text in EN, GR

Δύο έργα, ένα οδοντιατρείο και μια κατοικία, σχεδιασμένα από τον Άγγελο Κομποθέκρα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, συνδυάζουν την απλότητα με σύγχρονα υλικά, χρώματα και γεωμετρίες. 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Το παρόν έργο αφορά σε διαρρύθμιση, σχεδιασμό και διακόσμηση οδοντιατρείου στο κέντρο του Αργοστολίου. Το οδοντιατρείο στεγάζεται σε νεόδμητο τριώροφο κτίριο με μεγάλα ανοίγματα και άφθονο φως. Ως επακόλουθο η επίλυση της κάτοψης και η διάταξη των χώρων γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η συνθήκη αυτή, του φυσικού φωτισμού.

Η βασική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός χώρου που θα ξεφεύγει από το τυπικό περιβάλλον ενός οδοντιατρείου και που θα αντικατοπτρίζει στα επιμέρους συστατικά στοιχεία του τη στοχευμένη τέχνη της οδοντιατρικής.

Η αισθητική που αποδίδεται στο έργο αντλεί έμπνευση από την περίοδο της Art Deco εκφρασμένη όμως σε πιο απλό και σύγχρονο λεξιλόγιο.

Το κάθε έπιπλο σχεδιάστηκε με σκοπό να αναδεικνύεται και να αναδεικνύει το χώρο τοποθέτησης του

Το κάθε έπιπλο σχεδιάστηκε με σκοπό να αναδεικνύεται και να αναδεικνύει το χώρο τοποθέτησης του: η γεωμετρική κονσόλα στο χώρο υποδοχής με τις εναλλασσόμενες καμπύλες και τις δρύινες λεπτομέρειες, το χαμηλό τραπέζι με επιφάνεια σε πολύχρωμο μωσαϊκό στο χώρο αναμονής και το ελλειψοειδές τσιμεντένιο γραφείο της οδοντιάτρου με πόδια σε φυσικό δρυ.

Η έδρα των ασθενών τοποθετείται ελεύθερα στην αίθουσα της ιατρού ενώ οι περισσότεροι τοίχοι βάφονται σε υπόλευκο χρώμα αντανακλώντας το φως και την ηρεμία που εσωτερικά επιζητά ο επισκέπτης, σε συνδυασμό με μοντέρνες εκτυπώσεις.

Στοιχεία έργου
Τίτλος Dental Office
Τυπολογία Αρχιτεκτονική, Εσωτερικός χώρος, Design
Τοποθεσία Αργοστόλο, Κεφαλονιά, Ελλάδα
Κατάσταση Ολοκληρωμένη, 2023-24
Αρχιτεκτονική μελέτη & Εικαστική επιμέλεια Κομποθέκρας Άγγελος
(πολιτικός μηχανικός)
Φωτογραφία Σταμένης Νικηφόρος

Κείμενο από τον δημιουργό


VERANDA SUITE

Το παρόν έργο αφορά τον ανασχεδιασμό και τη διαρρύθμιση υφιστάμενου θερινού διαμερίσματος που αναπτύσσεται κάτω από τον επικλινή χώρο υπερυψωμένης στέγης σε τριώροφη πολυκατοικία που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Αργοστολίου.

Η πρόκληση στην επίλυση της κάτοψης ήταν η περιορισμένη επιφάνεια των 45 τ.μ. η οποία αφ’ ενός λόγω της διάταξης του κτιρίου στο οικόπεδο είχε περιορισμούς ως προς τα διαθέσιμα πιθανά ανοίγματα και αφ’ ετέρου λόγω του αρκετά περιορισμένου ύψους στα χαμηλότερα σημεία έδρασης της δίριχτης στέγης με το τελικό δάπεδο.

Για τους παραπάνω λόγους η κάτοψη αντιμετωπίζεται ενιαία με ανοιχτή διάταξη χώρων, νιπτήρα και λουτρού ενώ οι λειτουργίες του διαμερίσματος οριοθετούνται και περιστρέφονται γύρω από έναν επιμήκη φέροντα τοίχο ο οποίος χωροθετείται κεντρικά σε σχήμα τοξωτής  βιβλιοθήκης.

Έτσι, ο φυσικός φωτισμός και η ενοποίηση του εσωτερικού χώρου με την εξωτερική βεράντα με θέα στη θάλασσα επιτυγχάνεται μέσω ενός μεγάλου επάλληλου κουφώματος που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής τοιχοποιίας της πρόσοψης.

