Το `Madren 5340` είναι μια εφήμερη κατασκευή που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τους infrared στα πλαίσια της έκθεσης platforma 1. Η έκθεση διοργανώθηκε από το arqlab και το Art|House gallery bar στις 13 με 15 Ιανουαρίου 2012. Το θέμα της έκθεσης ήταν οι τρόποι με τους οποίους κάποιος ερμηνεύει έναν προσωπικό χώρο, όπως για παράδειγμα το δωμάτιό του. Σε αυτό το πλαίσιο το `Madren 5340` εστιάζει στην έννοια ενός νοητού φίλτρου που ρυθμίζει το τι εισέρχεται και τι μένει εκτός ενός τέτοιου προσωπικού χώρου.

Αυτή η έννοια του φίλτρου ενεργοποιήθηκε στο χώρο της εγκατάστασης με μέσω μίας διάτρητης επιφάνειας. Αυτή η επιφάνεια-φίλτρο ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο το φως εισέρχεται στο χώρο της έκθεσης. Η επιφάνεια κατασκευάστηκε στο σύνολό της από χάρτινα ρολά διαμέτρου 45mm και πάχους 100mm, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία διάτρητη όψη που παίζει ταυτόχρονα με το φως και την ορατότητα (που επιτρέπει ή παρεμποδίζει).

Η αρχική επιφάνεια σχεδιάστηκε αλγοριθμικά έχοντας ως γενέτειρες μία σειρά από ημιτονοειδείς καμπύλες, η κάθε μία με διαφορετικό μήκος και πλάτος κύματος. Η διαφορά στο μήκος κύματος μεταξύ των γενέτειρων είχε ως αποτέλεσμα μία επιφάνεια διπλής καμπυλότητας που μεγιστοποιούσε μέσα από αυτή την καμπυλότητα την σταθερότητά της. Στη συνέχεια η επιφάνεια αυτή αναλύθηκε – ή διαιρέθηκε – με βάση τα χάρτινα ρολά τα οποία τοποθετήθηκαν κάθετα στην κατακόρυφη διάστασή της. Το προϊόν αυτής της `διαίρεσης` βελτιστοποιήθηκε με γνώμονα την ευκολία κατασκευής. Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας ήταν το κάθε ρολό χαρτιού να λειτουργεί ταυτόχρονα ως voxel και ως pixel: τοποθετείτε στο χώρο προσπαθώντας να αναπαραστήσει ένα λεπτό όγκο/επιφάνεια – έχοντας τις ιδιότητες του voxel – ενώ ταυτόχρονα το καθένα φωτίζεται με διαφορετική ένταση – αποκτώντας ιδιότητες pixel. Το σύνολο των χάρτινων ρολών προσεγγίζει την καμπυλότητα της αρχικής επιφάνειας.

Όλα τα στοιχεία που αφορούν στη θέση του κάθε ρολού καθώς και στις σχέσεις του με τα γειτονικά ρολά παρήχθηκαν ψηφιακά. Αυτή η πληροφορία στη συνέχεια αναπαραστάθηκε γραφικά με τη μορφή `πατρόν` ή οδηγιών συναρμολόγησης έτσι ώστε όλα τα ρολά να τοποθετηθούν στη σωστή θέση και να συγκολληθούν. Ο συνδυασμός της καμπυλότητας της αρχικής επιφάνειας με την εξαγωνική δομή που προέκυψε από τα ρολά είχε ως αποτέλεσμα η κατασκευή, ύψους 3.5 μέτρων, να μπορεί να υποστηρίζει το βάρος της και να αντιστέκεται στις οριζόντιες ροπές.

 
 
 Madren 5340 is a temporary installation designed and fabricated by infrared in the context of the platforma 1 exhibition, organized by arqlab and the Art|House gallery bar. The exhibition was on display from January 13th to 15th, 2012. The theme of the exhibition was asking for proposals that would investigate the concept of private or personal space, like that of one’s own bedroom. Infrared focused on the idea of a filter the regulates what comes in and what stays out from such a personal space.

The idea of the filter was represented in space by a patterned surface. That surface/filter is regulating the amount of light that passes through it. The surface was made in its entirety out of paper tubes, creating this way a perforated ‘facade’ that played with the light and the visibility (or their absence).

The surface was generated algorithmically through an interpolation between several sine curves of different wave length and amplitude. The difference in the wave length resulted in a doubly curved surface that maximized, through its curvature and its footprint, the stability of the structure. The surface was then populated by the paper tubes that were positioned perpendicularly to its vertical direction. The solution was afterwards optimized for fabrication reasons. In effect, each paper-tube is becoming something between a voxel and a pixel: it is positioned in space trying to represent a thin volume that reads as a surface – the properties of the volex –  while at the same time displays a certain intensity of light – the properties of the pixel. The aggregation of the tubes is approximating the curvature of the initial surface.

All the necessary information regarding the position of each tube and its relation to the neighboring elements was generated digitally. That information was subsequently exported in ‘assembly sheets’ that were used in order for the surface to be manually fabricated. The result of both the surface’s curvature and it’s hexagonal-like structure was a 3.5m height surface that was able to support itself. 

 
Archisearch - Madren 5340 - Διάγραμμα ΣυναρμολόγησηςMADREN 5340 – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Archisearch - Madren 5340 - Διάγραμμα Συναρμολόγησης ΤμήματοςMADREN 5340 – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Archisearch - Madren 5340 - Διάγραμμα Συναρμολόγησης ΤμήματοςMADREN 5340 – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Archisearch - Madren 5340 - Διαγράμματα ΚαμπυλότηταςMADREN 5340 – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ
Archisearch - Madren 5340 - Η επιφάνεια εφαρμογήςMADREN 5340 – Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Archisearch - Madren 5340 - Άποψη της ΕγκατάστασηςMADREN 5340 – ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Archisearch - Madren 5340 - Άποψη της ΕγκατάστασηςMADREN 5340 – ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Archisearch - Madren 5340 - Προοπτική ΑπεικόνισηMADREN 5340 – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Archisearch - Madren 5340 - Άποψη της ΕγκατάστασηςMADREN 5340 – ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Archisearch - Madren 5340 - Άποψη της ΕγκατάστασηςMADREN 5340 – ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Archisearch - Madren 5340 - Άποψη της ΕγκατάστασηςMADREN 5340 – ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

RELATED ARTICLES