ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Από τις αρχές του 20 αιώνα το αυτοκίνητο, η κυκλοφορία του και η στάθμευσή του, αποτέλεσαν βασικές παραμέτρους σχεδιασμού των πόλεων. Και στον 21 αιώνα, διαχείριση του αυτοκινήτου έχει ακόμα τεράστιες επιπτώσεις για την αρχιτεκτονική της πόλης και ιδιαίτερα για την ποιότητα των δρόμων που συχνά αντιμετωπίζονται μόνο ως κυκλοφοριακά δίκτυα και όχι ως δημόσιοι χώροι συνεύρεσης, έκφρασης, επικοινωνίας και ανταλλαγής.
 
Ο τρόπος που μέχρι τώρα έχει αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα της στάθμευσης μπορεί να περιγραφεί σαν μαζική αποθήκευση αυτοκινήτων χωρίς αξιώσεις αισθητικής ποιότητας. Με την συνήθη έμφαση στη λειτουργική επίλυση και μόνον οι χώροι στάθμευσης είναι ισοπεδωτικοί και υποβαθμισμένοι. Τα χωρικά χαρακτηριστικά τους – αποπροσανατολισμός, φόβος και ουδετερότητα – προκαλούν αρνητικά συναισθήματα που είναι κοινά αναγνωρισμένα και αποτυπωμένα σε σύγχρονες μορφές έκφρασης όπως ο κινηματογράφος.
 
Κάθε στρατηγική βελτίωσης των χώρων στάθμευσης πρέπει να στοχεύει στην χωρική τους αναβάθμιση μετατρέποντας τους σε χώρους ευχάριστους, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, ικανούς να προκαλούν γόνιμα τις ανθρώπινες αισθήσεις. Η πρόταση μας στοχεύει ακριβώς σε μια τέτοια μετάλλαξή τους.
 
Προτείνουμε έναν νέο κτιριακό τύπο για την αντιμετώπιση της στάθμευσης των αυτοκινήτων. Η πρόθεση μας είναι να ενοποιήσουμε το υπόγειο parking με το υπέργειο πάρκο. Να συνδέσουμε τον πάνω κόσμο της πόλης, της ζωντάνιας και της πολυμορφίας, με τον κάτω κόσμο, του κρυμμένου αυτοκινήτου, ανταποκρινόμενοι συγχρόνως στις λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου χώρου στάθμευσης.
 
Το σημείο της Λευκωσίας όπου προβλέπονται η πλατεία και ο χώρος στάθμευσης είναι κομβικό. Περιβάλλεται από δημόσια κτίρια, συνορεύει με το νέο κρατικό θέατρο και είναι στα όρια της παλιάς πόλης. Είναι εν δυνάμει ένα πρόπυλο που συνδιαλέγεται με την πλατεία Ελευθερίας και με αυτό τον τρόπο το αναδεικνύουμε.
 
Διαμέσου ενός τοπογραφικού ανάγλυφου ο κόσμος του πάρκου εισχωρεί στο χώρο της στάθμευσης. Μέσα από τις διαμορφούμενες τομές η φύση και ο δημόσιος χώρος εισχωρούν στο υπόγειο parking προσφέροντας του φυσικό φωτισμό αερισμό και οπτικές φυγές προς τον κόσμο της πόλης. Ο κυματισμός των οκτάμετρων λωρίδων διαμορφώνει στην επιφάνεια της πλατείας χώρους που ενσωματώνουν τις απαιτούμενες κτιριακές εγκαταστάσεις και κοιλότητες που μπορούν να φιλοξενήσουν την παιδική χαρά, το θέατρο, και την δεξαμενή νερού.
 
Με τη χρήση διάτρητων μεταλλικών πετασμάτων που τοποθετούνται κατακόρυφα στις τομές–ανοίγματα, επιτυγχάνουμε την ασφαλή κίνηση των πεζών. Συγχρόνως ενδυναμώνουμε την οπτική φυγή προς την πλατεία με την εκμετάλλευση του φυσικού φωτός την ημέρα, ενώ αποδυναμώνουμε την αντίστροφη ματιά, προς τον χώρο στάθμευσης, με τον κατάλληλο τεχνητό φωτισμό το βράδυ.
 
Δίνουμε μια νέα ευχάριστη παρουσία σε έναν κτιριακό και πολεοδομικό τύπο που είναι αρνητικά καταγεγραμμένος στο συλλογικό υποσυνείδητο. Τον αντιμετωπίζουμε ως ευχάριστο τεράστιο παιχνίδι που εξάρει την φαντασία και καταγράφεται στην μνήμη ως γεωγραφική αναφορά και ως βιωματική εμπειρία.
 
Με την κίνηση των οκτάμετρων λωρίδων, διαμορφώνουμε μία συνεχή ανοικτή επιφάνεια στην πλατεία, εντάσσοντας όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις σε μια ενιαία τοπογραφία – αστικό τοπίο. Η πλατεία παρουσιάζεται ως ανοικτός βατός χώρος (σε όλα σχεδόν τα σημεία του), χωμάτινος, με αμυγδαλιές. Προσδίδουμε στη επιφάνεια της πλατείας μία ροϊκότητα που καθοδηγεί τις κινήσεις των πεζών. Οι λωρίδες έχουν κλίση 60o ακολουθώντας τον αστικό ιστό της πόλης.
 
