Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός "ΚΟΜΒΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ" από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | Παράδοση μέχρι 25/04/2021

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί φοιτητές και φοιτήτριες αρχιτεκτονικών σχολών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό με τίτλο ΚΟΜΒΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ και αντικείμενο την αναδιαμόρφωση δημόσιου χώρου στον Βόλο.

Ειδικότερα, σε έναν από τους δύο – ή και στους δύο – κυκλικούς κόμβους στο κέντρο της πόλης (κόμβος Τελωνείου, κόμβος Δημαρχείου) θα προταθεί μια νέα κατασκευή, διαμόρφωση ή φύτευση για την κεντρική νησίδα του.

Ζητούμενο του διαγωνισμού είναι να προταθούν ευρηματικοί τρόποι χρηστικής και νοηματικής ενεργοποίησης των κυκλικών νησίδων. Επιδιώκεται η επανεξέταση του αισθητικού τους στίγματος αλλά κυρίως η εμπλοκή τους  με την πραγματικότητα της πόλης.

Βραβεία

Στις καλύτερες προτάσεις που θα υποβληθούν θα απονεμηθούν τρία βραβεία και τρεις έπαινοι. Τα τρία βραβεία θα έχουν χρηματικά έπαθλα 1000, 600 και 400 ευρώ αντίστοιχα. Από τις ομάδες που θα βραβευτούν και θα διακριθούν θα ζητηθεί πιστοποίηση της φοιτητικής τους ιδιότητας.

Επιπλέον, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Θ. θα διοργανώσει έκθεση στην πόλη του Βόλου με βραβευμένες και επιλεγμένες συμμετοχές του διαγωνισμού.

Παραδοτέα

Μια πινακίδα Α1, οριζόντιου προσανατολισμού, σε ψηφιακή μορφή (PDF) με ανάλυση 300 dpi. Εκτός από σχέδια και εικόνες θα περιλαμβάνεται και επεξηγηματικό κείμενο έως 300 λέξεις. Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 MB. 

Στο επάνω αριστερό άκρο της πινακίδας θα αναγράφεται με λατινικάψηφία ύψους 8 χιλ. ο επταψήφιος κωδικός κάθε συμμετοχής που θα αποτελείται από κεφαλαία γράμματα και αριθμητικά ψηφία. Ο ίδιος κωδικός θα αποτελεί και τον τίτλο του αρχείου (π.χ.  ΑΑΑ1111.pdf).

Μαζί με την πινακίδα θα παραδοθεί και ένα αρχείο Word που θα περιέχει τα ονόματα, τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των διαγωνιζομένων όπως επίσης και το Τμήμα Αρχιτεκτονικής στο οποίο φοιτούν. Σε περίπτωση ομάδας πρέπει να δηλωθεί ποιος θα είναι τυπικά ο αποδέκτης του χρηματικού βραβείου. Ο τίτλος του αρχείου θα έχει ξανά τον ίδιο κωδικό (π.χ. ΑΑΑ1111.docx).

Γλώσσα διαγωνισμού  Ελληνικά
Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών  μέχρι 25 Απριλίου 2021
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  15 Μαϊου 2021
Ερωτήσεις  Μέχρι τις 10 Μαρτίου μπορούν να κατατεθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις με μήνυμα στο [email protected]. Οι απαντήσεις θα αναρτηθούν συγκεντρωτικά έως τις 15 Μαρτίου στο site του διαγωνισμού.

Μάθετε περισσότερα για το διαγωνισμό και την υποβολή των παραδοτέων, εδώ!


RELATED ARTICLES