Elegant Simplicity - Interior Design and Construction of a Chic Retail Multibrand store in Lefkosia | by Savopoulos Shop Fitting

text in EN, GR

Ένα κατάστημα ένδυσης στη Λευκωσία από Savopoulos Shop Fitting  εμπλέκει την αισθητική και τη λειτουργία σε ένα εκλεπτυσμένης κομψότητας σύνολο όπου η λευκή γυαλιστερή λάκα, το λευκό μάρμαρο και οι μεταλλικές λεπτομέρειες με μαύρο ματ φινίρισμα συγκλίνουν άψογα.

Στη δυναμική σφαίρα του λιανικού εμπορίου, όπου η αισθητική και η λειτουργικότητα συμπλέκονται, η εσωτερική διακόσμηση και η κατασκευή ενός καταστήματος παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ψυχολογίας του καταναλωτή.

Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στον εκλεπτυσμένο κόσμο ενός χώρου λιανικής όπου η λευκή γυαλιστερή λάκα, το λευκό μάρμαρο και οι μεταλλικές λεπτομέρειες με μαύρο ματ φινίρισμα συγκλίνουν άψογα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα εκλεπτυσμένης κομψότητας.

Το επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού είναι οι κατασκευασμένες μονάδες τοίχου με καμπύλα τελειώματα, διακοσμημένες με κρυφό φωτισμό, συμβάλλοντας σε μια εμπειρία αγορών που δεν είναι μόνο οπτικά εντυπωσιακή αλλά και βαθιά καθηλωτική.

Η Παλέτα: Λευκή Γυαλιστερή Λάκα, Λευκό Μάρμαρο και Μαύρο Ματ Φινίρισμα

1. Λευκή γυαλιστερή λάκα: Η επιλογή της λευκής γυαλιστερής λάκας ως κυρίαρχου υλικού είναι μια σκόπιμη κίνηση προς τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας βασισμένη στην  νεωτερικότητα και την καθαρότητα. Το γυαλιστερό φινίρισμα αντανακλά το φως, παρέχοντας μια αίσθηση ευρυχωρίας. Αυτή η επιλογή προσδίδει επίσης μια διαχρονική και ευέλικτη ποιότητα στο εσωτερικό, επιτρέποντας την αβίαστη εμφάνιση μιας ποικιλίας προϊόντων χωρίς να επισκιάζει την εγγενή ομορφιά τους.

2. Λευκό Μάρμαρο: Το λευκό μάρμαρο, συνώνυμο της πολυτέλειας και της κομψότητας, ενσωματώνεται στρατηγικά για να προσθέσει μια πινελιά χλιδής στο χώρο. Είτε χρησιμοποιείται για custom made πάγκους, δάπεδα ή διακοσμητικά στοιχεία, το μάρμαρο αποπνέει μια αίσθηση φινέτσας. Η λεία επιφάνεια και τα φυσικά μοτίβα δημιουργούν ένα οπτικό ενδιαφέρον που συμπληρώνει την κομψότητα της λάκας, με αποτέλεσμα μια αρμονική ισορροπία μεταξύ μοντέρνας και κλασικής κομψότητας.

3. Μαύρο ματ φινίρισμα στις μεταλλικές λεπτομέρειες: Η εισαγωγή των μεταλλικών λεπτομερειών μαύρου ματ φινιρίσματος δίνει μια αίσθηση βάθους και αντίθεσης στο σχέδιο. Από τους διάτρητους οδηγούς (Alias), τα μεταλλικά ράφια, οι μεταλλικοί κοιλοδοκοί που πλαισιώνουν τους custom πάγκους εξυπηρέτησης, παρέχει μια τολμηρή οπτική άγκυρα. Αυτή η επιλογή όχι μόνο προσθέτει ένα σύγχρονο πλεονέκτημα, αλλά χρησιμεύει επίσης για την ανάδειξη συγκεκριμένων σχεδιαστικών στοιχείων, δημιουργώντας μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ φωτός και σκιάς.

The Showstopper: Curved Wall Units with Hidden Lights

1. Μορφή και λειτουργικότητα: Τα καμπύλα τελειώματα στις μονάδες τοίχου είναι το κομμάτι της σχεδίασης που αποσκοπούσε στην ανάλαφρη ψυχολογία του καταναλωτή. Κατασκευασμένες με ακρίβεια σε CNC λόγω της απαιτητικής φύσης της λειτουργικότητας των εξαρτημάτων αλλά και του απαιτητικού φωτισμού, αυτές οι μονάδες όχι μόνο χρησιμεύουν ως λειτουργικοί χώροι προβολής αλλά συμβάλλουν επίσης στη συνολική ροή και δυναμισμό του καταστήματος. Οι καμπύλες μαλακώνουν τις γεωμετρικές γραμμές, προσθέτοντας μια αίσθηση ρευστότητας που προσκαλεί τους πελάτες να εξερευνήσουν και να ασχοληθούν με το προϊόν σε καθαρό background.

2. Κρυφά φώτα: Έξυπνα ενσωματωμένα στις καμπύλες μονάδες τοίχου είναι κρυφά φώτα, δίνοντας μια απαλή λάμψη που τονίζει τα προϊόντα που εμφανίζονται. Αυτός ο λεπτός φωτισμός δημιουργεί μια σαγηνευτική ατμόσφαιρα, τραβώντας την προσοχή στις επιμελημένες συλλογές και ενισχύοντας την οπτική γοητεία του καταστήματος.

