Ο βραβευμένος αρχιτέκτονας Λεωνίδας Τραμπούκης σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης λίγο πριν τη συμμετοχή του στην ημερίδα ΕΣΩ 2020

1 OF 7
VIEW ALL IMAGES
Archisearch Ο βραβευμένος αρχιτέκτονας Λεωνίδας Τραμπούκης σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης λίγο πριν τη συμμετοχή του στην ημερίδα ΕΣΩ 2020
Archisearch Ο βραβευμένος αρχιτέκτονας Λεωνίδας Τραμπούκης σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης λίγο πριν τη συμμετοχή του στην ημερίδα ΕΣΩ 2020
Archisearch Ο βραβευμένος αρχιτέκτονας Λεωνίδας Τραμπούκης σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης λίγο πριν τη συμμετοχή του στην ημερίδα ΕΣΩ 2020
Archisearch Ο βραβευμένος αρχιτέκτονας Λεωνίδας Τραμπούκης σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης λίγο πριν τη συμμετοχή του στην ημερίδα ΕΣΩ 2020
Archisearch Ο βραβευμένος αρχιτέκτονας Λεωνίδας Τραμπούκης σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης λίγο πριν τη συμμετοχή του στην ημερίδα ΕΣΩ 2020
Archisearch Ο βραβευμένος αρχιτέκτονας Λεωνίδας Τραμπούκης σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης λίγο πριν τη συμμετοχή του στην ημερίδα ΕΣΩ 2020
Archisearch Ο βραβευμένος αρχιτέκτονας Λεωνίδας Τραμπούκης σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης λίγο πριν τη συμμετοχή του στην ημερίδα ΕΣΩ 2020