Ο καλλιτέχνης Carlo Bernardini ασχολείται με την δημιουργία εγκαταστάσεων φωτός από οπτικές ίνες και άλλα υλικά. Οι εγκαταστάσεις του έχουν αφηρημένο αρχιτεκτονικό, χωρικό χαρακτήρα και μετατρέπουν οποιοδήποτε σκοτεινό η ημιφωτισμένο χώρο σε μια ιδιαίτερη φωτεινή σύνθεση. Παράλληλα μορφολογικά, προκύπτουν από τριγωνικές μορφές η πολυγωνικά πρίσματα και εμφανίζονται να αιωρούνται ανάμεσα σε κτίρια η τοίχους δίνοντας την αίσθηση του άυλου. Υπό μια ορισμένη οπτική γωνιά παρουσιάζονται ως δυσδιάστατα ρομβοειδή σχήματα. 
 
 
Carlo Bernardini creates fiber optics installations. Bernardini uses the fiber optic since 1996, to transform dark spaces into abstract light environments. His site-specific installations are based on triangular forms, which lines passes through walls, floors, façades and they may be seen floating between buildings. Each installation has its own precise viewpoint, from which it can be seen as a two-dimensional rhomboidal form. Bernardini also works combining steel and optic fibers, to built permanent public sculptures in stainless steel.    
 
Paper is simply paper as long as it is white, but once you draw on it, it becomes ‘a drawing’. A design in light is a mental drawing that uses dark space. Fibre optic drawings are in harmony with the place itself, the light creating an interrelation by overcoming the physical walls and transforming the environment in a deceptive way, pushing it to the limits of an illusionary dimension. An imaginary drawing, executed with the light of optical fibre, can go beyond the walls, where the wholeness can only be reconstructed as a puzzle in the viewer’s mind. The installation takes over the space and incorporates it. Spatial forms develop a challenging relationship within the space as the optical fibre line passes from room to room piercing the walls and the floors, combining the external environment with the internal one: ‘Permeable space’, the place where light generates space.” – Carlo Bernardini 
Archisearch - Carlo Bernardini - Άποψη της εγκατάστασηςCARLO BERNARDINI – ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Archisearch - Carlo Bernardini - Άποψη της εγκατάστασηςCARLO BERNARDINI – ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Archisearch - Carlo Bernardini - Eγκατάσταση με οπτικές ίνες και γυαλίCARLO BERNARDINI – EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ
Archisearch - Carlo Bernardini - Άποψη της εγκατάστασηςCARLO BERNARDINI – ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Archisearch - Carlo Bernardini - Άποψη της εγκατάστασηςCARLO BERNARDINI – ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Archisearch - Carlo Bernardini - Άποψη της εγκατάστασηςCARLO BERNARDINI – ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Archisearch - Carlo Bernardini - Άποψη της εγκατάστασηςCARLO BERNARDINI – ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Archisearch - Carlo Bernardini - Άποψη της εγκατάστασηςCARLO BERNARDINI – ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

RELATED ARTICLES