Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού / Changing the Face: Competition to Redesign Pushkinsky Cinema in Moscow

Ο επανασχεδιασμός τoυ Pushkinsky Cinema Hall είναι μια ευκαιρία ανάδειξης ενός κτηρίου που αποτελεί το επίκεντρο της καλλιτεχνικής ζωής της Ρωσίας. Είναι ακόμα μία πρόκληση να σκεφτεί κανείς τους τρόπους με τους οποίους το κτήριο αλληλεπιδρά με τον δημόσιο χώρο, μια και βρίσκεται στην καρδιά της πλατείας Πούσκιν.

προθεσμία εγγραφής και κατάθεσης προτάσεων: 15 Μαιου 2011
 
Redesigning the Pushkinsky Cinema Hall, is a chance to give this theater a design befitting its position at the center of Russia’s cultural life. It is also an opportunity to rethink how the theater engages with the public from its prominent position in Pushkin Square.

The Changing the Face competition seeks to prove that changing the facade of once great buildings is not a mere superficial change, but one that can revitalize landmarks and change the dynamics of public space.

The Pushkinsky cinema hall is located at Pushkin Square in central Moscow at the junction of Tverskaya Street and the Boulevard Ring. The Square is one of the most beloved gathering spots in the city: the mini-park near the monument to A. S. Pushkin is a vibrant, dynamic public space frequented by local Muscovites and tourists alike for dates, business appointments, and friendly get-togethers.


RELATED ARTICLES