Το γραφείο XZA-Architects κέρδισε το Α' βραβείο στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για το Νέο Κτήριο Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ

text in EN, GR

Το γραφείο XZA-Architects κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για το Νέο Κτήριο Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος στο Γαλάτσι. Το ανάγλυφο του εδάφους, η μεσογειακή βλάστηση, το ύψωμα με τις εποπτικές θέες, η αίσθηση του χρόνου, ακόμα και η θέαση των ανοιχτών δεξαμενών που δημιουργεί ανοιχτούς ορίζοντες και ενσυναίσθηση του ρόλου του Οργανισμού. Η πρόταση προέκρινε τη σύνταξη ενός ανοιχτού κτιριακού σχηματισμού, με έμφαση στην επικοινωνία, που υποδέχεται το περιβάλλον.

-κείμενο από τους αρχιτέκτονες

Στην πρόταση θεωρήθηκε ότι το αντικείμενο του σχεδιασμού ήταν πολύπλευρο και απαιτούσε μια ολιστική θεώρηση που να περιλαμβάνει: 

  1. Τον Περιβαλλοντικό σχεδιασμό που συνδυάζει μια εγκατάσταση τεχνικών υποδομών με τα χαρακτηριστικά ενός λόφου που έχει αποκοπεί από τη συνέχεια μιας φυσικής τοπογραφίας ενός ευρύτερου σχηματισμού (Τουρκοβούνια, λόφος Βεΐκου – Λεκανοπέδιο) και στοχεύει στην συνέχεια και την αποκατάσταση του τοπίου.
  2. Τον ευρύτερο Αστικό σχεδιασμό με όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην χωρική, πολεοδομική, κυκλοφοριακή και λειτουργική σχέση του έργου με τον αστικό ιστό, το δημόσιο χώρο και τις δραστηριότητες της πόλης.
  3. Τον Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των νέων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, ως ένα πεδίο συνέργειας και ένταξης στο περιβάλλον, τόσο στο κοντινό όσο και στο ευρύτερο, και συνολικά σαν ένα νέο «οικοτοπίο» εργασίας που εμπνέει.

Η ιδέα

Το ανάγλυφο του εδάφους, η μεσογειακή βλάστηση, το ύψωμα με τις εποπτικές θέες, η αίσθηση του χρόνου, ακόμα και η θέαση των ανοιχτών δεξαμενών που δημιουργεί ανοιχτούς ορίζοντες και ενσυναίσθηση του ρόλου του Οργανισμού, συστήνουν μοναδικό και δυσεύρετο περιβάλλον για την κοινότητα των 1000 εργαζομένων.

Η πρόταση προέκρινε τη σύνταξη ενός ανοιχτού κτιριακού σχηματισμού, με έμφαση στην επικοινωνία, που υποδέχεται το περιβάλλον και διαμορφώνεται από τα ωφελήματά του, παρά ένα «αστικό» κτίριο γραφείο.

Η πρόταση

Πρόκειται για σύνθεση κτιριακών όγκων (περίπου 18.500 τ.μ.), κάτω από το ενιαίο βιοκλιματικό στέγαστρο, που διαμεσολαβεί ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον του λόφου, το δομημένο ιστό της πόλης και επηρεάζεται και από τα «βιομηχανικά» χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων.

Το νέο κτήριο ξεκινάει με δύο εκτεταμένα ισόγεια, τα οποία συγκεντρώνουν τις κινήσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Στη συνέχεια, εξελίσσεται μία επιμήκης ζώνη τριών ορόφων από όπου εκβάλλουν τέσσερις διακριτοί μεταλλικοί όγκοι που γεφυρώνουν το εσωτερικό περιβάλλον.

Η πρόταση διαμορφώθηκε με μια λογική χωρικής διαδοχής υπαίθριων και κλειστών χώρων και εναλλαγής φωτεινών και σκιερών περιοχών, που επιτρέπουν την εισχώρηση του περιβάλλοντος, ως φυσικό φως και ως θέα. Ο «κενός» χώρος που γεννιέται εξασφαλίζει διαμπερείς κοινόχρηστους χώρους, μικρά αίθρια και έναν εσωτερικό δρόμο διανομής μεγάλους ύψους. Σε αυτούς τους χώρους, γέφυρες, σκάλες και πατάρια δημιουργούν ένα περιβάλλον ροής, επιτρέποντας σε μικρές ομάδες, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα των εργαζομένων να συμβιώνουν.