Δύο εξάρσεις στην τοπογραφία της πλατείας καταλαμβάνουν τις δύο αντιδιαμετρικές γωνίες ώστε να ορισθεί ένας εσωτερικός χώρος. Στα υπόλοιπα σημεία οι κυματισμοί καταλήγουν στην στάθμη των περιμετρικών δρόμων ώστε η πρόσβαση να είναι άμεση. Εξαίρεση αποτελεί το σύνορο με το θέατρο όπου ο κυματισμός υποβιβάζεται 1.30 μέτρα για να καταστεί ομοεπίπεδος με το εστιατόριο του θεάτρου και να προσφέρει άμεση πρόσβαση. Οι δύο βασικές βυθίσεις δεν εμποδίζουν τις κινήσεις των πεζών στην επιφάνεια της πλατείας. Είναι κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να ενσωματώνουν την είσοδο και έξοδο των πεζών μέσω ενός υάλινων ανελκυστήρων σε ράγες που ακολουθούν την κλίση των λωρίδων. Στην επιφάνεια της πλατείας μπορούν να οργανωθούν εκθέσεις γλυπτικής.
 
Κάτω από τις υπερυψώσεις διατάσσονται τα καφέ, εστιατόρια, και οι γκαλερί. Επίσης, εκεί όπου είναι κατάλληλο το βάθος τοποθετούνται η παιδική χαρά, η συλλογή νερού και το ζητούμενο θέατρο με κερκίδες που διαμορφώνονται πάνω στη τοπογραφία. Στο πρώτο υπόγειο και δίπλα στην τομή που φιλοξενεί την παιδική χαρά χωροθετείται ένα γυμναστήριο 800 περίπου τετραγωνικών το οποίο έχει οπτική φυγή προς τον εξωτερικό χώρο. Επίσης στο πρώτο υπόγειο είναι το πλυντήριο αυτοκινήτων, χώροι υγιεινής του κοινού, ο φύλακας και οι απαραίτητες λόγω πυρασφάλειας πυρήνες εξόδου.
Η στάθμευση των 1550 αυτοκινήτων γίνεται σε πέντε υπόγειες στάθμες.
 
Όλα τα τοιχία στις υπόγειες στάθμες είναι από εμφανές σκυρόδεμα, το δάπεδο είναι βιομηχανικό.
Η επιφάνεια της πλατείας καλύπτεται από χώμα με ρητίνες που εγκιβωτίζεται στις λωρίδες των 8 μέτρων μέσα στα ανεστραμμένα δοκάρια, σε βάθος 0.80μ. Με την επεξεργασία αυτή το χώμα δεν αλλοιώνεται από την βροχή και τον αέρα. Διαμορφώνεται μια βατή ενιαία επιφάνεια που προσφέρεται σε εναλλακτικές χρήσεις: περπάτημα, ποδήλατο, skate board κλπ.
 
Ο φωτισμός της πλατείας επιτυγχάνεται με την φωτισμένη κόμη των δένδρων, τον γραμμικό φωτισμό στα όρια της κάθε λωρίδας, και τον έμμεσο φωτισμό που προκύπτει μέσα από τις μεγάλες τομές προς τους εσωτερικούς χώρους, τα καταστήματα, τα καφέ, τα εστιατόρια, και κυρίως τον χώρο στάθμευσης. Άρα ο φωτισμός είναι πιο έντονος στις τοπογραφικές βυθίσεις και εξάρσεις. Η λωρίδα της συγκέντρωσης του βρόχινου νερού λειτούργει επίσης σαν ένα μεγάλο φωτιστικό.
 
Η πλατεία φυτεύεται με αμυγδαλιές σε κάναβο 8Χ8. Η φυλλοβόλος αμυγδαλιά έχει το πλεονέκτημα της εμφανούς εποχιακής αλλαγής. Η φύτευση πυκνώνει και ποικίλει χρωματικά στις έντονες βυθίσεις.
 
Ομάδα Μελέτης:

Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κοκκίνου Κούρκουλας
Συνεργάτες:
Γιάννης Πεπονής
Νικόλας Παπλωματάς
Δημήτρης Σιαμάς
Λένια Παχύ
Γιώργος Νικόπουλος
Μαριάννα Λιζάρδου
Γιώργος Ηλιάδης
Άρτεμη Χάλαρη
Τάσσος Ρίγκας

Στατικά:
Μέτερ, Ανδρέας Μητσόπουλος

Μηχανολογικά:
Π.& Χ. Αργυρός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός:
Αργυρώ Δημούδη

Κυκλοφοριακή Μελέτη:
Διονύσης Μαμαλούγκας
 
Archisearch - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Archisearch - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Archisearch - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Archisearch - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Archisearch - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Archisearch - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Archisearch - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Archisearch - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Archisearch - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ / ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

RELATED ARTICLES