Το αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects και οι αρχιτέκτονες Δημήτρης Κωνσταντίνου και Τσαμπίκος Πετράς, σε συνέχεια της βράβευσής του με το A’ βραβείο σε ευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ανέλαβαν την κατασκευή της δημοτικής αγοράς της Λάρνακας στην Κύπρο.

Καταργούμε τη μονοσήμαντη ευθύγραμμη κίνηση μέσω ενός διαδρόμου μπροστά από τα καταστήματα και τη μετατρέπουμε σε μια περιήγηση ανάμεσα στα πολύχρωμα προϊόντα της αγοράς, καθοδηγούμενος από τις μυρωδιές και το φως.

Η παρουσία πλέον στην αγορά δεν είναι μια απλή εμπορική πράξη, αλλά μεταβάλλεται σε μια αστική εμπειρία συνεχούς μεταβαλλόμενης συνύπαρξης ανθρώπων και προϊόντων, φωτός και σκιάς, κίνησης και στάσης, πλήρους και κενού.

Δημιουργούμε μια αγορά της οποίας τα όρια με την πόλη δεν καθορίζονται από μια απλή είσοδο, αλλά επαναπροσδιορίζονται από τον ίδιο τον αστικό ιστό. Ουσιαστικά οι αστικές συνέχειες των δρόμων εισχωρούν στην αγορά και δημιουργούν νέες διαδρομές στις οποίες ο αστός περιπατητής συμμετέχει απρόσκοπτα σε μια πρωτόγνωρη εμπορική και ταυτόχρονα αστική εμπειρία. Η αγορά είναι ένα κτίριο για τον δήμο, οι πολίτες του οποίου μπορούν ελεύθερα να εισέλθουν από οποιοδήποτε σημείο θέλουν και μέσω της παρακείμενης πλατείας να συνεχίσουν την διαδρομή τους μέσα στην πόλη.

 Δημιουργώντας έναν ροϊκό χώρο του οποίου τα όρια διαχέονται στην πόλη και στον γύρω υπαίθριο χώρο, επιτυγχάνουμε την ουσιαστική σύνδεση της πλατείας με το κτίριο και πλέον μιλάμε για την πλατεία της αγοράς.

Στοιχεία έργου
Τίτλος έργου: Δημοτική Αγορά Λάρνακας (Α΄βραβείο ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 2011)
Τυπολογία: Εμπορικό
Τοποθεσία: Λάρνακα, Κύπρος
Αρχιτεκτονική μελέτη: Tsolakis Architects, Δημήτρη Κωνσταντίνου & Τσαμπίκο Πετρά
Αρχιτέκτονες έργου: Γιώργος Τσολάκης, Δημήτρης Κωνσταντίνου, Τσαμπίκος Πετράς 
Ομάδα μελέτης: Ελένη Λαγκάρη
Διαγωνισμός: 2011
Οριστική μελέτη: 2016
Μελέτη εφαρμογής: 2017
Φωτογραφία: Γεώργιος Μεσσαριτάκης
Kείμενο: από τους δημιουργούς


Tsolakis Architects, Dimitris Konstantinou and Tsampikos Petras after winning a A’ prize on a European architectural competition, undertake the reformation and reconstruction of the Public Market in the city of Larnaca in Cyprus

We replace the notion of linear movement along a frontage of stalls, with a meandering route amongst the multi-coloured market products, the visitor’s wandering guided by the smells and light. 

A visitor’s presence in the market is elevated from a simple commercial transaction into an urban experience of continuous interplay between people and products, light and shade, solid and void. 

We create a market whose boundary with the surrounding city is not prescribed by a single entry point, but is instead defined by the very urban fabric which surrounds it. Essentially, the urban continuities of streets penetrate the market to create new ways for the visitor to participate seamlessly in both a commercial and urban experience. The market is a building for the municipality, the citizens of which can freely enter from any point they want. From the adjacent square they continue their way into the city. 

Creating a flowing space of which the limits are diffused in the city and its surroundings, we achieve the essential connection of the square with the building, allowing us to refer to it as a market square.

Facts & Credits
Project title: Public market in Larnaka (1st prize in European architectural competition 2011) 
Typology: Commercial
Location: Larnaka, Cyprus
Architecture: Tsolakis Architects, Dimitris Konstantinou, Tsampikos Petras
Project architects:
Giorgos Tsolakis, Dimitris Konstantinou, Tsampikos Petras
Design team: Eleni Lagkari
Competition: 2011
Final Design: 2016
Detail Design: 2017
Photography: George Messaritakis  
Text: provided by the architects


RELATED ARTICLES