ενός μεταλλικού χωροκαννάβου ο οποίος αναπτύσεται σε όλο το βάθος του χώρου. Μέσα από αυτό το σύστημα οργανώνονται οι λειτουργίες και διαχωρίζονται οι επιμέρους χώροι. Στη δευτερεύουσα οροφή που δημιουργείται τοποθετείται ο γραμμικός φωτισμός εντείνοντας την παρουσία της κατασκευής.

Από την πρόσοψη προς το βάθος του καταστήματος αρθρώνονται τρία σκέλη. Στο πρώτο τοποθετείται η είσοδος και η βιτρίνα. Το δεύτερο είναι ο ζωτικός χώρος του καταστήματος. Στο τρίτο σκέλος, που διαχωρίζεται με κουρτίνες, τοποθετούνται οι πιο ιδιωτικές λειτουργίες όπως το δοκιμαστήριο, η αποθήκη και το WC.

Αντίστοιχος διαχωρισμός σε τρεις ζώνες πραγματοποιείται και στην άλλη κατεύθυνση. Οργανώνουν το εμπόρευμα ανά είδος, δηλαδή σε παιδικά ρούχα από τη μία μεριά, σε γυναικεία από την άλλη ενώ σε τρία βάθρα στο κέντρο τοποθετούνται τα είδη σπιτιού και το ταμείο.

Σε επίπεδο υλικών, όλα τα στοιχεία και οι επιφάνειες αντιμετωπίζονται με την καθολική χρήση της υπόλευκης τσιμεντοκονίας. Η μεταλλική κατασκευή σε αντίστιξη είναι λευκή, ως συνέχεια της πρόσοψης. Η μοναδική σήμανση του καταστήματος είναι η πινακίδα-στέγαστρο στην είσοδο. Πρόκειται για ένα μεταλλικό κουτί που εγκιβωτίζει την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού. Με αυτό τον τρόπο η ένταξη ενός μηχανολογικού στοιχείου, που συχνά μένει εκτός του αντικειμένου του σχεδιασμού, υπογραμμίζεται και γίνεται κυρίαρχο στοιχείο.

Στοιχεία έργου

Τίτλος: Häc Concept Store

Γραφείο: Plaini and Karahalios architects

Τοποθεσία: Γέρακας, Αθήνα

Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2022

Αρχιτέκτονες: Γιάννης Καραχάλιος, Ελισάβετ Πλαΐνη

Συνεργάτης: Νίκος Λάμπρου

Κατασκευή: Μιχάλης Ζαλώνης

Φωτογραφίες: Infinite Moments


This is a small shop of 35 m2 designed by Plaini and Karahalios architects and located on the central shopping street of the town of Gerakas. The street front is fragmented and oversaturated by the various signs. In an area where the personal expression dominates public space, one of the main design principles was to restrain the intervention within the limits of the property.

-text by the authors

The façade of the store is the starting point of a metal grid that transcends the space. This system organizes the functions and divides the shop into different areas. The secondary ceiling that is created is used for the linear lighting, highlighting the presence of the structure.

The store is realized in three sections. The first, located at the front is the entrance and the display.  The second, at the center, is the main shopping space. The last section at the back is separated by curtains and hosts the more private functions, like the changing room, the storage and the WC.

Another division into three zones occurs in the opposite direction. Each zone corresponds to the different kinds of merchandise, kids’ clothing, women’s clothing and home wear. The latter, together with the counter, are located on pedestals at the center of the shop.

In terms of materials, all elements and surfaces are covered in off white colored cement. The metal structure is painted white by contrast, and serves as the continuation of the façade. The canopy of the entrance composes the sole signage of the shop. It is a metal box that encases the external part of the a/c. In that way the incorporation of a mechanical element, that always poses a design challenge, becomes a principal feature.

Facts & Credits

Title: häc Concept Store

Firm: Plaini and Karahalios architects

Location: Gerakas, Athens

Year of Completion: 2022

Architects: John Karahalios, Elisavet Plaini

Collaborator: Nikos Labrou

Construction: Michalis Zalonis

Photos: Infinite Moments


RELATED ARTICLES