Τα Wood Awards 2022 διοργανώνονται από την Boussias για 2η χρονιά για να αναδείξουν την αριστεία στον κατασκευαστικό κλάδο, επιβραβεύοντας καινοτόμα και αισθητικά άρτια έργα με δομικό υλικό το ξύλο, στο σύνολο ή μέρος της κατασκευής, προηγμένες τεχνολογίες που αξιοποιήθηκαν αλλά και «πράσινες» διαδικασίες στην επεξεργασία και χρήση του υλικού.

– Δέλτιο τύπου

Καθώς το ξύλο αποτελεί το μοναδικό ανανεώσιμο δομικό υλικό, με ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα, υψηλή αισθητική, με αξιοσημείωτη μηχανική αντοχή σε σχέση με το βάρος του, με δυνατότητα κατασκευής δομών υψηλής αντισεισμικότητας, και -επιπλέον- απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογής και χρήσης, τα Wood Awards 2022 φιλοδοξούν να διαδώσουν τη χρήση του υλικού σε δομικό και διακοσμητικό επίπεδο, να αναδείξουν τις δυνατότητες που δίνει το ξύλο, τις αειφόρες πρακτικές παραγωγής, επεξεργασίας και κατασκευής καθώς και να διευρύνει τις συνεργασίες εταιρειών που έχουν αμοιβαίο ενδιαφέρον.

Στα βραβεία απευθύνονται σε όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε κατασκευαστικά έργα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως: εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, τεχνικές εταιρείες, μελετητικά και αρχιτεκτονικά γραφεία. Επιπλέον, σχεδιαστές και διακοσμητές εσωτερικών χώρων, κατασκευαστές κουφωμάτων, εταιρείες επεξεργασίας ξυλείας, κατασκευαστές επίπλου και εμπορικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, κ.ά.

Διεκδικήστε τη διάκριση υποβάλλοντας υποψηφιότητες σε μια από τις αναλυτικές κατηγορίες βράβευσης μέχρι τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των wood awards εδώ και μάθετε περισσότερα για του όρους συμμετοχής εδώ

Ή επικοινωνήστε για τις απαντήσεις που χρειάζεστε:  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Θάλεια Σπυράτου, τηλ.: +30 210 6617777 (εσωτ. 163), email: tspyratou@boussias.com

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
Κυριακή Μανθοπούλου, τηλ.: +30 210 6617 777 (εσωτ. 156), email: kmanthopoulou@boussias.com  

ΠΛΗΡΟΡΟΡΙΕΣ 
Δανάη Τριγκάκη, τηλ.: +30 210 6617 777 (εσωτ. 175), email: dtrigkaki@boussias.com


RELATED ARTICLES