Κτήριο δημοτικών γραφείων παρα το δημαρχειακό Μέγαρο Λεμεσού/ Γ.Παπαδόπουλος, Β.Παπαδόπουλος, Γ.Δασκαλάκη /Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός /3ο Βραβείο

Ομάδα Μελέτης :
Αρχιτέκτονες : Γεωργία Δασκαλάκη, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος
Συνεργάτης Αρχιτέκτων : Άννα Μωραϊτου
Ηλεκτρολόγος Μηχ. : Φάνης Αγγελόπουλος
Πολιτικός Μηχ. : Κώστας Γρηγοριάδης

Στόχος ήταν ο σχεδιασμός ενός κτιρίου, το οποίο να συμπληρώνει το δημαρχιακό συγκρότημα και να αναδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του. Ένα σύγχρονο και δυναμικό κτίριο το οποίο θα εντάσσεται στην πόλη δίνοντας έμφαση στον δημόσιο – υπαίθριο χώρο, τη διαφάνεια, τη συνέχεια των κινήσεων αλλά και την δημιουργία ενός εργασιακού χώρου στον οποίο η ατομική θέση εργασίας οργανώνεται και συλλειτουργεί με χώρους συλλογικών δραστηριοτήτων σαν ένας ζωντανός οργανισμός.
 
O διαγώνιος άξονας στην κάτοψη, αποτελεί βασική συνθετική χειρονομία της πρότασης. Ορίζει ένα «ενεργό» διαγώνιο μέτωπο, την νότια όψη του νέου κτιρίου, η οποία λόγω της στροφής οπισθοχωρεί σε σχέση με το δημαρχειακό μέγαρο. Διασφαλίζεται έτσι ο φυσικός φωτισμός των ισόγειων χώρων αλλά και η θεά προς τον δρόμο. Η πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το δημαρχιακό μέγαρο διευρύνεται, προσφέροντας έτσι νέους χώρους στάσης – κίνησης αλλά και σύνδεσης του νέου κτιρίου με το υπόλοιπο δημαρχιακό συγκρότημα.
 
Το κτίριο σχετίζεται δυναμικά με τον δημόσιο χώρο της πόλης “φιλτράροντάς” τον και ενσωματώνοντάς τον στη μάζα του. Αυτή επιμερίζεται, οπισθοχωρεί, διαβρώνεται από πολυόροφα κενά ή παρουσιάζει εξάρσεις (που διαμορφώνουν εισόδους και άλλους σημαντικούς χώρους του κτιρίου) διατηρώντας μία διαλεκτική σχέση με την κλίμακα, την ογκοπλασία και την κορυφογραμμή του δημαρχείου και των γειτονικών κτιρίων. 
 
Ο δημόσιος χώρος της πλατείας του δημαρχείου “εισχωρεί” στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου μέσω μίας βαθμιδωτής υπαίθριας ράμπας η οποία “ανεβάζει” το επίπεδο της πλατείας στο χώρο της κύριας εισόδου και καταλήγει στο “λαιμό” σύνδεσης του κτιρίου με το υφιστάμενο διατηρητέο κτίριο της οδού Σαριπόλου. Η άνοδος από το επίπεδο της πλατείας στην κύρια είσοδο και εν συνεχεία στο βαθμιδωτά διαταγμένο ισόγειο συνεχίζεται στον κεντρικό άξονα της κτιριακής μάζας μέσω μίας συνεχούς γραμμικής ανοδικής πορείας προς τις δύο τελευταίες στάθμες.
 
Αυτός ο γραμμικός πυρήνας κίνησης εκφράζεται στον εσωτερικό χώρο με μία πολυώροφη σχισμή στην κτιριακή μάζα (τυπολογική αναφορά στον αιθριακό χώρο του δημαρχείου) που λειτουργεί σαν δημόσιος “πυρήνας” περί του οποίου οργανώνονται και συλλειτουργούν τα γραφεία. Η σχισμή αυτή τονίζεται στη στέγη του κτιρίου μέσω ενός τριγωνικού φεγγίτη που επιτρέπει στο φώς να φτάσει μέχρι το foyer της εισόδου. 
Archisearch - Αρχιτέκτονες: Γεωργία Δασκαλάκη, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Άννα Μωραϊτου Ηλεκτρολόγος Μηχ. : Φάνης Αγγελόπουλος Πολιτικός Μηχ. : Κώστας Γρηγοριάδης ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. : ΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. : ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Archisearch - Αρχιτέκτονες: Γεωργία Δασκαλάκη, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Άννα Μωραϊτου Ηλεκτρολόγος Μηχ. : Φάνης Αγγελόπουλος Πολιτικός Μηχ. : Κώστας ΓρηγοριάδηςΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. : ΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. : ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Archisearch - Αρχιτέκτονες: Γεωργία Δασκαλάκη, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Άννα Μωραϊτου Ηλεκτρολόγος Μηχ. : Φάνης Αγγελόπουλος Πολιτικός Μηχ. : Κώστας ΓρηγοριάδηςΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. : ΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. : ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Archisearch - Αρχιτέκτονες: Γεωργία Δασκαλάκη, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Άννα Μωραϊτου Ηλεκτρολόγος Μηχ. : Φάνης Αγγελόπουλος Πολιτικός Μηχ. : Κώστας ΓρηγοριάδηςΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. : ΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. : ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Archisearch - Αρχιτέκτονες: Γεωργία Δασκαλάκη, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Άννα Μωραϊτου Ηλεκτρολόγος Μηχ. : Φάνης Αγγελόπουλος Πολιτικός Μηχ. : Κώστας ΓρηγοριάδηςΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. : ΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. : ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Archisearch - Αρχιτέκτονες: Γεωργία Δασκαλάκη, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Άννα Μωραϊτου Ηλεκτρολόγος Μηχ. : Φάνης Αγγελόπουλος Πολιτικός Μηχ. : Κώστας ΓρηγοριάδηςΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. : ΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. : ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Archisearch - Αρχιτέκτονες: Γεωργία Δασκαλάκη, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Άννα Μωραϊτου Ηλεκτρολόγος Μηχ. : Φάνης Αγγελόπουλος Πολιτικός Μηχ. : Κώστας ΓρηγοριάδηςΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. : ΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. : ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Archisearch - Αρχιτέκτονες: Γεωργία Δασκαλάκη, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Άννα Μωραϊτου Ηλεκτρολόγος Μηχ. : Φάνης Αγγελόπουλος Πολιτικός Μηχ. : Κώστας ΓρηγοριάδηςΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. : ΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. : ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Archisearch - Αρχιτέκτονες: Γεωργία Δασκαλάκη, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος Συνεργάτης Αρχιτέκτων: Άννα Μωραϊτου Ηλεκτρολόγος Μηχ. : Φάνης Αγγελόπουλος Πολιτικός Μηχ. : Κώστας ΓρηγοριάδηςΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. : ΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. : ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

RELATED ARTICLES