Η φιλοσοφία του σχεδιασμού των χώρων γραφείων, ενστερνίζεται τη σύγχρονη αντίληψη που θεωρεί ότι οι εργασιακοί χώροι δεν «εγκιβωτίζουν» απλά τις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά στοχεύουν στη δημιουργία ενός πολύπλευρου εργασιακού́ «οικοσυστήματος», εμπλουτισμένου σε εναλλακτικές χρήσεις και εικόνες. Για την υποδοχή του νέου κτιρίου είχε προηγηθεί ένας εκτενής περιβαλλοντικός σχεδιασμός (green-scape, ground-scape και water-scape). Διαμορφώθηκε ένα εκτενές masterplan για το διαχωρισμό των 3 ζητούμενων ζωνών και των εισόδων τους με στόχο την συνδεσιμότητα με την πόλη, την αποκατάσταση του αναγλύφου και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Στο εγγύτερο περιβάλλον (Ζώνη Διοίκησης), ο σχεδιασμός του τοπίου  βασίζεται στη σύσταση ενός ιστού με άξονα έναν εσωτερικό πεζόδρομο που συνδέει τα διάφορα σημεία, ανάμεσα στα οποία, δημιουργείται ένας εκπαιδευτικός περίπατος 5 στάσεων κατανόησης της τεχνικής, πολιτιστικής και κοινωνικής φυσιογνωμίας της ΕΥΔΑΠ. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κτηρίου μαζί με τον ενεργειακό σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων εξοικονόμησης και αξιοποίησης των φυσικών και κλιματολογικών στοιχείων οδηγεί σε ένα κτίριο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος και υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας και κοινωνικής προσφοράς.

Στοιχεία έργου

Τύπος έργου: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

Τίτλος διαγωνισμού: Ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (σύνδεση με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις) σε ακίνητο της οδού Ωρωπού στο Γαλάτσι

Διάκριση: Πρώτο βραβείο

Σχεδιασμός & Υλικό: xza-architects

Αρχιτέκτονες: Θεώνη Ξάνθη (leader architect, Αναπλ. Καθ.), Μαργαρίτα Ζακυνθινού-Ξάνθη, Γεώργιος Λάριος, Σπυρίδων Γιωτάκης

Συνεργάτες αρχιτεκτονικής μελέτης: Θεοδώρα Σακελλαριάδη, Ελένη Ορφανού

Σύμβουλος αρχιτεκτονικής μελέτης: Θεόδωρος Ανδρουλάκης

Ομάδα εργασίας Αρχιτεκτονικών: Νικολέττα Ζακυνθινού-Ξάνθη (φοιτ. αρχιτ.), Μαριάννα Λεχρή-Κοτρώνη (αρχιτ. μηχ.), Παύλος Καλυφόμματος (αρχιτ. μηχ.), Γιώργος Ρέτσος (φοιτ. αρχιτ.), Ειρήνη Καναργιέλη (φοιτ. αρχιτ), Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης (φοιτ. αρχιτ.), Μαρία Χατζηκαλλία (φοιτ. αρχιτ.)

Πολιτικός Μηχανικός: Κωνσταντίνος Πασχαλίδης

Μηχανολόγος Μηχανικός: Ιωάννης Παγανέλης

Πολεοδόμος – Χωροτάκτης: Κωνσταντίνος Ζέκκος

Συγκοινωνιολόγος: Παρασκευή Τριβυζά

Σύμβουλος υδραυλικός μηχανικός: Ρωμανός Ιωαννίδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σύμβουλος γεωθερμικού και ενεργειακού σχεδιασμού:Γιώργος Φραγκογιάννης, Μεταλλειολόγος Μηχανικός

Επιφάνεια κτηρίου:  18.500 m2

Επιφάνεια υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου Ζώνης I: 50.000 m2

Επιφάνεια Οικοπέδου -Γενικού masterplan: 243 στρέμματα


XZA-Architects win A’ prize in the architectural concept competition of EYDAP for the new building complex that will house EYDAP S.A. services and its landscape design in Galatsi. The shape of the relief, the Mediterranean vegetation, the hill with the observational views, the sense of time, even the view of the open tanks creating open horizons and awareness of the role of the organization. The proposal chose an open building formation, with an emphasis on communication, that welcomes the environment.