Στον τομέα της λιανικής εσωτερικής διακόσμησης και κατασκευής, η σχολαστική επιλογή υλικών και η προσεκτική ενσωμάτωση μοναδικών στοιχείων μπορούν να αναβαθμίσουν ένα κατάστημα από έναν απλό χώρο σε μια καθηλωτική εμπειρία. Το πάντρεμα λευκής γυαλιστερής λάκας, λευκού μαρμάρου και μαύρου ματ μεταλλικού φινιρίσματος σε αυτό το καταφύγιο λιανικής επιδεικνύει μια ισορροπία ανάμεσα στη μοντέρνα αισθητική, διαχρονική κομψότητα και ευελιξίας στην συνεχή αναδιαμόρφωση του χώρου βάσει των συστημάτων της βιομηχανίας μας. Οι καμπύλες μονάδες τοίχου, με τα κρυφά τους φώτα, αποδεικνύουν την τέχνη που εμπλέκεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αγορών που δεν είναι μόνο οπτικά εντυπωσιακό αλλά και αρμονικά λειτουργικό. Καθώς οι πελάτες μπαίνουν σε αυτό το κομψό χώρο λιανικής, δεν κάνουν απλώς αγορές συμμετέχουν σε μια επιμελημένη εμπειρία που παντρεύει το στυλ με την ουσία.

Στοιχεία έργου
Τίτλος έργου: Elegant Simplicity – Interior Design and Construction of a Chic Retail Multibrand store
Τυπολογία: Εμπορικό
Τοποθεσία: Λευκωσία
Μελέτη – Σχεδίαση: Savopoulos Shop Fitting
Εξοπλισμός | Κατασκευή: Savopoulos Shop Fitting
Φωτογραφία: Dt.Shoot
Kείμενο: Savopoulos Shop Fitting


In a retail store in Lefkosia by  Savopoulos Shop Fitting where aesthetics and functionality intertwine, white glossy lacquer, white marble, and black matte finish metal details converge seamlessly, creating an ambiance of refined elegance

In the dynamic realm of retail, where aesthetics and functionality intertwine, the interior design and construction of a store play a pivotal role in shaping the customer’s journey. This article delves into the sophisticated world of a retail space where white glossy lacquer, white marble, and black matte finish metal details converge seamlessly, creating an ambiance of refined elegance. The focal point of this design is the meticulously crafted curved wall units adorned with hidden lights, contributing to a shopping experience that is not only visually striking but also profoundly immersive.

The Palette: White Glossy Lacquer, White Marble, and Black Matte Finish

  1. White Glossy Lacquer: The choice of white glossy lacquer as a dominant material is a deliberate move towards creating an ambiance of modernity and cleanliness. The glossy finish reflects light, providing a sense of spaciousness and airiness. This choice also lends a timeless and versatile quality to the interior, allowing for the effortless display of a variety of products without overshadowing their inherent beauty.
  2. White Marble: White marble, synonymous with luxury and sophistication, is integrated strategically to add a touch of opulence to the space. Whether used for countertops, flooring, or decorative elements, the marble exudes a sense of refinement. Its smooth surface and natural patterns create a visual interest that complements the sleekness of the lacquer, resulting in a harmonious balance between modernity and classic elegance.
  3. Black Matte Finish Metal Details: The introduction of black matte finish metal details injects a sense of depth and contrast into the design. From shelving supports to display racks and intricate fixtures, the matte black provides a bold visual anchor. This choice not only adds a contemporary edge but also serves to highlight specific design elements, creating a dynamic interplay between light and shadow.

The Showstopper: Curved Wall Units with Hidden Lights

  1. Form and Functionality: The curved wall units are the pièce de résistance of this retail haven. Crafted with precision, these units not only serve as functional display spaces but also contribute to the overall flow and dynamism of the store. The curves soften the geometric lines, adding a sense of fluidity that invites customers to explore and engage with the merchandise.
  2. Hidden Lights: Ingeniously integrated into the curved wall units are hidden lights, casting a gentle glow that accentuates the products on display. This subtle illumination creates a captivating atmosphere, drawing attention to curated collections and enhancing the visual appeal of the store. The interplay of light and shadows adds a layer of mystery, inviting customers to discover the store’s offerings with a sense of anticipation.

In the realm of retail interior design and construction, the meticulous selection of materials and the thoughtful integration of unique elements can elevate a store from a mere space to an immersive brand experience. The marriage of white glossy lacquer, white marble, and black matte finish metal details in this retail haven showcases a balance between modern aesthetics and timeless elegance. The curved wall units, with their hidden lights, stand as a testament to the artistry involved in creating a shopping environment that is not only visually stunning but also harmoniously functional. As customers step into this chic retail haven, they are not just shopping; they are engaging in a curated experience that marries style with substance.

Facts & Credits 
Project title: Elegant Simplicity – Interior Design and Construction of a Chic Retail Multibrand store
Typology: Commercial 
Location: Lefkosia
Interior design: Savopoulos Shop Fitting
Custom Furnishing | Construction: Savopoulos Shop Fitting
Photography: Dt.Shoot
Text: Savopoulos Shop Fitting


RELATED ARTICLES