Το έργο αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα οικιστικής ανάπτυξης στο κέντρο της Πάτρας. Ένα υφιστάμενο κτήριο από τη δεκαετία του 1970 -μια πρώην ιδιωτική κλινική- ανακατασκευάζεται σε πρωτοτυπικό αστικό συγκρότημα προσφέροντας 52 φοιτητικά διαμερίσματα και ποικίλους κοινόχρηστους χώρους.
 
Η μελέτη αποτελεί μια ορθολογική, συστηματική και εντατική προσέγγιση στην ‘κατοίκιση’ με στόχο υψηλές ποιότητες, χωρίς να επιβαρύνεται η ποιότητα ή η άνεση. Το κτήριο εξοπλισμένο με τα πλέον προηγμένα υλικά και βιοκλιματικές τεχνολογίες ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ενοίκων για υψηλή ποιότητα, ευελιξία, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. 
 
Οι ιδιαιτερότητες του προγράμματος απαίτησαν την αποξήλωση όλων των εσωτερικών πετασμάτων και στα οκτώ επίπεδα του κτηρίου προκειμένου να επιτευχθεί η ‘εκλογίκευση’ της χωρικής οργάνωσης του κτηρίου.
 
Τα μεγέθη των διαμερισμάτων κυμαίνονται από 20m2 έως 48m2 με το μεγαλύτερο ποσοστό στα 35m2. Τυπολογικά τα διαμερίσματα έχουν σχεδιασθεί ως ‘lofts’ με τρία ιδιαίτερα στοιχεία: – ένας ανοικτός, ενιαίος χώρος διημέρευσης, – ένα μεγάλο παράθυρο, ‘πλαίσιο’ της θέας προς την πόλη, – και ένα ενδιάμεσο πέτασμα μεταξύ του ‘ημι-δημόσιου’ κοινόχρηστου διαδρόμου και του ‘ιδιωτικού’ χώρου διημέρευσης, στο οποίο εντάσσονται οι υγροί χώροι και οι χώροι αποθήκευσης.
 
Έμφαση δόθηκε εξίσου στον σχεδιασμό των κοινοχρήστων χώρων. Εκτός του ισογείου, η πρόσβαση στα διαμερίσματα γίνεται διαμέσου του κοινόχρηστου, ανοικτού προς τον ουρανό αιθρίου. Ο άνετος αυτός κάθετος χώρος -ο πρώην ‘φωταγωγός’- γίνεται ο κοινωνικός πυρήνας του κτηρίου ενώ παράλληλα διασφαλίζει τα βιοκλιματικά οφέλη ενός διαμπερώς αεριζόμενου χώρου.
 
Στο επίπεδο -1, 52 ‘κελιά’ αποθήκευσης και ένας χώρος πλυντηρίου, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενοίκων ενισχύοντας επιπλέον τη μεταξύ τους κοινωνική συναναστροφή.

Archisearch - Renders courtesy of buerger-katsota architectsRENDERS COURTESY OF BUERGER-KATSOTA ARCHITECTS
Archisearch - Renders courtesy of buerger-katsota architectsRENDERS COURTESY OF BUERGER-KATSOTA ARCHITECTS
Archisearch - Renders courtesy of buerger-katsota architectsRENDERS COURTESY OF BUERGER-KATSOTA ARCHITECTS

RELATED ARTICLES