-text by the authors

In the proposal it was realized that the design requirements were multiple and therefore a holistic approach was required, including:

  1. The Environmental design that combines the technical infrastructure facilities with the characteristics of a hill that has been cut off from the continuity of a natural topography of a wider formation (Tourkovounia, Veikou hill, Attic Basin) and aims at the continuity and restoration of the landscape.
  2. The Urban planning with all the parameters related to its spatial, urban planning, traffic and functional relationship with the urban tissue, the public space and the activities within the city.
  3. The Architectural design of the new facilities and services, as a field of synergy and integration into the environment, both the near and the broader, but also as a new “eco-scape” of work that can inspire.

The idea

The shape of the relief, the Mediterranean vegetation, the hill with the observational views, the sense of time, and even the view of the open tanks create open horizons and awareness of the role of the organization, creating a unique and hard-to-find environment for the community of the 1000 employees.

The proposal chose an open building formation, with an emphasis on communication, that welcomes the environment and is shaped to utilize its benefits, rather than as a typical “urban” office building.

The proposal

It is a composition of building volumes (about 18.500m2), under a bioclimatic canopy, which intermediates between the natural environment of the hill, the urban fabric and is also influenced by the “industrial” characteristics of the facilities.

The new building starts with two extensive ground floors, which collect movements from all directions. Then, an elongated three-story zone develops from which 4 distinct metal volumes emerge, bridging the interior environment. The proposal was formed with a logic of a spatial succession of open and closed spaces and alternating bright and shadowy areas, which allow the environment to enter as natural light and a visual resource. The “free” space generated, ensures airy common areas, small atriums and an elevated internal distribution road. In this spaces, bridges, stairs and lofts create a flowing environment, allowing small groups, but also the broader community of employees to coexist.

The design philosophy of the office spaces embraces the modern perception that considers that workplaces do not simply “enclose” human activities but aim to create a multifaceted work “ecosystem”, enriched with alternative uses and images. An extensive environmental design (green-scape, ground-scape and water-scape) preceded the integration of the new building. A large masterplan was formulated to separate the 3 planned zones and their entrances with the aim of connectivity with the city, the restoration of the ground relief and the utilization of natural resources.

In the nearest environment (Administration Zone), the landscape design is based on establishing a web-centered around an internal pedestrian road that connects the various points, between which, an educational walk of 5 stops is created to understand the technical, cultural, and social physiognomy of EYDAP. The bioclimatic design of the building together with the energy design and the implementation of innovative systems for saving resources and utilizing the natural and climatic elements leads to a building with zero energy footprint and high energy efficiency and social utility.

Plans

Facts & Credits

Project type: Architectural Concept Competition

Competition title: Architectural Concept Competition for the New Administration Building for EYDAP and environment & landscape design in Galatsi complex

Prize: 1st prize

Αrchitecture & Material: xza-architects

Architects: Theoni Xanthi (leader architect, Ass. Professor), Margarita Zakynthinou-Xanthi, Giorgos Larios, Spiros Yiotakis

Associate architects: Theodora Sakellariadi, Eleni Orhanou

Consultant architect: Thodoris Androulakis

Project Team: Marianna Lechri-Kotroni, Nikoletta Zakynthinou-Xanthi, Pavlos Kalifommatos, Giorgos Retsos, Irini Kanargieli, Konstantinos Konstantinidis, Maria Hatzikallia

Civil engineer: Konstantinos Paschalidis

Mechanical engineer: Ioannis Paganelis

Urban-Spatial planning engineer: Konstantinos Zekkos

Consultant hydraulic engineer: Romanos Ioannidis, Dr Civil Engineer

Geothermal and Energy Planning consultant: Giorgos Fragkoyiannis, Mining Engineer

Building Area:  18.500 m2

Landscape Area Zone I: 50.000 m2

Masterplan Area: 243 acres


RELATED ARTICLES