Η αισθητική του έργου περιλαμβάνει αφαιρετικές γεωμετρίες και καμπύλες, ειδικές κατασκευές από φυσικό ξύλο δρυός, χρήση ιδιαίτερων πλακιδίων και χρωματικών αντιθέσεων με εισαγωγή αντικειμένων σε πράσινο και τερακότα ενώ το διαθέσιμο ύψος μεγιστοποιείται με ενιαίο υπόλευκο χρωματισμό των τοίχων και της κεκλιμένης οροφής σε συνδυασμό με ενσωματωμένο γραμμικό φωτισμό.

Στοιχεία έργου
Τίτλος Veranda Suite
Τυπολογία Αρχιτεκτονική, Εσωτερικός χώρος, Design
Τοποθεσία Αργοστόλο, Κεφαλονιά, Ελλάδα
Κατάσταση Ολοκληρωμένη, 2024
Αρχιτεκτονική μελέτη, Εικαστική επιμέλεια & Κατασκευή Κομποθέκρας Άγγελος
(πολιτικός μηχανικός)
Φωτογραφία Σταμένης Νικηφόρος
Κείμενο από τον δημιουργό

Δείτε επίσης τo έργο “Villa Esperanza 2” από τους Άγγελος Κομποθέκρας και Αντρέας Ντεμπόνος, εδώ!


Two projects, a dental office and a residence, designed by Angelos Kombothekra in Argostoli, Kefalonia, combine simplicity with contemporary materials, colors and geometries.

DENTAL OFFICE

The project concerns the design and decoration of a dental office located in the center of Argostoli in a new, 3-floor building with large openings and plenty of light. As a consequence, the resolution of the floor plan and the space arrangement is done in such a way as to maximize this condition of natural lighting.

The basic idea was to create a space that would escape from the typical environment of a dental office and that would reflect the individual components of the targeted art of dentistry.

The aesthetics attributed to the project draws inspiration from the Art Deco period but expressed in a simpler and contemporary way.

Each piece of furniture was designed to highlight itself and its position

Each piece of furniture was designed to highlight itself and its position: the geometric console in the reception area with the alternating curves and the oak details, the low table with the colorful mosaic surface in the waiting area and the ellipsoidal concrete dentist’s desk with legs in natural oak.

The patients’ chair is freely placed in the doctor’s room, while most of the walls are painted in an off-white color, reflecting the light and tranquility that the visitor seeks internal, combined with contemporary prints

Facts & Credits
Title Dental Office
Typology Architecture, Interior, Design
Location
Argostoli, Kefalonia, Greece
Status Completed, 2023
Architectural Study, Artistic supervision & Construction Angelos Kompothekras (civil engineer)
Photography Stamenis Nikiforos
Text by the author 


VERANDA SUITE

This project concerns the redesign of an existing summer loft under the sloping area of the elevated roof in a three-story building, located in the city of Argostoli.

The challenge in solving the loft plan was the limited area of 45 sq.m. which, on the one hand, due to the layout of the building on the plot, had limitations in terms of the available possible openings and on the other hand, due to the rather limited height at the lowest points of the pitched roof with the final floor.

For the above reasons, the loft plan is treated as a single unit with an open arrangement of the spaces, the washbasin and the bathroom, while the functions of the apartment are delimited and revolve around an elongated bearing wall which is placed centrally in the shape of an arched library.

Thus, the natural lighting and the integration of the interior space with the exterior, overlooking the sea, terrace is achieved through a large opening that occupies most of the exterior masonry of the facade.

The aesthetic of the project includes abstract geometries and curves, special constructions made of natural oak wood, special tiles and color contrasts in green and terracotta, while the available height is maximized with an overall off-white coloring of the walls and the sloping ceiling in combination with an integrated linear lighting.

Facts & Credits
Title Veranda Suite
Typology Architecture, Interior, Design
Location
Argostoli, Kefalonia, Greece
Status Completed, 2023
Architectural Study, Artistic supervision & Construction Angelos Kompothekras (civil engineer)
Photography Stamenis Nikiforos
Text by the author 


Take a look at another project “Villa Esperanza 2” by Angelos Kompothekras & Andreas Debonos, here!


RELATED ARTICLES