Η έκθεση αφορά σε βραβευμένες μελέτες αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που έγιναν στην Ελλάδα, και σε βραβευμένες μελέτες ελλήνων αρχιτεκτόνων σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό, τα τελευταία 33 χρόνια. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κρίνεται η καταγραφή -μέσω της έκθεσης- του ποσοστού των βραβευμένων μελετών που υλοποιήθηκαν, καθώς και η αξιολόγηση του αποτελέσματος από τους δημιουργούς.
 
Στόχος της έκθεσης είναι να υπογραμμίσει τον πολιτισμικό ρόλο της αρχιτεκτονικής και να προωθήσει το διάλογο μεταξύ των αρχιτεκτόνων. Επιπλέον, να συμβάλει στην κατανόηση της αρχιτεκτονικής από το ευρύ κοινό και στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού όσον αφορά το ρόλο της αρχιτεκτονικής σε καθημερινή βάση στο δημόσιο χώρο.

RELATED ARTICLES