Έκθεση Αρχιτεκτονικής "Space and the Architecture of Compassion" στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

at MICHAEL CACOYANNIS FOUNDATION
text in EN, GR

Michael Cacoyannis Foundation, in collaboration with Compassion Collective present the architecture exhibition “Space and the Architecture of Compassion”, curated by Prof. Solon Xenopoulos and based on an idea by Dr Efi Kyprianidou and Penny Monogiou. This is the first part of a series of art and research projects that examine the role of arts in the understanding of Illness, Empathy and Compassion curated by Compassion Collective in Athens. 

space, architecture, compassion, μιχάλης κακογιάννης, ίδρυμα, έκθεση, κολεκτίβα, αρχιτεκτονική, συμπόνοια

In the exhibition with the title “Space and the Architecture of Compassion” questions like the following, are addressed through drawings, sketches, models, videos, sounds and installations.

– To what extend illness, pain and suffering are natural situations, against being culturally conditioned? How do different cultures embody socially and spatially these conditions?
– Can illness, pain and suffering be in certain cases liberating and creative?
– How can the formal structure of built space reflect human condition?
– How did the idea of “ygeia” develop in space historically?
– How ancient Greek philosophy affected the spaces for healing?
– How do different traditions conceive and comprehend illness, pain, suffering and healing?
– How are, esoteric bodily and psychic energy forces, exteriorized in art? ( theatre, performance, painting, dance, cinema ).
– How does time affect the ways by which persons under extreme conditions conceive space?

space, architecture, compassion, μιχάλης κακογιάννης, ίδρυμα, έκθεση, κολεκτίβα, αρχιτεκτονική, συμπόνοια

space, architecture, compassion, μιχάλης κακογιάννης, ίδρυμα, έκθεση, κολεκτίβα, αρχιτεκτονική, συμπόνοια
Practically the exhibition develops as two complimentary actions.

The first concentrates on the actual form of the exhibition itself, its architecture, organization and setting, in the specific space. Its design is directed towards formulating a spatial installation which is expected, through their movement, to induce visitors into some kind of a total spatial experience relating to the issues about an architecture of compassion.

The second action is constituted by a large number of diverse design projects produced by undergraduate and post graduate students of Architecture

space, architecture, compassion, μιχάλης κακογιάννης, ίδρυμα, έκθεση, κολεκτίβα, αρχιτεκτονική, συμπόνοια

Under-graduate and Post-Graduate Students take part from:
The School of Architecture of the National Technical University of Athens
The School of Architecture, Engineering, Land and Environmental Sciences, of Neapolis University, Pafos
The Department of Architects Engineers of the University of Patras
The Department of Architecture of the University of Nicosia
The Centre of Dance Research of Coventry University
The School of Architecture of Drury University

space, architecture, compassion, μιχάλης κακογιάννης, ίδρυμα, έκθεση, κολεκτίβα, αρχιτεκτονική, συμπόνοια
There also participate graduates from:
The School of Architecture of the National Technical University of Athens, Renata Metheniti
The School of Architecture, Engineering, Land and Environmental Sciences of Neapolis University, Pafos, Ismini Georgiadou and Lefteris Vomvolakis
The Department of Architects Engineers of the University of Patras, Alex Lala
The Department of Architects Engineers of the University of Thessaly, Eleni Georgiadi
The Department of Architecture of the University of Nicosia, Rafaella Siagkri
The Department of Architecture of Frederick University, Lambros Pachoulas
The School of Architecture, Oxford Brookes University, Konstantinos Papadimitriou
The Graduate School of Design of Harvard University, George-Spyridon Athanassopoulos
The School of Architecture of the Polytecnico di Milano, Hakan Yarman
The Bartlett School of Architecture, University College London, Popi Iacovou
The Film Department, University of Kent, Charalambos Charalambous

space, architecture, compassion, μιχάλης κακογιάννης, ίδρυμα, έκθεση, κολεκτίβα, αρχιτεκτονική, συμπόνοια
Facts and Credits:
The exhibition is under the aegis of the Ministry of Culture and Sports of Greece 
Curator : Solon Xenopoulos, Architect – Professor Emeritus, NTUA – Dean, School of Architecture, Engineering, Land and Environmental Sciences, Neapolis University, Pafos
Project Coordination: Rafaella Siagkri
Opening: 01.06.2017 at 20:00h 
Duration: 01.06. – 23.06.2017
Location: Michael Cacoyannis Foundation Piraeus 206, Tavros 177 78, Greece

space, architecture, compassion, μιχάλης κακογιάννης, ίδρυμα, έκθεση, κολεκτίβα, αρχιτεκτονική, συμπόνοια

About Compassion Collective:

Compasion Collective was founded in 2015 by a voluntary initiative of active citizens, artists and academics based in Hamburg and Athens. On the contrary,the project aims to offering an engagement with the phenomenology of being ill and in pain, based on the assumption that art can offer us a special kind of knowledge about what it is like to be in a given situation and help improving the patient’s position in society and particularly in times of extended economic crisis. 

space, architecture, compassion, μιχάλης κακογιάννης, ίδρυμα, έκθεση, κολεκτίβα, αρχιτεκτονική, συμπόνοια


Το Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης σε συνεργασία µε την κολεκτίβα Compassion, παρουσιάζουν την έκθεση αρχιτεκτονικής µε τίτλο Space and the Architecture of Compassion / Ο Χώρος και η Αρχιτεκτονική της Συµπόνιας σε επιµέλεια του Καθ. Σόλωνα Ξενόπουλου. Τη σύλληψη και γενικότερη επιµέλεια των δράσεων του Compassion έχουν οι δρ. Έφη Κυπριανίδου και Πένυ Μονογιού. 

