Στρατηγική αναγνώρισης, αξιολόγησης, ανάδειξης ενός αστικού τοπίου: Η Νάπολη ως παράδειγμα αναφοράς | Ερευνητική Εργασία από την Αλίκη – Ιωάννα Παπαπέτρου

1 OF 3
VIEW ALL IMAGES
Archisearch Στρατηγική αναγνώρισης, αξιολόγησης, ανάδειξης ενός αστικού τοπίου: Η Νάπολη ως παράδειγμα αναφοράς | Ερευνητική Εργασία από την Αλίκη – Ιωάννα Παπαπέτρου
Archisearch Στρατηγική αναγνώρισης, αξιολόγησης, ανάδειξης ενός αστικού τοπίου: Η Νάπολη ως παράδειγμα αναφοράς | Ερευνητική Εργασία από την Αλίκη – Ιωάννα Παπαπέτρου
Archisearch Στρατηγική αναγνώρισης, αξιολόγησης, ανάδειξης ενός αστικού τοπίου: Η Νάπολη ως παράδειγμα αναφοράς | Ερευνητική Εργασία από την Αλίκη – Ιωάννα Παπαπέτρου