Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρουσιάζει την έκθεση MIRRORING στο Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη

1 OF 2
VIEW ALL IMAGES
Archisearch Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρουσιάζει την έκθεση MIRRORING στο Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη
Archisearch Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρουσιάζει την έκθεση MIRRORING στο Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη