Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό "Συγκότημα Κοινωνικής Κατοικίας στην Ενορία Αγίου Νικολάου" στο Δήμο Λάρνακας

1 OF 12
VIEW ALL IMAGES
Archisearch Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
Archisearch Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
Archisearch Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
Archisearch Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
Archisearch Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
Archisearch Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
Archisearch Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
Archisearch Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
Archisearch Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
Archisearch Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
Archisearch Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
Archisearch Η πρόταση ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ των Papalampropoulos Syriopoulou Architecture Bureau απέσπασε το 2ο Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό