Το γραφείο Molior Architects+ κέρδισε το 1ο Βραβείο σε Ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την «Ανάδειξη ταυτότητας Ν. Ψυχικού»

text in EN, GR

Το γραφείο Molior Architects+ κέρδισε το πρώτο βραβείο σε ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη ταυτότητας του Νέου Ψυχικού. Έχοντας ως κέντρο τους θύλακες πρασίνου της περιοχής, εισάγουν αστικό εξοπλισμό που έρχεται σε αντίστιξη και τονίζει την έντονη φύτευση της περιοχής ενώ παράλληλα εντάσσεται ομαλά σε αυτήν.

-κείμενο από τους δημιουργούς

ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αλσουπόλεις ως πράσινες οάσεις.

Οι περιοχές του Ψυχικού και της Φιλοθέης παρότι άρχισαν να αναπτύσσονται ως πράσινα προάστια της Αθήνας, μέσω την ραγδαίας επέκτασης της πόλης, σύντομα μετατράπηκαν σε αυτό που είναι σήμερα, μια πράσινη κατοικημένη όαση/άλσος εντός του κέντρου της μητρόπολης.

Το σχέδιο των εν λόγω δήμων αντλώντας έμπνευση από αντίστοιχα βορειοευρωπαϊκά πρότυπα, μέσω εργαλείων όπως η διακοπή των οπτικών φυγών, η έντονη φύτευση αλλά και των σαφώς ορισμένων και προστατευμένων όριων, δημιούργησε ένα κλειστό και συμπαγές σύστημα με κυρίαρχο τον χαρακτήρα του πρασίνου και της απομόνωσης. Ένα χωρικό σύνολο, το οποίο ανάγει την ποιότητα ζωής και τη συνύφανση της κατοίκησης με το κυρίαρχο πράσινο, ως το βασικό του “brand” και ταυτοτικό στοιχείο.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Πόλη ως Πάρκο

Η περιοχή του Ν. Ψυχικού, λόγω της εξελικτικής της πορείας, ανέπτυξε εμφανώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεν διαθέτει την αίγλη και καθαρότητα που συναντάει κανείς σε Φιλοθέη και Ψυχικό. Το ζήτημα συνεπώς που προκύπτει δεν είναι άλλο, από το πώς θα μπορέσει να υπάρξει μια προσέγγιση των τριών κοινοτήτων κάτω από μια κοινή ταυτότητα, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα τους προς όφελος των κατοίκων τους. Στην πρόταση συνεπώς, επιλέχτηκε η συνέχιση τόσο σε επίπεδο γειτονιάς όσο και σε κλίμακα πόλης, η παρουσία και εικόνα των εν λόγω περιοχών, ως θύλακες πράσινου και αλσουπόλεων.

Ως εκ τούτου σε σχεδιαστικό επίπεδο μέσω της εισαγωγής μιας σειράς εργαλείων που ήδη συναντάμε και λειτουργούν σε Π. Ψυχικό και Φιλοθέη όπως, οι πολυάριθμοι μικροί χώροι πρασίνου, τα πάρκα/άλση αλλά κυρίως οι οπτικές ασυνέχειες που δημιουργούνται μέσω της καμπύλωσης των δρόμων και της ύπαρξης των πλατειών, μετατρέπουμε εν τέλει το Ν. Ψυχικό σε ένα συμπαγές σύστημα πράσινων διαδρομών και καθιστικών.  Μέσα από μια αρχιτεκτονική βασισμένη στην αρμονία της κίνησης και τις οργανικές χαράξεις, αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την πόλη ως ένα πεδίο περιπάτου και περιπλάνησης. Αλλάζουμε με άλλα λόγια σκοπιά και ξαναβλέπουμε την πόλη από τη μεριά του περιπατητή ή του ποδηλάτη.

Ως αποτέλεσμα η πόλη επανασχεδιάζεται και συστήνεται βασισμένη σε ένα κόσμο όπου η ζωή ξαναγίνεται υπαίθρια και η μετακίνηση αλλάζει μορφή.

Γεννιέται έτσι μια πόλη ως πάρκο μέσα στην οποία το πράσινο εξυψώνεται σε κυρίαρχο κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής, και όπου ο δρόμος και το αυτοκίνητο περνάνε σε δεύτερο πλάνο.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Έχοντας ως βασικό αξίωμα τον πρωταγωνιστικό ρόλο του πρασίνου τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης του δημοσίου χώρου όσο και ως βασικού συνδετικού στοιχείου μεταξύ των τριών κοινοτήτων, ρίχνουμε το βάρος στην ενίσχυση και ανάδειξη του.

Ως αποτέλεσμα, οι σκληρές επιφάνειες και ο αστικός εξοπλισμός που εισάγουμε, όντας σε απαλούς και λευκούς τόνους έχουν την φιλοδοξία, αφενός να προσδώσουν μια συνολική ηρεμία στην παρέμβαση μας, και αφετέρου να λειτουργήσουν αντιστικτικά με την έντονη φύτευση, τονίζοντας τη.