Στην έκθεση  µε τον τίτλο « Ο Χώρος και η Αρχιτεκτονική της Συµπόνιας» διερευνώνται µε τη χρήση σχεδίων, σκαριφηµάτων, µακετών, video, ήχων και εγκαταστάσεων,  ερωτήµατα όπως:
– Σε ποιό βαθµό η ασθένεια, ο πόνος και η ταλαιπωρία είναι φυσικές καταστάσεις και σε ποιό βαθµό ρυθµίζονται πολιτιστικά;
– Υπάρχουν περιπτώσεις που ο πόνος, η δυστυχία και η ασθένεια µπορούν να αποτελέσουν απελευθερωτικές και δηµιουργικές δυνάµεις;
– Πώς η µορφή του δοµηµένου χώρου  αντανακλά την ανθρώπινη κατάσταση;
– Πώς η ιδέα της «υγείας» αναπτύχθηκε στο χώρο ιστορικά; – Πώς η αρχαία ελληνική φιλοσοφία επηρέασε τους χώρους για θεραπεία;
– Πώς διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισµοί αντιλαµβάνονται την ασθένεια, τον πόνο, τη δυστυχία και τη θεραπεία και πως τις χωροποιούν ;
– Πώς οι εσωτερικές σωµατικές και ψυχικές ενεργειακές δυνάµεις εξωτερικεύονται στην Τέχνη  (θέατρο παραστατικές τέχνες, ζωγραφική, χορός);
– Πώς η διάσταση του χρόνου επηρεάζει τους τρόπους µε τους οποίους, κάτω από ειδικές συνθήκες,  άτοµα ή οµάδες αντιλαµβάνονται το χώρο; 

Η έκθεση  πρακτικά υλοποιείται  µε δύο δράσεις.

Η πρώτη αφορά  τον σχεδιασµό, και τις συνθετικές αρχές οργάνωσής της  στο συγκεκριµένο χώρο. Ο σχεδιασµός επικεντρώνεται στη διατύπωση µιας χωρικής εγκατάστασης,  η οποία εισάγει και παρακινεί τους επισκέπτες σε µια συνολική χωρική εµπειρία που  αντικατοπτρίζει  τα ερωτήµατα που έχουν τεθεί.

Η δεύτερη δράση υλοποιείται συνθετικά, µέσα από τις µελέτες και τις εργασίες που εκτίθενται. Πρόκειται για κατασκευές που  βασίζονται στις υποθέσεις και τα ερωτήµατα που έχουν τεθεί  από την θεµατολογία της έκθεσης. 

Συµµετέχουν προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές/ριες από:
Την Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Νεάπολις, Πάφου.
Την Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.  
Το Τµήµα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας.
Την Σχολή Αρχιτεκτονικής του Coventry University.
Την Σχολή Αρχιτεκτονικής του Drury University.  

Συµµετέχουν επίσης οι νέοι απόφοιτοι από:
Την Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η Ρενάτα Μεθενίτη
Την Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου, η Ισµήνη Γεωργιάδου και ο Λευτέρης Βοµβολάκης
Από το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, η Ελένη Γεωργιάδου
Από το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, o Άλεξ Λάλα
Από το Τµήµα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, η Ραφαέλλα Σιάγκρη
Από το Τµήµα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστηµίου Frederick, ο Λάµπρος Παχούλας
Από τη Graduate School of Design του Harvard University, ο Γεώργιος Σπυρίδων Αθανασόπουλος
Από τo Oxford School of Architecture, Oxford Brookes University, ο Κώστας Παπαδηµητρίου.
Από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Politecnico di Milano, ο Hakan Yarman
Από την Bartlett School of Architecture, University College London, η Πόπη Ιακώβου
Από το University of Kent, ο Χαράλαµπος Χαραλάµπους

Στοιχεία της Έκθεσης:
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδος.
Επιμέλεια: Σόλων Ξενόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Πάφος
Σύλληψη-Επιμέλεια Compassion: Έφη Κυπριανίδου Δρ Φιλοσοφίας, ΑΠΚΥ
Εικαστικός : Πένυ Μονογιού
Συντονισμός: Ραφαέλλα Σιάγκρη
Εγκαίνια: 01.06.2017 στις 20:00
Διάρκεια: 01.06. – 23.06.2017
Τοποθεσία: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Φωτογραφία εξωφύλλου: Νεκτάριος Αγαθοκλέους 

Σχετικά με την κολεκτίβα Compassion:

Η Compassion είναι μια μη κερδοσκοπική εικαστική κολεκτίβα εθελοντών, που δραστηριοποιείται στην Αθήνα, στο Αμβούργο και στη Λευκωσία. Οι εικαστικοί και οι θεωρητικοί επιστήμονες που συμμετέχουν επιχειρούν να κατανοήσουν το χώρο της ασθένειας και του συσχετιζόμενου πόνου, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της ενσυναίσθησης για τους πάσχοντες και ευαισθητοποίησης του κοινού μέσω καλλιτεχνικών και θεωρητικών οδών. Στόχος είναι να καταδειχθεί η σημασία της βελτίωσης της θέσης του ασθενούς στην κοινωνία και, ειδικότερα εντός του συστήματος περίθαλψης, ιδιαίτερα σε περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.


RELATED ARTICLES