Η Λεωφόρος της Κοινωνίας των Εθνών: Μια μεγάλη χειρονομία για τη Θεσσαλονίκη | Ημερίδα και Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, 05.05 - 22.05. 2022

1 OF 2
VIEW ALL IMAGES
Archisearch Η Λεωφόρος της Κοινωνίας των Εθνών: Μια μεγάλη χειρονομία για τη Θεσσαλονίκη | Ημερίδα και Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, 05.05 - 22.05. 2022
Archisearch Η Λεωφόρος της Κοινωνίας των Εθνών: Μια μεγάλη χειρονομία για τη Θεσσαλονίκη | Ημερίδα και Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, 05.05 - 22.05. 2022