Έλληνας Αρχιτέκτονας υποψήφιος για το διάσημο διεθνές βραβείο ηγεσίας Tallberg/Eliasson

text in EN, GR

Ο Δρ. Ηλίας Μεσσίνας Ιδρυτής και Πρόεδρος της ΜΚΟ ECOWEEK  είναι υποψήφιος για το διάσημο διεθνές βραβείο ηγεσίας Tallberg/Eliasson για το 2020. Το βραβείο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σε αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η ελληνική-διεθνής ΜΚΟ ECOWEEK  γιορτάζει την υποψηφιότητα του ιδρυτή της και Προέδρου Δρ. Ηλία Μεσσίνα, αρχιτέκτονα, περιβαλλοντικού ηγέτη και κοινωνικού επιχειρηματία, στο διάσημο βραβείο ηγεσίας Tallberg/Eliasson του 2020.
Ο Ηλίας ίδρυσε τη ΜΚΟ ECOWEEK το 2005 στην Αίγινα, ως πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μιας εβδομάδας. Η ECOWEEK ιδρύθηκε με το πάθος να αλλάξει τις συνήθειες των ανθρώπων και με την αποστολή να ευαισθητοποιήσει το περιβάλλον και να προωθήσει την κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία.


Τα προγράμματα της ECOWEEK έχουν επεκταθεί σε 17 χώρες, δημιουργώντας ένα δίκτυο νέων με γνώμονα το περιβάλλον σε 56 χώρες σε όλο τον κόσμο.


Για να προωθήσει επιτυχώς την αποστολή της, η ECOWEEK δημιούργησε μια σειρά προγραμμάτων, όπως διεθνή συνέδρια, ημερίδες διαγωνισμούς σχεδιασμού και εργαστήρια.

Τα εργαστήρια ECOWEEK πραγματοποιούν αστικές παρεμβάσεις και placemaking στο δημόσιο χώρο, σε κοινοτικά κέντρα, πλατείες, πάρκα, νοσοκομεία, ιδρύματα και σχολεία. Αξιοποιούν φυσικά υλικά και αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες στη νανοτεχνολογία. Συμμετέχουν σε αυτά φοιτητές, επαγγελματίες, οι τοπικές αρχές και η τοπική κοινότητα.

Ο Ηλίας μέσω της ECOWEEK έχει προωθήσει την πράσινη ηγεσία, όπως η πρόσκληση στον πρώην Αμερικανό αντιπρόεδρο Al Gore να μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Ιούνιο 2007, και τη διεξαγωγή προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε περισσότερα από 80 σχολεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων, το 2005 ο Ηλίας ξεκίνησε με επιτυχία εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δημιούργησε το πρώτο πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων στην Αίγινα.

Σήμερα, με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και το παγκόσμιο πρόβλημα των αποβλήτων, η ECOWEEK απάντησε στην πρόκληση του COVID-19 και ξεκίνησε την πρώτη σειρά 48- ωρών διαδικτυακών προκλήσεων τον Μάιο του 2020. Με θέμα την κυκλική οικονομία στην αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό η πρόκληση προσέλκυσε περισσότερους από 350 νέους από 20 χώρες.

Ο Ηλίας είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών τάξη του 1983, απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτονικής του Γέιλ και κάτοχος διδακτορικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων και πολλών άρθρων σχετικά με τη βιωσιμότητα και την αρχιτεκτονική. Ο Ηλίας διδάσκει αειφορικό σχεδιασμό και αρχιτεκτονική ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Χόλον.
Το Ίδρυμα Tällberg ξεκίνησε το 1981 με σκοπό να διερευνήσει τα ζητήματα που προκαλούν τις κοινωνίες μας. Το βραβείο δίνεται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Στοιχεία επικοινωνίας: ecoweek@ecoweek.org

Dr. Elias Messinas ECOWEEK  Founding Chairman is nominated for the prestigious Tallberg/Eliasson Global Leadership Prize for 2020. The prize is supported by the Stavros Niarchos Foundation.

On this World Environment Day Greek NGO ECOWEEK  is celebrating the nomination of its founding chairman, Dr. Elias Messinas, architect, environmental leader and social entrepreneur, to the prestigious Tallberg/Eliasson Global Leadership Prize of 2020.

Elias founded NGO ECOWEEK in 2005 on Aegina island, as a one-week environmental awareness program. ECOWEEK was established with the passion to change people’s habits and with the mission to raise environmental awareness and to promote social and environmental sustainability.


ECOWEEK programs have expanded their outreach to 17 countries, creating a network of environmentally minded young professionals in 56 countries around the world.To successfully promote its mission, ECOWEEK has created a diversity of programs, includingωinternational conferences, lecture series, design competitions, and workshops. ECOWEEK workshops include hands-on programs for urban interventions and placemaking in public space, community centers, gardens, parks, hospitals and schools. They emploly natural materials and generate innovative ideas in nanotechnology. They involve students, professionals, local
authorities and the local community.

Elias through ECOWEEK has promoted green leadership, including inviting former US VP Al Gore to lecture at the Athens Concert Hall in June 2007, and running an environmental awareness program in more than 80 schools in Athens and Thessaloniki. Among others, in 2005 Elias successfully initiated an environmental-awareness campaign, and established the first waste recycling program on the island of Aegina.

Today, with the environmental challenges of Climate Change and the overwhelming problem of waste, ECOWEEK took up the challenge of the COVID-19 lockdown, and launched its first series of 48-hour online challenges in May 2020.

The theme was Circular Economy in Architecture andνDesign. It attracted more than 350 young and established professionals from 20 countries.

Elias is a graduate of Athens College class of 1983, a graduate of the Yale School of Architecture, and a doctorate recipient of the National Technical University of Athens. He is the author of several books and numerous articles on sustainability and architecture. Elias teaches sustainable design and architecture as Assistant Professor at Patras University and Holon Institute of Technology.
The Tällberg Foundation was launched in 1981to explore the issues that are challenging our societies. The prize is made possible through the support of the Stavros Niarchos Foundation.
Contact details: ecoweek@ecoweek.org


RELATED ARTICLES