Οι Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στο Ρέθυμνο αποτελούν μια αυτοτελή, χωρική ενότητα σε απόσταση από την πόλη και βρίσκονται κοντά στο δυτικό όριο του αστικού ιστού. Σήμερα, η μετάβαση από και προς αυτές γίνεται αποκλειστικά με οχήματα, χωρίς να υπάρχει διαμόρφωση για την κίνηση πεζών. Η ανάγκη για ασφαλή και άνετη μετάβαση των φοιτητών, των εργαζομένων και των επισκεπτών του Πανεπιστημίου αποτελούσε πάγιο αίτημα τόσο της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Αντικείμενο της Μελέτης είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της διαδρομής  που συνδέει την πόλη του Ρεθύμνου με τις Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, ώστε ο χώρος να γίνεται προσβάσιμος, ασφαλής αλλά και ελκυστικός για όσους κινούνται περπατώντας από και προς το Πανεπιστήμιο.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η ΜΕΛΕΤΗ

Αντικείμενο της Μελέτης είναι ο  σχεδιασμός πορείας μήκους 2 χιλιομέτρων αποκλειστικά για πεζούς. Δημιουργείται μια παράλληλη πορεία μεταβλητού πλάτους στην δυτική πλευρά του οδικού δικτύου που αποτελεί την υφιστάμενη σύνδεση μεταξύ πόλης και Πανεπιστημίου. Η διαδρομή λειτουργεί ως μετάβαση αλλά και σύνδεση ανάμεσα σε τρεις διακριτές περιοχές στάσης/υπαίθριας παραμονής. Η μελέτη έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών, την ασφαλή πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου από όλους, καθώς και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου κατά μήκος της διαδρομής.

H σχέση της πόλης με το Πανεπιστήμιο και η ένταξη της πορείας πεζών κατά μήκος της οδικής πρόσβασης.
H ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Βασική επιδίωξη της επέμβασης είναι να μην  περιοριστεί στη δημιουργία μιας μονοσήμαντης μετάβασης, αλλά να γίνει μια πορεία με εναλλαγές και διαφορετικές χωρικές ποιότητες. Διαμορφώνεται μια άνετη διαδρομή, μεταξύ πόλης και Πανεπιστημίου που ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στην ανθρώπινη επέμβαση και το φυσικό στοιχείο. Αξιοποιούνται και αναδεικνύονται τα υφιστάμενα στοιχεία, όπως η βλάστηση, το βραχώδες ανάγλυφο και η παρουσία του νερού, ώστε να γίνουν φιλόξενα για τους διερχόμενους. Πραγματοποιείται ενίσχυση/εμπλουτισμός των φυτεύσεων με ποικιλίες από την ενδημική χλωρίδα με στόχο μια ενδιαφέρουσα εικόνα σε όλη την διάρκεια του έτους. Οι φυτεύσεις διαθέτουν ευρεία γκάμα χρωμάτων και πλούσια ανθοφορία.  Η επιλογή των υλικών έγινε ώστε να εντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον με γεώδεις αποχρώσεις και αδρές υφές. Ο φωτισμός κατά μήκος της επέμβασης σχεδιάστηκε με κριτήριο την ασφαλή διέλευση και παραμονή στο χώρο όλες τις ώρες.

Περιοχές Στάσης κατά Μήκος της Πορείας
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Η διαμόρφωση εισχωρεί σε επιλεγμένα σημεία μέσα στο φυσικό τοπίο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται διακριτές περιοχές στάσης και ξεκούρασης κατά μήκος της πορείας. Οι διαμορφώσεις περιλαμβάνουν υπαίθρια μπαλκόνια/ σημεία θέας, που αποκαλύπτουν ένα νέο τρόπο ενατένισης της πόλης. Προβλέπονται υπαίθρια καθιστικά για συνάντηση και ξεκούραση καθώς και ανοιχτοί χώροι για συναθροίσεις μικρής κλίμακας. Έχει γίνει ειδική μέριμνα για την αποκατάσταση του τοπίου με επανασχεδιασμό της τοπογραφίας, ενίσχυση της βλάστησης και δημιουργία επιφανειών πρασίνου. Ωστόσο, ο σχεδιασμός παραμένει ανοιχτός και ευέλικτος για εφήμερες δράσεις και νέους τρόπους αξιοποίησης του. Για παράδειγμα υπαίθριες εκθέσεις, μικρές συναθροίσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Μελέτη λαμβάνει υπόψη την ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση των Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων και σχεδιάστηκε ώστε να ενσωματωθεί στο νέο σύνολο. Τέλος, οι νέες διαμορφώσεις θα αποτελέσουν κομμάτι της μελλοντικής ανάπτυξης της πόλης προς την περιοχή του πανεπιστημίου. Το Έργο αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία σχεδιασμού του δημοσίου χώρου πριν την εξάπλωση του πολεοδομικού ιστού. Η διαμόρφωση προβλέπεται να γίνει μια πολυσήμαντη σύνδεση για την ευρύτερη περιοχή.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΣΗΣ

Η Μελέτη εκπονήθηκε από το Δήμο Ρεθύμνου σε συνεργασία με τους Αρχιτέκτονες Μάνο Τσάκωνα και Ελένη Τσιριντάνη.


RELATED ARTICLES