text in EN, GR

Το γραφείο Tsolakis Architects σχεδιάζει το ξενοδοχείο NYX στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού στην Κύπρο, δημιουργώντας ένα ορόσημο στον αστικό ιστό, με δυναμικές χαράξεις που ενισχύουν την πρισματική πλαστικότητα και ενοποιούν την όψη του κτιρίου.

Το ξενοδοχείο “Nyx” βρίσκεται στη Λεμεσό, σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης της παλιάς πόλης και του εμπορικού κέντρου της Λεμεσού με το παραλιακό μέτωπο. Μέρος του ξενοδοχείου αποτελεί ένα υφιστάμενο κτίριο το οποίο επαναχρησιμοποιείται και η νέα πρόταση εντάσσεται στη δυναμική της κορυφογραμμής του παραλιακού μετώπου της Λεμεσού.

Η απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα αποτέλεσε την αφετηρία για την κεντρική ιδέα του σχεδιασμού.

Στον τελευταίο όροφο δημιουργείται ένα υπαίθριο εστιατόριο με κολυμβητική δεξαμενή και ανεμπόδιστη θέα προς το θαλασσινό τοπίο.

Η πρότασή μας στοχεύει να δημιουργήσει ένα ορόσημο, μέσω ενός εύληπτου αντικειμένου, στον αστικό ιστό της Λεμεσού.

Αρχικά, αναγνωρίζουμε τη γεωμετρία του ‘γυμνού’ κτιρίου και την επικαλύπτουμε με ένα κέλυφος το οποίο παραμετροποιείται ανάλογα με τον εσωτερικό χώρο και δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, δύο δυναμικά στοιχεία είναι η πισίνα στην οροφή και η είσοδος στο ισόγειο. Ως γεγονότα, αυτοί οι χώροι ενισχύουν μια ορατότητα και εξωστρέφεια, διαπερνώντας το συμπαγές κέλυφος και φανερώνοντας τη χρήση τους στην όψη. Περαιτέρω δημιουργούν ένα ενοποιητικό άνοιγμα που διατρέχει όλη την όψη και περιγράφει τους δύο αυτούς κύριους χώρους. Το κέλυφος αποκτά μια πρισματική πλαστικότητα μέσω των δυναμικών χαράξεων που εμπερικλείουν σε ένα ενιαίο σχήμα όλα τα επιμέρους σημεία του κτιρίου.

Το πρισματικό κέλυφος διασπάται σε ένα κάναβο από λεπτές διατομές. Διατεταγμένες οριζόντια, είναι οι διατομές που υποδεικνύουν το ύψος του κάθε ορόφου, παρέχοντας μια ανθρώπινη κλίμακα στο κτίριο. Οι κατακόρυφες διατομές εναλλάσσονται σε πάχος και πυκνότητα, σύμφωνα με το εσωτερικό, διαφοροποιώντας έτσι τον κανόνα της όψης δυναμικά. Με αυτόν τον τρόπο, όλο το κτίριο αποκτά την αίσθηση στοιχείων που παρασύρονται και εναλλάσσονται. Το κέλυφος από κατακόρυφες διατομές και οριζόντια πρίσματα αποτελείται από μεταλλική υποκατασκευή με επένδυση τσιμεντοσανίδας για την επίτευξη ενός ενιαίου αποτελέσματος.

Στοιχεία έργου

Τίτλος έργου: Ξενοδοχείο NYX
Τυπολογία: Ξενοδοχειακό
Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος
Αρχιτεκτονική μελέτη: Tsolakis Architects
Αρχιτέκτονες έργου: Ελένη Λάγκαρη
Ομάδα μελέτης: Πέννυ Παπαευθυμίου, Γιάννα Παπαπαύλου, Χρήστος Σιακαλλής, Κωνσταντίνος Μαρούλας, Μιχάλης Φουντουκλής, Σεμέλη Μεσολογγίτη
Συνεργάτες: Γιώργος Χατζηγεωργίου
Οριστική μελέτη: 2019
Μελέτη εφαρμογής: 2020
Φωτογραφία: Παναγιώτης Βουμβάκης
Kείμενο: από τους δημιουργούς


Tsolakis Architects design NYX hotel at the beach front in Limassol, Cyprus in order to create a landmark in the urban fabric, through dynamic incisions that enclose in a single shape all the individual parts of the building.

“Nyx” hotel is in Limassol, located at one of the most important meeting points of the old town, the commercial centre of Limassol with the beach front. Part of the hotel is an existing building which is reused. The new proposal is part of the dynamic skyline of Limassol’s beach front. The unobstructed view to the sea is the starting point for the design concept. An outdoor restaurant is situated on the top floor with a swimming pool and a breathtaking view of the seascape. 

Our proposal aims to create a landmark in the urban fabric of Limassol.

First, we identify the geometry of the ‘bare’ building and overlay it with a shell which is parameterized according to the interior space and activities. In particular,  two dynamic elements are the swimming pool on the rooftop and the entrance on the ground floor. According to their use, these spaces enhance visibility and extroversion, breaking through the solid shell and revealing their use on the facade. The shell acquires a prismatic plasticity through the dynamic incisions that enclose in a single shape all the individual parts of the building. 

The prismatic shell is broken up into a canvas of vertical thin elements. Arranged horizontally, the elements indicate the height of each floor, providing a human scale to the building. The vertical elements alternate in thickness and density, according to the interior, thus varying the aspect rule dynamically. In this way, the whole building gets the feeling of elements drifting and alternating. The shell of vertical elements and horizontal prisms consists of a metal substructure with cement board cladding to achieve a unified effect. 

Facts & Credits 
Project title: NYX Hotel
Typology: Hotel
Location: Limassol, Cyprus
Architecture: Tsolakis Architects
Lead Architect: Eleni Lagkari
Design Team: Penny Papaeythymiou, Gianna Papapavlou, Christos Siakalis, Konstantinos Maroulas, Michael Fountouklis, Semeli Mesologgiti
Local Engineer: George Chatzigeorgiou
Design Study: 2019
Implementation Study: 2020
Photography: Panagiotis Voymvakis
Text: provided by the architects


RELATED ARTICLES