Δημιουργείται ως εκ τούτου ένα περιβάλλον με τη μέγιστη δυνατή καθαρότητα, με το πράσινο να πρωταγωνιστεί και να λειτουργεί ως ίσο για το σύνολο εν τέλει του δήμου. Έχουμε επομένως, ένα ευρύτερο αισθητικό πλαίσιο, το οποίο βγαλμένο σε επίπεδο χαράξεων από την εποχή του ρομαντισμού, μέσα από μια σύγχρονη σκοπιά και συνδυασμό υλικών δημιουργεί ένα χαρακτηριστικό και πράσινο αστικό περιβάλλον. Ένα κοινό τόπο για το σύνολο του δήμου, έχοντας κοινές οπτικές και αντιληπτικές αναφορές και υπηρετώντας εν τέλει την λειτουργία των εν λόγω περιοχών ως κηπουπόλεων και οάσεων πρασίνου εντός της Αθήνας.

Στοιχεία Έργου

Τύπος Έργου  Ανοιχτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
Τίτλος Διαγωνισμού  Ανάδειξη ταυτότητας Ν. Ψυχικού
Διάκριση  Πρώτο Βραβείο
Αρχιτεκτονική μελέτη & Υλικό  Molior Architects +
Ομάδα μελέτης  Ελεάνα Πάστρα, Φοίβος Σιγάλας, Αικατερίνη Γουσγούνη
Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής  Φωτεινή Φιαμπόλη


The office Molior Architects+ won the first prize in an open Architectural Competition for the Promotion of the identity of Neo Psychiko. Centered on the green pockets of the area, they introduce urban equipment that contrasts and accentuates the area’s intense planting while seamlessly blending into it.

-text by the authors

INITIAL THOUGHS & AREA ANALYSIS

Garden cities as green oases

The areas of Psyhikon and Filothei although they initiated as series of green suburbs of Athens, through the rapid expansion of the city, they soon turned into what they are today, a green residential oasis/grove within the center of the metropolis.

The urban plan of these municipalities, drawing inspiration from relevant Northern European paradigms and using design tools and methods, such as optical discontinuities, intense planting but also clearly defined and protected borders, created an enclosed and compact system, where the greenery and isolation could act as the dominate characteristic. A spatial ensemble, which elevates the quality of life and the intertwining of habitation with greenery, to its main “brand” and identity element.

SYNTHESIS APPROACH

The city as a continuous park

The area of N. Psychiko, due to its different evolutionary course, developed distinctly different characteristics and does not have the glamor and purity that one finds in Filothei and Psychiko. Therefore, the question that arises is none other than how these three communities can be united under a common identity, able at the same time to highlight their special characteristics and strategic advantages for the benefit of their habitants.

As an answer, in our proposal we chose to build on the current image and orient our design both in big and small scale, to the preservation of the status of these areas as green clusters and garden cities. Therefore, in terms of design, through the introduction of a series of tools that already function in P. Psychiko and Filothei such as: the numerous small green spaces, the many parks but mainly the optical discontinuities created through the curvatures of the roads and the green roundabouts, we could turn N. Psychiko into an enclosed system of paths, greenery and sitting corners.

Through an architecture based on the harmony of movement and organic design, we begin to treat the city as a field of walking and wandering. In other words, we attempt to alter our point of view and see the city from the perspective of the pedestrian or cyclist. Thus, to redesign the city and introduce it as a world where life is once again outdoors and movement changes form.

As a result, a city is created, able to function as a park and a place where greenery is elevated to a dominant part of everyday life while the car is reduced in importance.AESTHETITCS AND CARACTER

Having as a basis, the leading role of greenery we focus on strengthening and highlighting it, both in terms of shaping the public space and as the main connecting element between the three communities.

As a result, any hard surfaces or urban equipment that we introduce, being in soft and white tones, has the purpose, on the one hand, to bring an overall calmness to our intervention, and on the other, to work in contrast with the intense planting, emphasizing it. As a result, an environment with the maximum possible purity is created, with the greenery taking the lead and being the main element for the whole municipality.

We therefore introduce a wider aesthetic framework, where, borrowing ideas from the romance era, through a modern touch and new materials we create a characteristic and green urban environment. A unified place for the entire community, with common visual and perceptual references, fully harmonized with the function and identity of these areas, as garden cities and green oases within Athens.


Facts & Credits

Project type  Architectural Open Competition
Competition title  Regeneration of N. Psyhiko
Prize  1st prize
Αrchitecture & Material  Molior Architects +
Design team  Eleana Pastra, Phivos Sigalas, Aikaterini Gousgouni
Student Architect  Fotini Fiampoli


RELATED ARTICLES