Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού «KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» // 1- 3 Δεκεμβρίου, Χανιά, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

1 OF 2
VIEW ALL IMAGES
Archisearch Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού «KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» // 1- 3 Δεκεμβρίου, Χανιά, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
Archisearch Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού «KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» // 1- 3 Δεκεμβρίου, Χανιά, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου